Mašni nameni Jezusov krst – 8.1.2017

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 9. JANUAR

Hadrijan, opat

7. 00 + v rodbini Kotnik
18.00 + starši Javoršek; + Gabriela Hribernik (osmina)

 

TOREK, 10. JANUAR

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj

7.00 za verne duše
18.00 + Anton Mišič in Miloš Jerič; + Viktorija Colnar (pogrebna)

 

SREDA, 11. JANUAR

Pavlin Oglejski, Škof

7.00 + Jože Zamuda, duhovnik
18.00 + v družini Žmavc in za verne duše

 

ČETRTEK, 12. JANUAR

Tatjana, Mučenka

7.00 + v družini Hočevar in Kožel; + Franc Žuntar
18.00 v zahvalo za milost celodnevnega čaščenja SRT

 

PETEK, 13. JANUAR

Hilarij, škof, cerkveni učitelj

7.00 + Toni Breznik
18.00 po namenu

 

SOBOTA, 14. JANUAR

Odon (Oton), prior v Jurkloštru

7.00 za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 +Rafael Ferlič

 

2. NEDELJA med letom, 14. JANUAR

Absalom, koprski škof

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Antonija Berlan in Marija ter Bogomir Črepinšek
9.00 + pevke in pevci stolno opatijskega zbora (Marijina c.)
10.00 za zdravje
11.30 + Mirko in Amalija Lesjak
15.00 MZZDP (Marijina c.)
18.00 + Berta Rožencvet