Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 4. nedelja med letom – 29. 1. 2017

Oznanila 4. nedelja med letom – 29. 1. 2017

Kategorija :Oznanila Vsi

Nedelja Svetega pisma 2017

Prav je, da se ustavimo in zahvalimo Bogu za dar zapisane Božje besede. Spomnimo se bogate svetopisemske dediščine, ki jo imamo Slovenci in ki nam je danes lahko v veliko spodbudo in navdih. Obenem je to priložnost za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15). Praznovanje svetopisemske nedelje se je v Sloveniji začelo že leta 1990 na pobudo katoliških biblicistov, pripravlja pa ga Slovensko biblično gibanje. Letošnje geslo “Spregovorim ti na srce” (Oz 2,16) Naš Stvarnik je Bog komunikacije. Že od samega začetka se je pogovarjal s prvim človekom Adamom in kasneje z njegovo ženo Evo. Bog se ni nikoli prenehal pogovarjati s človekom, kljub temu, da je človek grešil in zaradi greha izgubil osebni odnos z Bogom. To komunikacijo je Bog obdržal vse do danes. Bog komunicira s človekom na različne načine. V Stari zavezi je največkrat govoril z ljudmi po prerokih.
V Novi zavezi pa največkrat govori posvojem Sinu Jezusu, Svetem Duhu ter po ljudeh, ki imajo osebne izkušnje z Bogom.

 

Spoštovani!
Ker je tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo proti meni, sem se vrnil v Velenje. To so želeli župljani in to sem želel tudi sam, ker mislim, da je tako prav. Prepričan sem, da je to Božja volja. Vendar mi je kljub temu težko, saj čutim, da odhajam od doma. Po zadnjih mesecih imam svoje rojstno in domače mesto ter domačo župnijo rad bolj, kot kdaj koli prej. V času zame najhujše stiske in preizkušnje do zdaj sem se tukaj čutil varnega, sprejetega in dobrodošlega. Skupaj s Slomškom lahko rečem: »Če bi odločalo samo srce, bi izbral Celje.« Vedno bom hvaležen gospodu opatu, da me je sprejel. Zahvaljujem se njemu in vsem v župnišču: gospodu kaplanu Ivanu, gospodu Vanču in gospe Cvetki. Hvala vsem, ki ste zame molili in me opogumljali s svojo prijaznostjo in prijateljstvom. Prosim vas, da me podpirate z molitvijo še naprej! Tudi jaz se vas bom spominjal pri molitvi in ob oltarju. Hvala!

Luka Mihevc

Napovednik

 

Svečnica – praznik Kristusove luči

V četrtek je praznik Gospodovega darovanja ali Svečnica. Naj bodo na praznik Jezusovega darovanja goreče sveče tudi za nas simbol tiste luči, ki odrešuje vse naše življenjske poti. Na razpolago pa vam bodo sveče, ki jih boste blagoslovljene ponesli na svoje domove. Naj bodo znamenje družinske sreče in ljubezni. Vaši darovi v cerkvi bodo namenjeni za sveče in razsvetljavo po naših cerkvah.

 

Obletnica škofijske Karitas

Na praznik luči – Svečnica bo Karitas škofije Celje obhajala 10. obletnico svojega delovanja. Slovesno in zahvalno sveto mašo bo ob 10h v naši stolnici vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.
Lepo vabljeni!

 

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

 

Prvi četrtek – pol ure pred večerno sv. mašo molitvena ura za duhovne poklice.
Prvi petek – po jutranji in pred večerno sv. mašo pobožnost na čast Jezusovemu srcu.
Prva sobota – ob 8. uri v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

̴  prvi petek in prva sobota  ̴

V petek, 03.02.2017, od 21. ure, do sobote, 04.02.2017, do 7. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega. Cerkev je od 21. ure dalje zaklenjena, zato so menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih predvidene ob 21., 23., 01., 03. in 05. uri.

Vsi lepo vabljeni!   PRIJAVE NISO POTREBNE.


Današnja božja beseda