Mašni nameni 1. adventna nedelja – 3. 12. 2017

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 4. DECEMBER

Janez Damaščan, duhovnik, cerkveni učitelj
SLOVESNO CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA V STOLNI CERKVI

7.00 + Alojzija Zdolšek
10.00 po namenu
15.00 Križev pot za + člane Žalostne Matere Božje
18.00 za zdravje

TOREK, 5. DECEMBER

Saba (Sava), opat, puščavnik

7.00 po namenu
18.00 v zahvalo in priprošnjo Sveti Trojici za zdravje

SREDA, 6. DECEMBER

Nikolaj (Miklavž), škof
SLOVESNO CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA V MARIJINI CERKVI

7.00 po namenu
8.00 + starši Hribernik (Marijina c.)
10.00 + Anton Mišič in + Miloš Jerič (Marijina c.)
15.00 Križev pot za duše v vicah (Marijina c.)
18.00 + Ivan Vidmar (Marijina c.)

ČETRTEK, 7. DECEMBER

Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj

7.00 + v družini Strenčan
18.00 za duhovne poklice in svetost duhovnikov

PETEK, 8. DECEMBER

BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

7.00 + Anton Zdolšek
8.00 + v družinah Kramer in Dimec
9.00 + v družini Jagodič (Marijina c.)
10.00 + Jože Leskovšek
11.30 + Anton Jureš
18.00 + Nika Šilc

SOBOTA, 9. DECEMBER

Valerija, mučenka

7.00 + v družini Lokovšek
18.00 + člani družine Sodja

2. ADVENTNA, 10. DECEMBER

Loretska Mati Božja

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Antonija Berlan ter Bogomir in Marija Črepinšek
9.00 + Ana in Franc Kolmanič ter Leni Ribezel (Marijina c.)
10.00 + v družinah Gajšek in Habek
11.30 + Stanko in Vera Kolar ter starši
18.00 + Herman Leskovšek