Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 2. adventna nedelja – 10. 12. 2017

Oznanila 2. adventna nedelja – 10. 12. 2017

Kategorija :Oznanila Vsi

Prisluhnimo adventnemu klicu

Janez Krstnik oznanja: “Pripravite pot Gospodu, izravnajte mu steze!” Zanimivo. Čeprav je zahteval radikalno spreobrnjenje, so ljudje množično prihajali k njemu, mu prisluhnili in se mu dajali krstiti. Zakaj? Janez Krstnik se je izkazal kot verodostojen glasnik in oznanjevalec. Njegovo življenje se je skladalo s tem, kar je oznanjal. Svoj klic k pokori je povezal z upanjem na Odrešenikov prihod, ljudem pa je s svojim lastnim zgledom pokazal, kako se je treba na ta prihod pripraviti. Začel je pri sebi. Priznal je, da ne zna odgovoriti na vsa vprašanja, toda pokazal je na tistega, ki bo na vsa vprašanja življenja mogel odgovoriti: Glas vpijočega v puščavi… Tudi mi pričnimo pri sebi. Naj bo zato letošnji adventni čas priložnost, da bomo prisluhnili božjemu klicu, nanj odgovorili in ob božičnih jaslicah odkrili našega Odrešenika.

Marjan Jezernik, opat

Skrb za bolne in preizkušene

Adventni čas je lepa priložnost, da kristjani pomislimo tudi na tiste, ki so v življenju preizkušeni. Cerkev namenja posebno skrb bolnim in trpečim. Jezus je imel zanje posebno čuteče srce. Veliko jih je ozdravil, potolažil in jim vlil novega upanja. Tudi apostolom je naročil, da naj nad bolnike polagajo roke in jih ozdravljajo. To naročilo Cerkev izpolnjuje, ko se posveča bolnikom in jim omogoča prejemanje zakramentov, še posebno bolniškega maziljenja.

Učinki zakramenta bolniškega maziljenja:

• združenje bolnika s Kristusovim trpljenjem v blagor vse Cerkve;
• vrnitev zdravja, če je tako potrebno za njegovo duhovno zdravje;
• tolažba, mir in moč za krščansko prenašanje bolečine;
• odpuščanje grehov, če ga ni moč prejeti v zakramentu pokore;
• priprava na prehod v večno življenje.

Kdo lahko prejme bolniško maziljenje?

Bolniško maziljenje je v prvi vrsti zakrament za bolnike in vse, ki so v smrtni nevarnosti. Prejmejo ga lahko vsi bolniki, ki so zaradi bolezni ali starosti oslabeli. Zakrament ni namenjen zato, da bi bolnik kmalu po prejemu tega zakramenta umrl, marveč da bi prejel dovolj moči za premagovanje bolečine in tudi ozdravel. Zakrament bolniškega maziljenja je zakrament življenja in ne smrti.

Kdaj in kje je možno prejeti bolniško maziljenje?

Zakrament lahko bolni ali tisti, ki so v življenjski nevarnosti prejmejo enkrat v letu, ali vsakokrat, ko se jim bolezensko stanje poslabša. Tisti ki zboli na svojem domu, naj on ali njegovi domači pokličejo svojega domačega dušnega pastirja, da mu podeli zakrament bolniškega maziljenja. Za to sta posebej primerna adventni in postni čas. Zelo primerno je, da bolnik opravi spoved in prejme zakrament bolniškega maziljenja pred odhodom v bolnišnico. Prav tako pa ga more prejeti v bolnišnici, če sami, svojci ali medicinsko osebje pokliče bolniškega duhovnika. V celjski bolnišnici je bolniški duhovnik g. Anton Lavrič, ki stanuje pri Sv. Jožefu nad Celjem. Pokličete ga lahko na GSM 041/346-310. V kapeli bolnice je tudi sv. maša vsako nedeljo, praznike in sredo ob 19h.

Maša za sodelavce in podpornike Vincencijeve konference in Karitas

V soboto ob 9. uri bo v opatijski kapeli sv. maša za vse sodelavce in podpornike Vincencijeve konference in Karitas. Torej vsi, ki v naši župniji na različne načine sodelujete pri dobrodelnosti, lepo povabljeni!

Adventna molitev

Škofijski odbor za mladino vabi na adventno taizejsko molitev za mlade, ki bo v župnijski cerkvi Svetega Duha v Celju, v petek, 15. decembra 2017, ob 20.30 uri. Mladi se bodo lahko v molitvi in zbranosti pred Najsvetejšim ob taizejskih spevih duhovno pripravili na praznik božične skrivnosti, imeli pa bodo tudi priložnost za sveto spoved. Po molitvi bo čas za druženje in pogostitev v župnijskih prostorih. Škofijski odbor za mladino

Srečanje ob Svetem pismu

V četrtek po večerni sv. maši, lepo vabljeni k srečanju ob Svetem pismu.

Srečanje ŽPS in ključarjev

bo v torek, 12. decembra ob 19. uri. Vabljeni!


Današnja božja beseda