Oznanila 1. postna nedelja – 18.2.2018

Category : Oznanila Vsi

Postni čas in dobra dela

Posamezni liturgični časi dvigajo človeka k Bogu in krepijo človekovo voljo v prizadevanju za dobro. Vstopamo v nov čas, poln Božje bližine. Postni čas pomeni povabilo Jezusa Odrešenika v naše srce, v naše vsakdanje življenje.

Obrniti se moramo Gospodu z vsem srcem. Gospodu se najlažje vrnemo tako, da zaživimo konkretno ljubezen do Njega in do svojega bližnjega, ki živi z nami. Vsak izmed nas bo imel v tem postnem času veliko priložnosti in možnosti za konkretizacijo dobrih del. Morda bo kdo storil kakšno dobro delo in daroval svoj prispevek za potrebne preko naše Karitas ali Vincencijeve konference… Veliko priložnosti imamo, da delamo dobro. V postnem času smo povabljeni k bolj poglobljeni molitvi tako za svoje lastne potrebe, za naše družine in župnijo, za uspeh misijona v našem mestu, za duhovne poklice, za bolne in preizkušene, za mir v svetu … Z molitvijo se odpiramo Bogu in smo pripravljeni na sprejem Njegovih dobrot.

Prav tako smo povabljeni k postnemu premagovanju, ki nas gradi v pokončne osebnosti, ki so pripravljene, če je potrebno, sprejeti tudi težo križa in se spoprijeti z vsakdanjimi bremeni življenja. Storimo vse, da bo tudi letošnji postni čas korak bliže naši popolnosti.

Marjan Jezernik, opat

Postni čas

Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero. V postnem času je tudi več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v zakramentu svete spovedi več možnosti, da doživimo spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:

Križev pot

Ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo. Pri Križevem potu bomo molili za potrebe naše župnije, še posebno pa po vaših namenih, ki jih sporočite v župnijsko pisarno.

Postni govor

Naslednji petek bomo prisluhnili razmišljanju g. mag. Srečka Hrena z naslovom DRUŽINA: starši in njihovo poslanstvo pri verski vzgoji in prenosu krščanskih vrednot. Zato še posebno vabljene družinske skupnosti!

Postna kvatrna nedelja

Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju malega in bogoslovnega semenišča. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Duhovne vaje za srednješolce

Duhovne vaje za srednješolce,  25. – 27. 2. 2018, Vrbje pri Žalcu
Cena – 27 €
Prijave do 18. 2. 2018.
• Več informacij lahko pridobite pri škofijskem referentu za mlade: david.zagorc@gmail.com ali 031/706-117.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo zbrali v torek, 20.2.2018, ob 19. uri v župnjiskih prostorih in si izmenjali misli o prebrani knjigi Puščavska vrtnica. Pisatelj pater Branko Petauer je naš rojak, saj se je rodil v Celju leta 1961. Roman o življenju krščanske skupnosti v prvih stoletjih po Kristusovem rojstvu pripoveduje o znamenitem obdobju vladavine kraljice Zenobije (240–275) in njeni tragični usodi. V osrednjo pripoved pa je vtkana ljubezenska zgodba med trgovčevim sinom Johananom in kraljičino sužnjo Šošano. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v zbirki Slovenske večernice 167.

Dragi zakonci in drage družine pri sv. Danijelu v Celju!

Župnijski pastoralni svet naše župnije je sklenil, da se lahko in da je priporočljivo, da se ustvari googlova spletna skupina, preko katere bi zakonce in družine v naši župniji lahko bolj neposredno obveščali o dogodkih…, ki se še zlasti tičejo zakoncev in družin ter se bodo dogajali v župniji. Tako je nastala googlova skupina Danijelove družine, v katero vas lepo vabimo – kot zakonca oz. kot družino. Če bi torej želeli biti bolj neposredno obveščeni o dogodkih za zakonce in družine v naši župniji, vas lepo vabimo, da se včlanite v e-skupino. Kdor bi to želel, lepo vabljen, da pošlje kratek e-mail na naslov: danijelove.druzine@gmail.com.


Mašni nameni 1. postna nedelja – 18.2.2018

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 19.FEBRUAR

Konrad iz Piacenze, spokornik

7.00   za zdravje
18.00 po namenu

TOREK, 20.FEBRUAR

Sadot in perzijski mučenci

7.00   ni namena
18.00 + Anton Martin Jurjevec

SREDA, 21.FEBRUAR

Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj

7.00 ni namena
18.00 + Ljudmila Tisel

ČETRTEK, 22. FEBRUAR

Sedež apostola Petra

7.00 ni namena
18.00 po namenu

PETEK, 23. FEBRUAR

Polikarp, škof, mučenec

7.00 ni namena
17.30  KRIŽEV POT ni namena
18.00 v zahvalo

ZADNJA SOBOTA, 24. FEBRUAR

Matija, apostol

7.00 ni namena
8.00 + starši Golež
18.00 + Marija Hriberšek

2. POSTNA NEDELJA, 25. FEBRUAR

Valburga, opatinja

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jurij Strenčan
9.00 + v družini Kač (Marijina c.)
10.00 + Frančiška Bečan
11.30 + v družini Poličnik
17.30 KRIŽEV POT   ni namena
18.00 + Jože Brglez


Oznanila 6. nedelja med letom – 11.2.2018

Category : Oznanila Vsi

Mater Ecclesiae: »Glej, tvoj sin! […] Glej, tvoja mati! In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,26–27).

Dragi bratje in sestre! Cerkev mora služenje bolnim in njihovim skrbnikom nadaljevati z novim zagonom, v zvestobi Gospodovi zapovedi (prim. Lk 9,2–6; Mt 10,1–8; Mk 6,7–13) in v skladu z zgovornim zgledom svojega ustanovitelja in učitelja.

Tema letošnjega svetovnega dneva bolnikov so besede, ki jih je Jezus s križa izrekel materi Mariji in učencu Janezu: »Žena, glej, tvoj sin! Glej, tvoja mati! In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,26–27).

Jezus je svoji Cerkvi podaril moč ozdravljanja: »Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli« (Mr 16,17–18). V Apostolskih delih beremo o ozdravljenjih, ki sta jih izvrševala Peter (prim. Apd 3,4–8) in Pavel (prim. Apd 14,8–11). Cerkev odgovarja na Jezusov dar in se zaveda naloge, da bolnim prinaša Gospodov pogled, poln nežnosti in sočutja.

Pastorala zdravja je še vedno in bo tudi v prihodnje potrebna in temeljna naloga, ki jo morajo vsi, tako župnijska občestva kot največji zdravstveni zavodi, opravljati z novim poletom. Omeniti moramo tudi ljubezen in vztrajnost, s katerima mnoge družine skrbijo za svoje kronične bolnike ali močno prizadete otroke, starše in sorodnike. Skrb v družini je izredno lep zgled ljubezni do človeka, zato jo je treba temu primerno priznati in jo podpirati z ustreznimi politikami. Zdravniki in medicinske sestre, duhovniki, posvečeni možje in žene, prostovoljci, družine in vsi tisti, ki skrbijo za bolne, se tako udeležujejo tega cerkvenega poslanstva. To je skupna odgovornost, ki bogati vrednost vsakodnevnega služenja vsakega od njih.

Mariji, Materi nežnosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim pomagala ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne brate in sestre. Cerkev ve, da potrebuje posebno milost, da bi se lahko izkazala za vredno evangeljske naloge služenja bolnim. Naj nas molitve k Božji Materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani Cerkve z ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj bo Devica Marija naša priprošnjica za 26. svetovni dan bolnikov. Naj pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom, in podpira vse tiste, ki skrbijo zanje.

Povzetek iz poslanice papeža Frančiška za 26. svetovni dan bolnikov 2018

Postni čas

Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica

Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prav in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Postna postava

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Križev pot

V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še posebno se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Srečanje ŽPS in ključarjev Srečanje bo v torek ob 19h.

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Postni govori

Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom. Letošnje pastoralno leto ima poseben poudarek na prenosu krščanskih vrednot iz roda v rod. V tem duhu bodo izveneli tudi letošnji postni govori.

16.02.  S KRSTOM smo poslani v svet, da krščanske vrednote živimo in jih izročamo prihodnosti škof dr. Stanislav Lipovšek

23.02.  DRUŽINA: starši in njihovo poslanstvo pri verski vzgoji g. Srečko Hren

02.03.  MLADI: izzivi odraščanja, mladosti in osebne odločitve za vero g. Tone Lipar

09.03.  ŽUPNIJA: duhovno središče, kjer utrjujemo krščanske vrednote p. Marjan Gačnik

16.03.  DUHOVNA GIBANJA IN SKUPNOSTI: kakšno je poslanstvo članov duhovnih gibanj in skupnosti pri ohranjanju krščanskih vrednot? g. Vlado Bizant

23.03.  VSI KRISTJANI smo odgovorni, da se veriga vere ne bo pretrgala g. Miha Herman

Dragi zakonci in drage družine pri sv. Danijelu v Celju!

Župnijski pastoralni svet naše župnije je sklenil, da se lahko in da je priporočljivo, da se ustvari googlova spletna skupina, preko katere bi zakonce in družine v naši župniji lahko bolj neposredno obveščali o dogodkih…, ki se še zlasti tičejo zakoncev in družin ter se bodo dogajali v župniji. Tako je nastala googlova skupina Danijelove družine, v katero vas lepo vabimo – kot zakonca oz. kot družino. Če bi torej želeli biti bolj neposredno obveščeni o dogodkih za zakonce in družine v naši župniji, vas lepo vabimo, da se včlanite v e-skupino. Kdor bi to želel, lepo vabljen, da pošlje kratek e-mail na naslov: danijelove.druzine@gmail.com.


Mašni nameni 6. nedelja med letom – 11.2.2018

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12.FEBRUAR

Feliks, opat

7.00   za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 + Ljudmila Tisel

TOREK, 13.FEBRUAR

Jordan Saški, redovnik

7.00   za ozdravitev
18.00 v zahvalo za uspešno zdravljenje

SREDA, 14.FEBRUAR

Valentin, duhovnik, mučenec
PEPELNICA

7.00 po namenu
18.00 + Ivan in Ana Čepin

ČETRTEK, 15. FEBRUAR

Klavdij, redovnik

7.00 verne duše
18.00 + Angela Polanšek

PETEK, 16. FEBRUAR

Julijana Koprska, mučenka

7.00 + v družinah Gračnar in Kolman
17.30  KRIŽEV POT +duhovniki
18.00 + Milka Toplišek in Angela Slemenšek

SOBOTA, 17. FEBRUAR

Silvin, škof

7.00 + starši in brat Zupančič
18.00 + Marija in Franc Kvas

1. POSTNA NEDELJA, 18. FEBRUAR

Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija in dva Franca Tržan
9.00 + Jožica Steiner (Marijina c.)
10.00 + Martin Lilija
11.30 + v družinah Salobir in Bornšek ter za zdravje
17.30 KRIŽEV POT za + člane ŽMB
18.00 + Ljudmila Tisel


Oznanila 5. nedelja med letom – 4.2.2018

Category : Oznanila Vsi

VSI TE IŠČEJO

Jezus je čisto jasno povedal zakaj je prišel in kakšno je njegovo poslanstvo. “Zato sem prišel, da ozdravim vse, ki so skesanega srca in zberem razkropljene Izraelove ovce!” Evangelij današnje nedelje lepo govori, na kakšen način je Jezus uresničeval to poslanstvo. Še pred jutranjim svitom vstane, da bi končno mogel na samem moliti, a že ga dohitijo s sporočilom: “Vsi te iščejo!” Ne opravičuje se, da je hotel moliti in da nima časa, ampak takoj odide k ljudem, ki ga čakajo in so potrebni njegove pomoči in ljubeznive besede: “grem v bližnje kraje in trge, da bom tudi tam učil, kajti zato sem prišel”. Tako so se taki prizori ponavljali iz dneva v dan, povsod kamor je prišel.

Vsi te iščejo! Ali znamo Jezusa iskati tudi mi?

Vsak človek, ki se zave svoje prave podobe in bistva, si želi nekaj velikega. V sebi sluti, da mora človeku biti dana možnost za nekaj višjega. Doseči prav to nam omogoča Jezus, zato ga na dnu svoje duše vsi iščemo. Nekateri, ki se v sebi ne morejo zadovoljiti samo z vsakdanjim kosom kruha, z prerivanjem za stolčke, politični in družbeni ugled, se z vsem žarom podajo na pot tega iskanja. Drugi se niti ne zavedajo, da ga iščejo in ko ga najdejo, se jim odkrije čudoviti svet božje ljubezni in dobrote. Spet drugi pa to nenehno notranje hrepenenje po Bogu v sebi zatirajo in se mu nenehno upirajo, zato je v njih toliko nezadovoljstva in notranjega duhovnega trpljenja.

Marjan Jezernik, opat

OBLETNICA ČEŠČENJA EVHARISTIČNEGA JEZUSA

V soboto, 13. januarja, smo se z zahvalno sv. mašo, ki jo je vodil g. škof Stanislav Lipovšek, zahvalili za pretekla štiri leta celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v celjski stolnici in za vse milosti, ki smo jih po tem dogajanju prejeli. Po zahvalni sv. maši je Ljubiteljsko gledališče Teharje Celje v veliki učilnici, ki je bila scensko spremenjena v skromno hiško betlehemskih zakoncev, zaigralo predstavo avtorja Zorka Simčiča Leta nič, en dan potem, ki se je s svojim sporočilom močno dotaknila gledalcev, ki so do zadnjega kotička napolnili veliko učilnico. Po predstavi smo si vtise o predstavi, svoja doživetja z evharističnim Jezusom, naše načrte za prihodnost in še veliko drugega podelili v prijetnem druženju. Tako smo zakorakali v peto leto tega lepega in milostnega dogajanja – češčenja evharističnega Jezusa v stolnici. Lepo vabljeni, da postanete stalni molivci pred evharističnim Jezusom in tako 1 od 168-ih ur, ki so nam dane vsak teden, podarite svojemu Gospodu.

Matej Prepadnik, koordinator Info: 031 209 962, cescenje@gmail.com

Informativni dnevi

Na Škofijski gimnaziji AMS in v Dijaškem domu AMS v Zavodu AMS v Mariboru, bosta prihodnji petek in soboto potekala informativna dneva. Osnovnošolci, ki se odločate o nadaljevanju svojega šolanja in si izbirate srednjo šolo, ste lepo vabljeni, da si ogledate življenje in delovanje katoliške gimnazije in dijaškega doma. V dijaškem domu sprejemajo tudi dijake, ki boste obiskovali katerokoli srednjo šolo v Mariboru.

Informativna dneva za študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani bosta v petek, 9. februarja ob 10.00 in 15.00 uri, ter v soboto, 10. februarja ob 10.00 v Ljubljani in v Mariboru – v Ljubljani na naslovu Poljanska cesta 4 in v Mariboru na naslovu Slovenska ulica 17.

Predavanje: »Ločen/a – kaj pa zdaj?«

Predavanje bo v kapucinskem samostanu, Breg 18, Celje, v torek, 6. februarja2018 ob 19h. Predaval bo p. dr. Viljem Lovše.

Srečanje ob svetem pismu

V četrtek se bomo po večerni sveti maši zopet srečali ob Svetem pismu. Vabljeni!

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski.

Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo zbrali v torek, 20.2.2018, ob 19. uri v župnijskih prostorih in si izmenjali misli o prebrani knjigi Puščavska vrtnica. Pisatelj pater Branko Petauer je naš rojak, saj se je rodil v Celju leta 1961. Roman o življenju krščanske skupnosti v prvih stoletjih po Kristusovem rojstvu pripoveduje o znamenitem obdobju vladavine kraljice Zenobije (240–275) in njeni tragični usodi. V osrednjo pripoved pa je vtkana ljubezenska zgodba med trgovčevim sinom Johananom in kraljičino sužnjo Šošano. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v zbirki Slovenske večernice 167.