Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 1. postna nedelja – 18.2.2018

Oznanila 1. postna nedelja – 18.2.2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Postni čas in dobra dela

Posamezni liturgični časi dvigajo človeka k Bogu in krepijo človekovo voljo v prizadevanju za dobro. Vstopamo v nov čas, poln Božje bližine. Postni čas pomeni povabilo Jezusa Odrešenika v naše srce, v naše vsakdanje življenje.

Obrniti se moramo Gospodu z vsem srcem. Gospodu se najlažje vrnemo tako, da zaživimo konkretno ljubezen do Njega in do svojega bližnjega, ki živi z nami. Vsak izmed nas bo imel v tem postnem času veliko priložnosti in možnosti za konkretizacijo dobrih del. Morda bo kdo storil kakšno dobro delo in daroval svoj prispevek za potrebne preko naše Karitas ali Vincencijeve konference… Veliko priložnosti imamo, da delamo dobro. V postnem času smo povabljeni k bolj poglobljeni molitvi tako za svoje lastne potrebe, za naše družine in župnijo, za uspeh misijona v našem mestu, za duhovne poklice, za bolne in preizkušene, za mir v svetu … Z molitvijo se odpiramo Bogu in smo pripravljeni na sprejem Njegovih dobrot.

Prav tako smo povabljeni k postnemu premagovanju, ki nas gradi v pokončne osebnosti, ki so pripravljene, če je potrebno, sprejeti tudi težo križa in se spoprijeti z vsakdanjimi bremeni življenja. Storimo vse, da bo tudi letošnji postni čas korak bliže naši popolnosti.

Marjan Jezernik, opat

Postni čas

Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero. V postnem času je tudi več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v zakramentu svete spovedi več možnosti, da doživimo spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:

Križev pot

Ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo. Pri Križevem potu bomo molili za potrebe naše župnije, še posebno pa po vaših namenih, ki jih sporočite v župnijsko pisarno.

Postni govor

Naslednji petek bomo prisluhnili razmišljanju g. mag. Srečka Hrena z naslovom DRUŽINA: starši in njihovo poslanstvo pri verski vzgoji in prenosu krščanskih vrednot. Zato še posebno vabljene družinske skupnosti!

Postna kvatrna nedelja

Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju malega in bogoslovnega semenišča. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Duhovne vaje za srednješolce

Duhovne vaje za srednješolce,  25. – 27. 2. 2018, Vrbje pri Žalcu
Cena – 27 €
Prijave do 18. 2. 2018.
• Več informacij lahko pridobite pri škofijskem referentu za mlade: david.zagorc@gmail.com ali 031/706-117.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo zbrali v torek, 20.2.2018, ob 19. uri v župnjiskih prostorih in si izmenjali misli o prebrani knjigi Puščavska vrtnica. Pisatelj pater Branko Petauer je naš rojak, saj se je rodil v Celju leta 1961. Roman o življenju krščanske skupnosti v prvih stoletjih po Kristusovem rojstvu pripoveduje o znamenitem obdobju vladavine kraljice Zenobije (240–275) in njeni tragični usodi. V osrednjo pripoved pa je vtkana ljubezenska zgodba med trgovčevim sinom Johananom in kraljičino sužnjo Šošano. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi v zbirki Slovenske večernice 167.

Dragi zakonci in drage družine pri sv. Danijelu v Celju!

Župnijski pastoralni svet naše župnije je sklenil, da se lahko in da je priporočljivo, da se ustvari googlova spletna skupina, preko katere bi zakonce in družine v naši župniji lahko bolj neposredno obveščali o dogodkih…, ki se še zlasti tičejo zakoncev in družin ter se bodo dogajali v župniji. Tako je nastala googlova skupina Danijelove družine, v katero vas lepo vabimo – kot zakonca oz. kot družino. Če bi torej želeli biti bolj neposredno obveščeni o dogodkih za zakonce in družine v naši župniji, vas lepo vabimo, da se včlanite v e-skupino. Kdor bi to želel, lepo vabljen, da pošlje kratek e-mail na naslov: danijelove.druzine@gmail.com.


Današnja božja beseda