Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. nedelja med letom – 11.2.2018

Oznanila 6. nedelja med letom – 11.2.2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Mater Ecclesiae: »Glej, tvoj sin! […] Glej, tvoja mati! In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,26–27).

Dragi bratje in sestre! Cerkev mora služenje bolnim in njihovim skrbnikom nadaljevati z novim zagonom, v zvestobi Gospodovi zapovedi (prim. Lk 9,2–6; Mt 10,1–8; Mk 6,7–13) in v skladu z zgovornim zgledom svojega ustanovitelja in učitelja.

Tema letošnjega svetovnega dneva bolnikov so besede, ki jih je Jezus s križa izrekel materi Mariji in učencu Janezu: »Žena, glej, tvoj sin! Glej, tvoja mati! In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi« (Jn 19,26–27).

Jezus je svoji Cerkvi podaril moč ozdravljanja: »Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli« (Mr 16,17–18). V Apostolskih delih beremo o ozdravljenjih, ki sta jih izvrševala Peter (prim. Apd 3,4–8) in Pavel (prim. Apd 14,8–11). Cerkev odgovarja na Jezusov dar in se zaveda naloge, da bolnim prinaša Gospodov pogled, poln nežnosti in sočutja.

Pastorala zdravja je še vedno in bo tudi v prihodnje potrebna in temeljna naloga, ki jo morajo vsi, tako župnijska občestva kot največji zdravstveni zavodi, opravljati z novim poletom. Omeniti moramo tudi ljubezen in vztrajnost, s katerima mnoge družine skrbijo za svoje kronične bolnike ali močno prizadete otroke, starše in sorodnike. Skrb v družini je izredno lep zgled ljubezni do človeka, zato jo je treba temu primerno priznati in jo podpirati z ustreznimi politikami. Zdravniki in medicinske sestre, duhovniki, posvečeni možje in žene, prostovoljci, družine in vsi tisti, ki skrbijo za bolne, se tako udeležujejo tega cerkvenega poslanstva. To je skupna odgovornost, ki bogati vrednost vsakodnevnega služenja vsakega od njih.

Mariji, Materi nežnosti, izročamo vse bolne, tako na telesu kot na duši, da bi jim pomagala ohranjati upanje. Prosimo jo tudi za pomoč, da bi lahko sprejemali bolne brate in sestre. Cerkev ve, da potrebuje posebno milost, da bi se lahko izkazala za vredno evangeljske naloge služenja bolnim. Naj nas molitve k Božji Materi združijo v nenehni prošnji, da bi vsi člani Cerkve z ljubeznijo živeli poklicanost služiti življenju in zdravju. Naj bo Devica Marija naša priprošnjica za 26. svetovni dan bolnikov. Naj pomaga bolnim, da bi svoje trpljenje živeli v občestvu z Gospodom Jezusom, in podpira vse tiste, ki skrbijo zanje.

Povzetek iz poslanice papeža Frančiška za 26. svetovni dan bolnikov 2018

Postni čas

Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica

Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prav in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Postna postava

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Križev pot

V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še posebno se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Srečanje ŽPS in ključarjev Srečanje bo v torek ob 19h.

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Postni govori

Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom. Letošnje pastoralno leto ima poseben poudarek na prenosu krščanskih vrednot iz roda v rod. V tem duhu bodo izveneli tudi letošnji postni govori.

16.02.  S KRSTOM smo poslani v svet, da krščanske vrednote živimo in jih izročamo prihodnosti škof dr. Stanislav Lipovšek

23.02.  DRUŽINA: starši in njihovo poslanstvo pri verski vzgoji g. Srečko Hren

02.03.  MLADI: izzivi odraščanja, mladosti in osebne odločitve za vero g. Tone Lipar

09.03.  ŽUPNIJA: duhovno središče, kjer utrjujemo krščanske vrednote p. Marjan Gačnik

16.03.  DUHOVNA GIBANJA IN SKUPNOSTI: kakšno je poslanstvo članov duhovnih gibanj in skupnosti pri ohranjanju krščanskih vrednot? g. Vlado Bizant

23.03.  VSI KRISTJANI smo odgovorni, da se veriga vere ne bo pretrgala g. Miha Herman

Dragi zakonci in drage družine pri sv. Danijelu v Celju!

Župnijski pastoralni svet naše župnije je sklenil, da se lahko in da je priporočljivo, da se ustvari googlova spletna skupina, preko katere bi zakonce in družine v naši župniji lahko bolj neposredno obveščali o dogodkih…, ki se še zlasti tičejo zakoncev in družin ter se bodo dogajali v župniji. Tako je nastala googlova skupina Danijelove družine, v katero vas lepo vabimo – kot zakonca oz. kot družino. Če bi torej želeli biti bolj neposredno obveščeni o dogodkih za zakonce in družine v naši župniji, vas lepo vabimo, da se včlanite v e-skupino. Kdor bi to želel, lepo vabljen, da pošlje kratek e-mail na naslov: danijelove.druzine@gmail.com.


Današnja božja beseda