Župnija Celje – Sv. Danijel

Veliki teden in Velika noč 2018 (foto)

Veliki teden in Velika noč 2018 (foto)

Postne delavnice

Cvetna nedelja

Križev pot družin

Krizmena maša

Veliki četrtek

Veliki petek

Velika sobota – blagoslovi

Velikonočna vigilija

Velika noč


Današnja božja beseda