Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 30. nedelja med letom – 28. 10. 2018

Oznanila 30. nedelja med letom – 28. 10. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Sem tudi jaz lahko svet, ali je to le za nune in duhovnike?

Svetost in Nebesa nikakor niso le za tiste z »VIP vstopnicami«, ampak Bog kliče vsakogar, od vsakega pričakuje ljubezen – naj bomo kjerkoli, ne glede na to, če smo poročeni, kaplani, ovdoveli ali samski, in ne glede na naš poklic, starost ali zaposlitev. To je poudarjal tudi II. Vatikanski koncil, še posebej v Dogmatični konstituciji o Cerkvi: »Vsi kristjani … so poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni.« Toda, kako naj danes živimo sveto? Bistvo svetosti ni v tem, da delamo mnoge in zelo težke stvari, temveč v ljubezni do Boga, ki spodbuja vsa opravila. Ne opravila mojega soseda, temveč vsakdanja opravila mojega »sivega vsakdana«: npr. vstanem takoj ko zvoni budilka, Bogu izročim dan, naloge v službi, doma ali v šoli delam profesionalno in po svojih najboljših močeh, do vseh se trudim biti prijazen … Skratka se borim za najboljše in se trudim ljubiti. A kaj, ko mi tolikokrat spodleti? Seveda, naj ne mine dan, da bi pozabil na Njega – Boga! On ti da moč, da boš lahko prijazen tudi do tebi najbolj neprijetne osebe, On ti da potrpljenja … Prav On nam nenazadnje svetost tudi daje. Naj nam padci ne odvzamejo volje. »Ni ti spodletelo, le pridobil si novo izkušnjo. — Nadaljuj! Ker začnejo lahko vsi; vztrajajo pa svetniki. In čem je skrivnost vztrajnosti?V ljubezni. – Zaljubi se in ne boš “Ga” zapustil.« (Sv. Jožefmarija) In hitrejša pot do svetosti, biti v vsem podoben Jezusu Kristusu, je vsekakor, če se utrdimo v redni vsakodnevni molitvi – pogovoru z Njim, ki nam bo okrepil voljo, dal novih navdihov in prave Ljubezni. Naj nam pri naši borbi za osebno svetost pomagajo vsi svetniki!

Matic Lesjak, kpl

Praznik Vseh svetih

V četrtek, na slovesen in zapovedan praznik Vseh svetih, bodo poleg nedeljskih maš ob 15h molitve za rajne in blagoslov grobov na mestnem pokopališču in tudi na Golovcu. Ob 17h bomo v stolnici molili za vse naše rajne rožni venec. Pridružite se nam.

Nedelja hvaležnosti in dobrote

Naslednja nedelja je zahvalna, ko se kristjani še s posebno hvaležnostjo zahvaljujemo Bogu za vse, kar nam skozi vse leto podarja. Naša zahvala pa ne bo popolna, če bomo mislili le nase. Hvaležni, da imamo vsakdanji kos kruha, moramo misliti na vse tiste, ki ga nimajo, na vse, ki živijo v stiski. Zato Karitas Celje prosi, da bi se na zahvalno nedeljo s svojo dobroto spomnili vseh, ki so v stiski. Svoje darove (hrano, pridelke, pa tudi denarne prispevke) lahko prinesete kar v cerkev na prostor, ki bo za to pripravljen, v zakristijo ali v župnišče ali pa kar na sedež Karitas.

Spomin vseh duš v vicah

V petek na dan spomina vseh duš v vicah bomo z molitvijo posebno povezani z vsemi našimi rajnimi, ki so še potrebni naše molitve. Prav zaradi tega bomo pri vseh svetih mašah zanje molili. Sv. maše bodo v stolnici ob 7h, 7.30 in 18h; Marijina cerkev ob 8h;;Maksimilijanova cerkev ob 9h in 9.30. Ob 14. uri bo sv. maša in molitve za rajne tudi na Teharskem spominskem parku.

Duhovna oskrba bolnih

V času, ko potrebujemo bolnišnico, pomislimo tudi na duhovno moč. Prav zaradi tega je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Antona Lavriča, ali na tel. 041346310. V bolnišniški kapeli, ki je odprta vsak dan, pa je redna sv. maša vsako nedeljo, praznike in srede ob 19. uri.

Svetovalnica

vabi vse, ki ste se znašli v stiski.

 Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.

 Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.


Današnja božja beseda