Mašni nameni 31. nedelja med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. NOVEMBER

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

7.00 + Karl Knez in sestra Dragica
18.00 + Angela in Anton Mohorčič

TOREK, 6. NOVEMBER

Lenart, opat

7.00 + prijatelji, dobrotniki in sorodniki
18.00 + Ivan Jež

SREDA, 7. NOVEMBER

Engelbert, škof

7.00 + Ivan Mirnik
18.00 + Marija in Stane Ravnak

ČETRTEK, 8. NOVEMBER

Bogomir, škof

7.00 V zahvalo
18.00 + Jelena Žumer

PETEK, 9. NOVEMBER

Posvetitev lateranske bazilike

7.00 + Božo Škoberne
18.00 + v družinah Konkolič in Nemeš ter sorodnike

SOBOTA, 10. NOVEMBER

Leon Veliki, papež

7.00 + Franc Lokovšek in
+ v družinah Lokovšek
18.00 + Martin, Mira, Tinko in Antonija Gačner

32. NEDELJA MED LETOM, 11. NOVEMBER

Martin iz Toursa, škof

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Igor Kraševec
9.00 + v družinah Aubreht in Zakonšek (Marijina c.)
10.00 + Katarina Trontelj
11.30 + Martina in Aljoz Selič
18.00 + Martin Lilija