Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 1. Adventne nedelje

Oznanila 1. Adventne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

Advent

Z današnjo nedeljo začenjamo novo cerkveno leto. Gre za nov čas, ki nam ga Gospod podarja. Ne smemo ga zapraviti. Nikoli več se ne bo ponovil. Pričakujmo in zahrepenimo po Jezusovem prihodu. Sveti Pavel nam danes govori: »Še bolj napredujte v tem, kar ste prejeli, da boste ugajali Bogu! Pričakovanje! V duši se mora nekaj prebuditi. Odprimo jaslice naših src na stežaj. Zagotovo bo prišel, ne čakamo zaman. P o m e t i m o , o č i s t i m o i n razsvetlimo to kamrico, da bo svetloba naše duše postala najlepše darilo Novorojenemu. V tem milostnem času se moramo potruditi, srečati se s samim seboj, s sočlovekom in predvsem z Bogom. Odpreti se moramo adventnemu rosenju božje milosti in spoznati kako nekaj velikega je, da se Bog hoče roditi v meni in tebi.

Marjan Jezernik, opat

Adventni čas

Z današnjo nedeljo začenjamo novo cerkveno leto, novo skrivnostno dogajanje našega odrešenja. Milostni čas, ki nam ga Gospod znova podarja, ne smemo zapraviti, ampak se moramo potruditi, da se znotraj samega sebe znova srečamo z Novorojenim. Odpreti se moramo adventnemu rosenju božje milosti. Prav zaradi vsega tega je prav, da še posebno po naših družinah v tem času več časa n a m e n i m o mo l i t v i , d u h o v n i m razgovorom in branju, še posebno pa se z dobrimi deli pripravljamo na praznik božjega rojstva. Adventni venec naj bo zunanje znamenje, da želimo čas preživeti kar se da duhovno. Pomislimo tudi na našo spravo z Bogom, zato bo večkrat tudi priložnost za sveto spoved.

Brezmadežna

Ves advent nas spremlja Marija v pričakovanju božjega rojstva. Še posebno nas nagovarja prav na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga bomo obhajali v soboto, 8. decembra. K praznovanju praznika pa nas vodi devetdnevnica na čast Brezmadežni, h kateri smo povabljeni pri vsaki večerni sv. maši. Na praznik pri večerni sv. maši bodo pripravniki na stalni diakonat prejeli red akolitata.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00
– 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po
telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do
12.00 ure).

SLOVESNO ČEŠČENJE
SV. REŠNJEGA TELESA

V ponedeljek in torek, 3. in 4. decembra, bo v stolnici,
v četrtek, 6. decembra, pa v Marijini cerkvi potekalo
slovesno celodnevno češčenje Najsvetejšega.
PROGRAM:
Ponedeljek in torek—Stolnica: Četrtek – Marijina cerkev:
0700 sv. maša in začetek češčenja 0800 sv. maša in začetek češčenja
1000 sv. maša 1000 sv. maša
1500 križev pot 1500 križev pot
1745 litanije, sv. maša 1745 litanije, zaključek češčenja, sv. maša
V teh dneh cela škofija računa na našo čim večjo prisotnost pred Najsvetejšim, saj ravno
v teh dneh naša župnija pred Najsvetejšim »zastopa« celotno škofijo.

VSI LEPO VABLJENI!

V teh dneh cela škofija računa na našo čim večjo prisotnost pred Najsvetejšim, saj ravno v teh dneh naša župnija pred Najsvetejšim »zastopa« celotno škofijo. Vsi župljani smo lepo vabljeni, da v času slovesnega češčenja evharističnega Jezusa sami, v dvoje, z družinami, s skupinami vsaj na kratko obiščemo evharističnega Jezusa, ki nam tudi danes kot pravi človek s svojo telesno navzočnostjo pod podobo kruha želi biti blizu.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

prvi petek in prva sobota – vigilija za Brezmadežno
V petek, 07.12.2018, od 21. ure, do sobote, 08.12.2018, do 7. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega. Cerkev je v času nočnega češčenja zaklenjena, zato so menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih predvidene ob 21., 23., 01., 03. in 05. uri. Vsi lepo vabljeni! PRIJAVE NISO POTREBNE.

 

Prihaja sveti Miklavž

Tudi to leto bo našo župnijo obiskal sv. Miklavž. Miklavževa prireditev bo v sredo 5. decembra ob 16.30 uri. Na Miklavža se pripravimo s kratko igrico in petjem, nato bo sv. Miklavž obdaril otroke od najmanjših do 5. razreda osnovne šole. Ker pa ima Miklavž za obdariti veliko otrok, bo potrebno za darilo staršem prispevati 5 €. Pri vplačilu dobite posebno potrdilo, s katerim bo vašemu otroku Miklavž izročil darilo. Prispevek lahko vplačate v župnijski pisarni.

Marijo nosijo

Tudi v letošnjem adventnem času v naši župniji Marija potuje iz družine v družino in družinske skupnosti pripravlja na božje rojstvo. Pri daritvenem oltarju je pripravljen Marijin kip, ki ga po večerni maši vzame družina in ga naslednji dan pred večerno mašo prinese nazaj in ga nato po maši vzame naslednja družina.. Tako bo skozi ves adventni čas. Prosimo, da se družine, ki bi želele sprejeti Marijo na svoj dom, prijavite v zakristiji ali v župnijski pisarni. Molitev v družini ob Marijinem kipu lahko oblikujete po svoji zamisli. V pomoč pa vam bo tudi molitev, ki bo spremljala Marijin kip.


Današnja božja beseda