Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: november 2018

Oznanila 32. nedelje med letom 11. 11. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Memento mori!

V mesec november smo vstopili z obhajanjem slovesnega praznika vseh svetih in naslednjega dne s spominom vseh vernih rajnih. Ti dnevi nas spominjajo, da Bog želi, da je drugi dom vsakega izmed nas v Nebesih. Prosimo Boga, da bi bil del naše poti do Nebes opravljanje vsakodnevnih dejavnosti iz ljubezni do Boga in do drugih. Celoten mesec november je namenjen spominu ljudi, ki so že umrli. Izkoristimo to spodbudo Cerkve in pomislimo, kaj lahko mi v našem življenju spremenimo na boljše inpredvsem, kako lahko okrepimo našo vero kje se lahko še bolj potrudimo v ljubezni do Boga in bližnjega, ker nikoli točno ne vemo, kdaj se bomo poslovili s tega sveta. Zato če se moramo komu opravičiti ali mu kaj odpustiti, ne odlašajmo. In tudi če potrebujemo spoved, ne odlašajmo, Jezus je usmiljen in te čaka, a je hkrati pravičen. »V nebesih [bo] večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad
devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore.«
(Lk 15, 7)
Izkoristimo pa tudi spodbudo molitve za naše umrle. Katekizem Katoliške cerkve je jasen, da tisti »ki umrejo v Božji milosti … a so nepopolno očiščeni … po smrti trpijo očiščevanje« (KKC 1030) v vicah. K očiščenju in pripravi njihovih duš na srečanje z Bogom jim lahko pomagamo prav mi: z molitvami, darovanjem svetih maš, različnimi žrtvami, postom in dobrimi deli. Bodimo preudarni in naj nas dejstvo minljivosti našega življenja ne mori, temveč spodbuja k pametnemu koriščenju vsakega dneva našega življenja.

Matic Lesjak, kpl

Mesec november

Ves ta mesec obhajamo spomin na naše drage rajne, se z njimi povezujemo z lepo mislijo in spominom, še posebno pa z molitvijo in spominu pri svetih mašah. Tako smo vsi skupaj povezani v skrivnost verujočih, ki verujejo v večno življenje in srečo pri Bogu.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od
16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po
telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00
do 12.00 ure).

Srečanje ob Svetem pismu

Vsi tisti, ki bi se želeli še bolj poglabljati v skrivnost Svetega pisma, spoznavati njegovo duhovno sporočilo, po njem živeti in poglobiti svojo vero, ste lepo povabljeni, da se nam pridružite v četrtek, po večerni sveti maši, v župnijskih prostorih.

Srečanje ključarjev in članov ŽPS

V torek ob 19h bo v župnijskih prostorih redno mesečno srečanje članov ŽPS in ključarjev. Vabljeni!

Zakonci jubilanti

Naslednjo nedeljo se bomo ob 10. uri pri sveti maši zahvalili za dar zakonskega življenja vseh tistih, ki v tem letu obhajajo okrogli jubilej zakonske zveze. Zato vsi, zakonski jubilanti lepo povabljeni, da obnovite svoje poročne obljube. Po sveti maši ste vabljeni v župnijske prostore, kjer bomo vašemu jubileju tudi nazdravili.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.


Mašni nameni 32. nedelje med letom 11. 11. 2018

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12. NOVEMBER

Jozafat Kunčevič, škof, mučenec

7.00  + Martin in Božo Škoberne
18.00 + Marija Skale

TOREK, 13. NOVEMBER

Stanislav Kostka, redovnica

7.00 za zdravje
18.00 + Ana Kralj

SREDA, 14. NOVEMBER

Lovrenc Irski, škof

7.00   za zdravje
18.00 + Branko Lorger in Tončka Vodišek

ČETRTEK, 15. NOVEMBER

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj

7.00 +  Drago in starši Tringer ter starši Fridl
18.00 + v družinah Kač in Kranjc

PETEK, 16. NOVEMBER

Marjeta Škkotska, kraljica

7.00  za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 +Ivan Bjekić

SOBOTA, 17. NOVEMBER

Elizabeta Ogrska, redovnica

7.00 + v družinah Flis in Brežnik
18.00  + Anton Mirnik in hčerka Magdalena Žgur

32. NEDELJA MED LETOM, 18. NOVEMBER

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ivan Košenina in pokojni v družini Slemenšek
9.00   + Ana Krlj (Marijina c.)
10.00 +Angela Mohorčič
11.30 + Andrej Spolenak
15.00 molitvena ura in sveta maša za duhovne poklice (Marijina c.)
18.00 + Anica Križnik


Mašni nameni 31. nedelja med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. NOVEMBER

Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

7.00  + Karl Knez in sestra Dragica
18.00  + Angela in Anton Mohorčič

TOREK, 6. NOVEMBER

Lenart, opat

7.00 + prijatelji, dobrotniki in sorodniki
18.00 + Ivan Jež

SREDA, 7. NOVEMBER

Engelbert, škof

7.00   + Ivan Mirnik
18.00 + Marija in Stane Ravnak

ČETRTEK, 8. NOVEMBER

Bogomir, škof

7.00   V zahvalo
18.00 + Jelena Žumer

PETEK, 9. NOVEMBER

Posvetitev lateranske bazilike

7.00  + Božo Škoberne
18.00 + v družinah Konkolič in Nemeš ter sorodnike

 SOBOTA, 10. NOVEMBER

Leon Veliki, papež

7.00 + Franc Lokovšek in
+ v družinah Lokovšek
18.00  + Martin, Mira, Tinko in Antonija Gačner

32. NEDELJA MED LETOM, 11. NOVEMBER

Martin iz Toursa, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Igor Kraševec
9.00   + v družinah Aubreht in Zakonšek (Marijina c.)
10.00 + Katarina Trontelj
11.30 + Martina in Aljoz Selič
18.00 + Martin Lilija


oznanila 31. nedelje med letom 4. 11. 2018

Kategorija :Oznanila Vsi

Ob zahvalni nedelji smo še posebno nagovorjeni  in povabljeni, da izrazimo iskreno zahvalo za vse, kar nam je podarjeno. Ob tej priložnosti se tudi v imenu našega župnijskega doma zahvaljujemo vsem, ki nam skozi vse leto stojite ob strani in nam
na najrazličnejše načine pomagate, da zmoremo uresničevati
svoje poslanstvo v službi naše krajevne Cerkve. Hvaležni smo vam za vse molitve in duhovno podporo. Bog vam povrni za vse vaše darove, s katerimi moremo obnavljati in vzdrževati tako cerkve, kakor tudi župnijske prostore. Zahvala vsem, ki s svojim delom pomagate v naši župniji: v pisarni, v kuhinji, pri likanju, v vrtu in še mnogo kje. Zahvala vsem pastoralnim sodelavcem, od katehistov, prostovoljkam pri Karitas, ključarjem in članom ŽPS, pa do pevcev, organistov, bralcev, ministrantov in drugih liturgičnih sodelavcev. Vsem voditeljem raznih skupin v župniji. Pa tudi vsem, ki delujejo v našem vrtcu. Vsakemu posebej in vsem skupaj res iskren Bog povrni.

Vaša duhovnika in sodelavci

MESEC NOVEMBER

Ves ta mesec obhajamo spomin na naše drage rajne, se z njimi povezujemo z lepo mislijo in spominom, še posebno pa z molitvijo in spominu pri svetih
mašah. Tako smo vsi skupaj povezani v skrivnost verujočih, ki verujejo v večno življenje in srečo pri Bogu.

Popolni odpustek za rajne

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za rajne za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prejmemo ga tudi v cerkvah in kapelah na 1. in 2. novembra ter prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu ter molimo po namenu svetega očeta.

Duhovna oskrba bolnih

V času, ko potrebujemo bolnišnico, pomislimo tudi na duhovno moč. Prav zaradi tega je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Vladota Bizanta CM, ali na tel. 041/282- 908 . V bolnišniški kapeli, ki je odprta vsak dan, pa je redna sv. maša vsako nedeljo, praznike in srede ob 19. uri.

Skupnost bralcev dobre knjige

Bralci dobre knjige se bomo srečali v torek, 27.11.2018, ob 19. uri v župnišču in si podelili misli o prebrani knjigi Sulica, ki jo je napisal Louis de Wohl. Knjiga ni samo razširjeno poročilo o evangeljskih dogodkih. Je napeta in doživeta pripoved o najbolj pretresljivih trenutkih Jezusovega življenja. Opisuje vrvež v palačah cesarskega Rima, ki so se dušile v preobilju in mladega vojaka Kasija Longina, ki ga je sovraštvo oblastnikov porinilo na zelo viharno življenjsko pot. Oriše Palestino, Poncija Pilata, člane judovskega vélikega zbora in druge evangeljske osebe. Golgota pomeni vrhunec izdajstva, ljubezni in odrešenja. Pod križem se je Longin spreobrnil. Zagrenjeni in maščevalni vojak je kot priča Jezusovega vstajenja končno našel pravi mir in veselje. Knjiga je izšla pri založbi Družina.

Poslednje očiščevanje ali vice

Tistim, ki umrjejo v Božji milosti in božjem prijateljstvu, a so nepopolno
očiščeni, je sicer njihovo večno zveličanje zagotovljeno, vendar pa po
smrti trpijo očiščevanje, da bi dosegli svetost, ki je potrebna za vstop v
nebeško veselje. To poslednje očiščevanje izvoljenih, ki je docela različno
od kazni pogubljenih, imenuje Cerkev vice (purgatorium). Verski nauk o vicah je Cerkev formulirala predvsem na koncilih v Florenci (prim. DS 1304) in v Tridentu (prim. DS 1820; DS 1580).

Izročilo Cerkve govori ob sklicevanju na nekatera besedila Svetega pisma
(npr. 1 Kor 3,15; 1 Pt 1,7) o očiščujočem ognju: Kar se tiče nekaterih malih grehov, je treba verovati, da obstaja zanje pred sodbo očiščujoči ogenj. To sledi iz tega, kar zatrjuje on, ki je Resnica, ko pravi, da mu, kdor izreče kletev zoper Svetega Duha, ne bo odpuščeno ne v tem ne v prihodnjem veku (Mt 12,31). Iz tega stavka moremo razbrati, da morejo biti nekateri grehi odpuščeni v tem veku, nekateri drugi pa v prihod- njem (sv. Gregor Veliki, dial. 4,39). Ta nauk se opira tudi na prakso moli- tve za rajne, o kateri govori že Sveto pis- mo: “Zato je (Juda Makabej) priredil spravno daritev za rajnke, da bi bili greha rešeni” (2 Mkb 12,46). Cerkev je že od prvih časov dalje častila spomin rajnih ter darovala priprošnje v njihovo korist, predvsem evharistično daritev (prim. DS 856), da bi potem, ko so bili očiščeni, mogli dospeti do blaženega gledanja Boga. Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist rajnim: Prinesimo jim torej pomoč in obhajajmo spomin nanje. Če je namreč Jobove sinove očistila očetova daritev (prim. Job 1,5), zakaj bi dvomili, da naše daritve za rajne prinašajo rajnim nekaj tolažbe? Ne obotavljajmo se, ko gre za to, da pomagamo tistim, ki so odšli, in da
darujemo zanje molitve (sv. Janez Zlatousti, hom. in 1 Cor 41,5).

(Katekizem katoliške Cekrve 1030-1032)


Današnja božja beseda