Mašni nameni 3. adventne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. december

Viviana, opatinja

7.00 + Emilija in Franc Jerič
18.00 + v družinah Šmid in Vidmar

TOREK, 18. december

Vunibald, opat

7.00 Za duše v vicah
18.00 Po namenu

SREDA, 19. december

Urban V., papež

7.00 + Ferdinand Kresnik in starši ter v zahvalo
18.00 Za zdravje

pRVI ČETRTEK, 20. december

Vincencij Romano, opat

7.00 Za odpuščanje grehov
18.00 + Marija in Jože Roženičnik

PETEK, 21. december

Peter Kanizij, duhovnik in cerkveni učitelj

7.00 + duh. Danijel Slatinek
18.00 + Martin Rak

SOBOTA, 22. december

Frančiška K. Cabrini, redovna ustanoviteljica

7.00 + Po namenu
18.00 + Silva Vrhovnik

23. NEDELJA MED LETOM, 23. december

Janez Kancij, škof

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Drgajnerjevi
9.00 + v družinah Črepinšek in Berlan (Marijina c.)
10.00 + Ivan Jež
11.30 + Štefan in Darinka Kocjančič
18.00+ Angela Mohorčič