Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. nedelje med letom

Oznanila 6. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Blagor Ti!

»Kdor pozorno bere Matejevo besedilo, zapazi, da so blagri kakor zastrt notranji Jezusov življenjepis, kakor portret njegove osebe. Jezus ki nima, kamor bi glavo naslonil je resnično ubogi. On, ki more o sebi reči: pridite k meni,, ki sem krotak in iz srca ponižen, je resnično Krotki. On je zares čistega srca in zato vedno gleda Boga. Govor na gori je skrita kristologija. Za njim stoji lik Kristusa,človeka ki je Bog, a se ravno zato spusti navzdol, se izniči, do smrti na križu. Svetniki od Pavla prek Frančiška Asiškega do matere Terezije so to izbiro živeli in nam s tem pokazali resnično podobo človeka in njegove sreče. Z eno besedo: resnična morala krščanstva je ljubezen. Ta pa seveda nasprotuje iskanju samega sebe – ljubezen je izhod iz samega sebe, a prav na ta način človek pride k samemu sebi.« (Benedikt XVI.) Jezus se nam z blagri v Evangeliju današnje nedelje predstavlja kot privlačen, milosten. Naj nam bo današnja nedelja zares v spodbudo, da okrepimo osebno vero v Jezusa, ga z vsem srcem sprejmemo in se trudimo živeti z Njim in v Njem, po Božji besedi, po blagrih …

Matic Lesjak,
kaplan

Zahvala upokojenega škofa Stanislava Lipovška
Celje, 13.2.2019
Dragi župljani Stolno-opatijske župnije in vsi verniki ki se zbirate v stolnici, sestre in bratje v Kristusu! Lepo se vam zahvalim in Bog vam povrni za zvesto pomoč in duhovno spremljanje v molitvi ob mojih zdravstvenih težavah in operaciji hrbtenice, ki je bila 1.3.2019 na Ortopedskem oddelku Celjske bolnišnice. Operacija je, hvala Bogu, po zaslugi odlične zdavniške ekipe in ob vaši molitvi dobro uspela. Sedaj počasi okrevam in bom, ako Bog da, lahko še kaj postoril za Božje kraljestvo v naši škofiji. Ker pa ne vemo »ne dneva, ne ure«(Mt 25,13) vas prosim, da smo še naprej povezani v molitvi v katero vključujemo še posebej bodočega celjskega škofa, ki prihaja; pa tudi in zlasti vse tiste, ki jih Gospod kliče v duhovniški ali redovniški poklic. Lepo se Vam zahvaljujem in Vas v Gospodu pozdravljam.

Duhovno družabni vikend za družine
Tudi zakonci in družine nismo imuni na vrvež vsakdana, ko hitimo sem in tja in nam zmanjkuje časa za pogovor, igro in ne nazadnje tudi za molitev. Ko ob nedeljskih kavicah po 10. sveti maši doživljamo krajše »odklope«, smo prišli na idejo, da bi si »privoščili« kar cel vikend. En cel (in še to podaljšan) vikend zase, za sozakonca, otroke, prijatelje in tudi za Stvarnika. Tako smo se prejšnji vikend podali v Vrbje, kjer smo si dali duška v molitvi, pogovoru in igri. Tudi smeha je bilo toliko, da bi ga lahko izvažali! Ko smo imeli starši resno delo, so imeli otroci svoje resno delo (ločen program). Ko pa je bil čas za druženje, smo tudi odrasli poiskali otroka v sebi in tako pozitivno presenetili svoje otroke, ki nekateri še niso svojih staršev spoznali v takšni luči (pa so že kar nekaj let na svetu). S tem smo si odpirali vrata v nebeško kraljestvo (Mt 18,3). In seveda z molitvijo. Neverjetno, kako ubrano smo zmolili hvalnice, kako nas je povezal rožni venec in pri sveti maši smo pridobili dva nova ministranta (Bog jima daj moči, da bosta vztrajala!). A se vse enkrat konča, tudi lepe stvari. Tako smo se vrnili v vsakdanjik. Vrvež ostaja. Toda čas teče počasneje. Ostajajo vezi, ostajajo sklepi, krepi se molitev, in rojeva se želja, da to ponovimo (kdo ve, morda pa postane »tradicionalno«).

Rolando Radej

OPATIJSKO – STOLNI PEVSKI ZBOR SV. DANIJELA
Cerkveni pevski zbor ima velik privilegij,
da kot živo občestvo s petjem in glasbo redno sodeluje pri sv. mašah – pri evharis-
tiji, ki je bistvo naše vere in srce Cerkve. Zato se naš župnijski zbor rad poimenuje tudi »bogoslužni zbor«, saj kot svoje glav-
no poslanstvo čutimo sodelovanje pri bogoslužjih. S svojim petjem poskušamo
z vsem srcem,
z vso dušo in vso močjo lju-
biti in slaviti Gospoda, vsem
vernim pri sv.
mašah pa pomagati dvi-
govati duše in srca k Bogu.
II. vatikanski koncil je o cerkvenem petju povedal: »Glasbeno izročilo vesoljne Cer-
kve predstavlja zaklad neprecenljive vred-
nosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot erkveno petje v zvezi z besedilom tvori nujno in neločljivo sesta-
vino slovesnega bogoslužja… Zaklad cer-
kvene glasbe je treba ohranjati in gojiti z največjo skrbnostjo. Zbore, zlasti pri sto-
lnicah, je treba vneto pospeševa-
ti…« (Konstitucija o svetem bogoslužju, 112, 114) Zgodovina cerkvenega petja je
enako dolga kot zgodovina Cerkve.
V zboru naše župnije sodeluje trenutno le
17 pevk in pevcev. Dobra polovica (9) jih
je iz naše župnije, preostala slaba polovica (8) pa iz drugih župnij. Zbor se žal stalno manjša, saj zahteva od pevcev in pevk kar precej darovanja svojega časa (tedenske pevske vaje in petje pri nedeljski sv. maši), za katerega pa pravimo, da ga imamo vedno manj in premalo. Pa vendar je župnijski pevski zbor skrb celotne župnije in je hkrati ogledalo njene krščanske in darovanjske živosti. (Če ne bi bilo tako, bi se imenoval župnikov pevski zbor:) Ker nas je res malo, skoraj premalo, pa tudi če bi nas bilo veliko, v svoje vrste vabimo vse, ki imate posluh in radi pojete in bi največ tri ure na teden (največ 2 uri za tedensko pevsko vajo in 45 minut za nedeljsko sv. mašo) hoteli podariti na ta način Gospodu in svoji župniji. Potem vam ostane na razpolago še dobrih 165 ur vsak teden. Pevske vaje imamo vsak petek od 18.30 do 20.15 v pevski sobi v župnišču (1. nadstropje nad učilnicami). Vsako nedeljo pojemo pri eni sv. maši, ali v stolnici (ob 8. ali ob 10. uri) ali v Marijini cerkvi (ob 9. uri). Če vam je dobri Bog, ki je Prvi Umetnik, dal dar petja, vas lepo vabimo, da ta lep dar uporabite tudi v našem župnijskem zboru in skupaj z nami zapojete v večjo Božjo slavo in zveličanje duš. Kontakt in informacije: 031 209 962

Matej Prepadnik, zborovodja

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA

»Vladarji tega sveta ljudi v avdienco ne sprejemajo vedno in tudi ne tako zlahka. Vladar nebes pa, čeprav skrit za evharistično tančico, je vedno pripravljen vsakogar sprejeti.« (sv. Alfonz Ligvorij) Lepo vabimo k prijavi nove stalne častilce evharističnega Jezusa, posebej v naslednjem terminu: sobota od 8. do 9. ure

Molitev za novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Današnja božja beseda