Mašni nameni 5. postne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 8. APRIL

Maksim in Timotej, mučenca

7.00 + Vida Gorenjak
19.00 + Amalija Kolar

TOREK, 9. APRIL

Maksim Aleksandrijski, Mučenec

7.00 Za zdravje
19.00 + Amalija in Peter Kač

SREDA, 10. APRIL

Domen, škof

7.00 Po namenu
19.00 Po namenu

ČETRTEK, 11. APRIL

Stanislav, škof

7.00 Po namenu
19.00 Za zdravje v družini

PETEK, 12. APRIL

Zenon, Veronski

7.00 + Monika Černe Pahor
9.00 Za žive in + člane ŽMB (kapela ŽBM)
18.30 križev pot
19.00 + Danica Gerl in Alojz Oset

SOBOTA, 13. APRIL

Martin I., papež in mučenec

7.00 Po namenu
19.00 + Herman Leskošek

CVETNA NEDELJA, 14. APRIL

Lidvina, devica

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jernej, Ivana in Ivan Hrovat ter Mirko
Sotošek
9.00 + Katarina, Franc in Marija Zupanc (Marijina c.)
10.00 + Bogdan Lilija
11.30 + Mihaela Jager
18.30 križev pot
19.00 Za zdravje v družinah
ter + Alojz in Blaž Arhar