Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

V prelepem odlomku poslovilnega govora v dvorani zadnje večerje, Jezus obljublja Sv. Duha, ki bo ostal z mlado Cerkvijo v vseh časih njene burne zgodovine. V znamenju tega zagotovila so prvi kristjani živeli in uresničevali Jezusovo veselo oznanilo: To dragoceno duhovno doto so izročali iz roda v rod in tako prepojili življenje vse krščanske zgodovine. Prav zato se kristjani tudi danes zbiramo, nedeljo za nedeljo, saj se zavedamo, da ni prave nedelje, če se ne udeležimo Gospodove daritve, ki je srce Cerkve. Tu nam Jezus daje svoje življenje. Tu dobiva naš krst in vsi zakramenti svojo pravo dopolnitev in globino. Toda pripadnost Cerkvi sama po sebi še ne zagotavlja zveličanja. II. vatikanski koncil nam jasno govori: »Vendar se ne zveliča, čeprav je s krstom včlenjen v Cerkev tisti, ki ne vztraja v ljubezni in v Cerkvi ne ostane z vsem svojim srcem.« Pristna pripadnost Cerkvi je nadvse dragocen božji dar. Brez naše zasluge smo obdarovani vsi, ki pripadamo božjemu ljudstvu nove zaveze. Dana so nam vsa sredstva in vzpodbude, ki so nam potrebne na poti naše človeške omahljivosti. Nihče nam ne more nadomestiti naše pripadnosti Cerkvi, zato ji s ponosom in zvesto pripadajmo.

Marjan Jezernik, opat

Vnebohod

V četrtek je slovesen praznik Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred vnebohodom ponedeljek, torek in sreda, so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po jutranji sv. maši imeli procesijo po cerkvi z litanijami vseh svetnikov in prošnje molitve, pri katerih bomo prosili za lepo vreme, dobro letino in blagoslov pri delu. Lepo vabljeni.

Devetdnevnica na čast Sv. Duhu

V petek začenjamo z binkoštno devetdnevnico na čast Sv. Duhu, kot neposredno pripravo na birmo. Devetdnevnica je za birmance obvezna. Vabljeni pa tudi njihovi starši in botri, da skupaj molimo za blagoslovljeno prihodnost naših birmancev.

Zaključek šmarnic in veroučnega leta

V petek bomo zaključili letošnje šmarnice in ob enem tudi letošnje veroučno šolsko leto. Prav zaradi tega pridite vsi veroučenci, kajti po šmarnicah boste prejeli veroučna spričevala in Slomškova bralna priznanja. Sledilo bo tudi vsakoletno presenečenje za vse. Birmanci pa dobijo spričevala po birmi. V ponedeljek in torek je še reden verouk. Prinesite s seboj delovne in liturgične zvezke in tudi spričevala, če jih še imate doma.

Bralci dobre knjige

Naše naslednje srečanje bo v torek, 28.5.2019, ob 20. uri v župnišču. Izmenjali si bomo misli o prebrani knjigi Apostol. Avtor, pater Hermann-Josef Zoche, se je rodil leta1958. Študiral je filozofijo in teologijo, doktoriral iz katoliške teologije, nato je študiral ekonomske in socialne vede ter doktoriral iz filozofije. Vstopil je v red Bratov skupnega življenja (Brüdern von gemeinsamen Leben, avguštinski red), leta 1987 pa je bil posvečen v duhovnika. Zgodovinske in svetopisemske vire je raziskoval in roman ustvarjal kar štirinajst let. Z apostolovimi potovanji nam je podrobno opisal antični svet, poln čutnega življenja. V tem zgodovinskem romanu  spoznavamo apostola Pavla z nove plati: kot moža z vsemi njegovimi čustvi, v njegovi vztrajnosti in iznajdljivosti, v njegovem obupu, v njegovi neupogljivosti, širokosrčnosti in sposobnosti biti prijatelj. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi.

Bralci dobre knjige

Naše naslednje srečanje bo v torek, 28.5.2019, ob 20. uri v župnišču. Izmenjali si bomo misli o prebrani knjigi Apostol. Avtor, pater Hermann-Josef Zoche, se je rodil leta1958. Študiral je filozofijo in teologijo, doktoriral iz katoliške teologije, nato je študiral ekonomske in socialne vede ter doktoriral iz filozofije. Vstopil je v red Bratov skupnega življenja (Brüdern von gemeinsamen Leben, avguštinski red), leta 1987 pa je bil posvečen v duhovnika. Zgodovinske in svetopisemske vire je raziskoval in roman ustvarjal kar štirinajst let. Z apostolovimi potovanji nam je podrobno opisal antični svet, poln čutnega življenja. V tem zgodovinskem romanu  spoznavamo apostola Pavla z nove plati: kot moža z vsemi njegovimi čustvi, v njegovi vztrajnosti in iznajdljivosti, v njegovem obupu, v njegovi neupogljivosti, širokosrčnosti in sposobnosti biti prijatelj. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi.


Današnja božja beseda