Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 1. JULIJ

Estera, svetopisemska žena

7.00  Po namenu

19.00 + v družini Vidmar

TOREK, 2. JULIJ

Ptujskogorska Mati Božja

7.00 Za verne duše

19.00 + Mirko Štubelj

SREDA, 3. JULIJ 

Tomaž, apostol

7.00

pRVI ČETRTEK, 4. JULIJ

Urh, škof

7.00   + Gregor Gril

19.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 5. JULIJ

Ciril in Metod, slovanska apostola in zavetnika Evrope

7.00  +Ana Kralj

19.00 + Danilo Kotnik

PRVA SOBOTA, 6. JULIJ 

Marija Goretti, devica in mučenka

7.00 + duhovniki
8.00 + starši Zabovnik in Unetič (Marijina c.)
19.00 + Marija Vnučec

14. NEDELJA MED LETOM, 7. JULIJ
nedelja Slovencev po svetu

Vilibald, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija in Stanko Mauher in stari starši

9.00+ Ana Kopriva (Marijina c.)

10.00 + Ervin Razboršek

11.30 + Avgust Zapušek

19.00 + Anica Križnik

PONEDELJEK, 8. JULIJ

Kilijan, škof in mučenec

7.00  Za verne duše

19.00 + Anton Bornšek

TOREK, 9. JULIJ

Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci

7.00 + g. opat Friderik Kolšek

19.00 + sestre, brata, teta in starši Matek

SREDA, 10. JULIJ 

Amalija, mučenka

7.00   + v družini Lešek in Štor ter za zdravje

19.00 + Franc Gornik

ČETRTEK, 11. JULIJ

Benedikt, opat in zavetnik Evrope

7.00   V zahvalo vsem

19.00 + Ignac in Viktorija Šeško, Gustija Kraljič

PETEK, 12. JULIJ

Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca

7.00  +Marija in dva Franca Tržan

19.00+ Sonja Lepin

SOBOTA, 13. JULIJ 

Henrik II., cesar

7.00 Za zdravje

19.00 + Franc Kolar

15. NEDELJA MED LETOM, 14. JULIJ

Kamil de Lellis, duhovnik in redovni ustanovitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Alojzij in Alojz Arhar

9.00 + v družinah Flis in Brežnik  (Marijina c.)

10.00 + Jernej in Bogdan Lilija

11.30 + Alojzija Centrih

19.00 + Zlata Planko


Današnja božja beseda