Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: julij 2019

Oznanila 17. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

»Katero človeško podjetje ti daje večje zagotovilo za uspeh?« Jezus nas vedno sliši: tudi takrat, ko je videti, da molči. Morda nas ravno takrat najbolj pozorno posluša. Morda s tem navideznim molkom pripomore, da bi se v nas vzpostavili potrebni pogoji za to, da bi naredil čudež. Toda ni dovolj prositi; prositi je treba vztrajno, ne da bi se utrudili. Veliko zaleže vztrajna molitev pravičnega! Bog je predvidel vso milost in pomoč, ki jo potrebujemo, predvidel pa je tudi našo molitev. »Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo.« »Katero človeško podjetje ti daje večje zagotovilo za uspeh?« A ne prosimo sebično, niti polni napuha, ne s skopostjo. Če prosimo na primer za ozdravitev od kakšne bolezni, se moramo v Božji pričujočnosti izprašati o resničnih razlogih za to prošnjo. V notranjosti naše duše ga bomo vprašali, ali nam bo to, za kar smo ga prosili, pomagalo, da ga bomo bolj ljubili in bolje izpolnjevali njegovo voljo. Velikokrat bomo takoj opazili, kako nebistveno je to, kar se nam je zdelo vprašanje življenja ali smrti, in razumeli bomo, da tisto, kar smo si tako obupno želeli, ni bilo tako pomembno. Znali bomo uskladiti svojo voljo z božjo, in takrat bo naša prošnja veliko bolje usmerjena.
Matic Lesjak, kpl

V teh dneh naš steg skavtov Celje 2 praznuje 20. let od ustanovitve, zato se v hvaležnosti za vso njihovo delo in trud z njimi veselimo in jih izročajmo Bogu. Naj bo skavtsvo v naši župniji še naprej ena od poti do bolj gorečega in osebnega odnosa z Bogom Stvarnikom.

2. avgusta se vsako leto spominjamo posvetitve cerkve Marije angelske ali Porcijunkule v Assisiju, kjer je sv. Frančišek prejel toliko milosti in razodetij. Na ta dan je v vseh samostanskih cerkvah Frančiškovih sinov praznik imenovan Porcijunkula. Tudi kapucini v Celju vabijo na ta dan v cerkev sv. Cecilije, kjer bodo svete maše ob 7., 8., 9.30, 11. 15. in 18. uri. Ves čas bo priložnost tudi za spoved.

1. četrtek – pol ure pred večerno sv. mašo bomo molili za nove duhovne poklice;
1. petek – po jutranji in pred večerno sv. mašo pobožnost na čast Jezusovemu srcu
1. sobota – ob 8h v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu;
V noči iz petka n a soboto bo nočno čaščenje Svetega Rešnjega Telesa. Vabljeni!

Molitev za novega škofa: O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pošlješ pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Vabljeni na: 7. tradicionalno slovensko-hrvaško romarsko srečanje KRAŠIĆ in ZAGREB 19. oktober 2019
»Duhovnike, redovnike, redovnice in vse vernike mariborske metropolije (mariborske nadškofije, celjske in soboške škofije) lepo vabimo na 7. slovensko – hrvaško romanje, ki bo v soboto, 19. oktobra 2019 ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala Alojzija Stepinca. Za ta kraj smo se odločili na prejšnjem romanju v Stični in menimo, da je prav, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in 6oletnico njegove smrti. Bl. kardinalu Stepincu smo še posebej hvaležni, ker je na začetku 2. svetovne vojne sprejel 537 duhovnikov-beguncev iz takratne mariborske in ljubljanske škofije, jih razposlal po župnijah in tako mnoge rešil smrti, trpljenja in preganjanja po taboriščih. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Lepo vabljeni!«
Odbor za pripravo slovensko – hrvaškega srečanja + Stanislav Lipovšek, predsednik odbora in duhovni voditelj romanja

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V petek, 02.08.2019, od 21. ure, do sobote, 03.08.2019, do 7. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega. Nočno češčenje se bo ob 21. uri začelo z molitveno uro k Božjemu usmiljenju, ki bo trajala do 22. ure. Cerkev bo od 22. ure dalje zaklenjena. Menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih so predvidene ob 22., 23., 1., 3. in 5. uri. Vsi lepo vabljeni! PRIJAVE NISO POTREBNE. Informacije in prijave: 031 209 962/cescenje@gmail.com


Mašni nameni poletni urnik

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 29. JULIJ

Marta, Lazarjeva sestra

7.00 + v družinah Trobiš in Kumer
19.00 + v družini Zelič

TOREK, 30. JULIJ

Peter Krizolog, škof in mučenec

7.00 + Ljubica Majetič in sorodniki
19.00 + Viktor in Ljudmila Praprotnik

SREDA, 31.JULIJ

Ignacij Lojolski, duhovnik in ustanovitelj jezuitov

7.00   Za zdravje
19.00 + Ivica Kastelic

ČETRTEK, 1. AVGUST

Alfonz M. Ligvorij, škof in cerkveni učitelj

7.00   + Vera Konovšek
19.00 Za duhovne poklice

PETEK, 2. AVGUST

Sv. Marija Angelska v procijunkuli

7.00  + v družini Drofenik in Trobiš
19.00 V zahvalo

 SOBOTA, 3. AVGUST

Lidija, svetopisemska žena

7.00 + duhovniki
8.00 + Boris Tomšič (Marijina c.)
19.00+ Marko Lazarević in starši Cvetko

18. NEDELJA MED LETOM, 4. AVGUST

Janez M. Vianney, arški župnik

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Franc Kolar
9.00 + Rok Unetič in Tina Zbašnik (Marijina c.)
10.00 + Ivanka Kos
11.30 + Ana Hudej
19.00 V zahvalo

PONEDELJEK, 5. AVGUST

Posvetitev bazilike Sv. Marije Snežne

7.00 + Jože Mulej
19.00 + Ivan Vidmar

TOREK, 6. AVGUST

Jezusova spremenitev na gori

7.00 + Marija in Franjo Lebarič
19.00 Za zdravje

SREDA, 7. AVGUST

Siks II., papež

7.00   + Fanika Jazbec
19.00 + Milka Mikuš

ČETRTEK, 8. AVGUST

Dominik, duhovnik in redovni ustanovitelj

7.00   + Ivan Drofenik in sin Gregor
19.00 ni namena

PETEK, 9. AVGUST

Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka in soz. Evrope

7.00  ni namena
19.00 ni namena

 SOBOTA, 10. AVGUST

Lovrenc, diakon in mučenec

7.00 + starši in sorodniki Brezovšek
19.00 + Lojze in Martin Rak

19. NEDELJA MED LETOM, 11. AVGUST

Klara, devica in redovna ustanoviteljica

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Tilka Baumkirher in za zdravje
9.00 + v družinah Jagrič in Pirš (Marijina c.)
10.00+ Dušan Zapušek
11.30 + Peter Kolar
19.00+ Anton Iršič in starši


Ozananila 15. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

POJDI IN TUDI TI TAKO DELAJ
 
Jezus nam danes daje za vzor usmiljenega Samarijana, ki se je sklonil nad ranjencem ob cesti, ter mu pomagal. Čeprav je Samarijan v očeh Judov veljav za odpadnika, za zavrženega in grešnega človeka, so vendarle mnogi, ki so se imeli za pravične, ranjenca zaobšli, on pa po svoji vesti ni mogel iti mimo, ne da bi mu pomagal. Ravnal se je po lestvici vrednot, na vrhu katere je človek in njegova stiska. Brez čuta, da smo drug drugemu potrebni, je vsaka vernost zlagana in brez vrednosti. Morda bomo v poletnih mesecih, ko nas bo pot vodila na različne kraje sveta, postavljeni pred podobno izbiro. Ali ne bo naše krščanstvo zlagano, če bomo ravnali kakor farizeji, ki so brez slabe vesti hiteli naprej po cesti in pustili, da je oropani človek umiral, ali pa bo naša odgovornost vendarle našla pot in storila največje dejanje ljubezni? Jezusova beseda je popolnoma jasna: “Pojdi in tudi ti tako delaj!”
 
Marjan Jezernik, opat 

Krištofova nedelja
Naslednja nedelja je nedelja sv. Krištofa, ki je zavetnik vseh popotnikov in voznikov. Na to nedeljo se zahvaljujemo za vsak srečno prevožen ali prehojen kilometer življenjske poti. Obenem pa se pridružujemo vsem tistim, ki v akciji MIVA zbirajo darove, s pomočjo katerih nabavijo prevozna sredstva za naše slovenske misijonarje po svetu. Ko se misijonarji zahvaljujejo za vašo dosedanjo pomoč, se zanjo priporočajo tudi to leto. Naj na priprošnjo sv. Krištofa Bog blagoslavlja vse naše življenjske poti. Zato bomo v nedeljo pri vseh svetih mašah blagoslovili vaša prevozna sredstva.

Molitveno srečanje za duhovne poklice
V nedeljo, 21. julija, ob 15. uri je v Marijini cerkvi, redno molitveno srečanje za duhovne poklice. Naša celjska škofija je še vedno brez bogoslovca, zato smo še posebej nagovorjeni, da združimo molitvene moči in prosimo Jezusa dobrega Pastirja, naj pošlje delavce na svojo žetev. V času, ko so dijaki zaključili srednjo šolo in se še vpisujejo na fakultete, je zato naša molitev za duhovne poklice več kot dobrodošla. Vabljeni torej, da se srečanja udeležimo in da tudi sami molitev in delo izročamo v ta namen.

MOLIMO ZA NOVEGA
CELJSKEGA ŠKOFA!

O Bog, večni pastir,
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Prosimo Te,
daj v svoji neskončni dobroti
Cerkvi v celjski škofiji pošlješ
pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj,
zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Bralci dobre knjige
Pred nami je dolgo vroče poletje, ko bomo imeli več časa za dobre knjige. Naše naslednje srečanje bo v torek, 24. septembra, v župnišču, po večerni sv. maši. Izmenjali si bomo misli o prebranih knjigah. Kriminalni roman Mesarjeva mandragora je napisal Michael Dor. Domačega župnika so poklicali k Fridi Schmitt, šestindevetdesetletni upokojenki, ki je umrla. Duhovnikovo radovednost je vzbudilo nekaj podrobnosti. Od kod napol zabrisane blatne stopinje v pacientkini sobi? Zakaj so truplo upepelili, še preden bi lahko naredili obdukcijo? Župnik Stock je v preiskavo pritegnil doktorja Roubillona ter policijsko podnačelnico Armelle Payet, ki so se podali na nevarno pot, v kateri so spoznavali mračno preteklost stare gospe. Alenka Klemenc je napisala Sedem Božjih dotikov. V sedmih novelah je orisala ključne trenutke v življenju sedmih ljudi, ki so se odločili za Boga in kasneje postali svetniki. Zgodbe so prepričljive in navdihujoče, zgodovinske in sodobne hkrati. Govorijo o odnosih, blagoslovu, odpuščanju, vztrajnosti, spreobrnjenju, družini, človeških slabostih in modrostih, vzponih in padcih … V Beležnici Nicholasa Sparksa spoznamo Allie in Noaha, ki se po petdesetih letih zakona preselita v dom upokojencev. Tudi tam veliko časa preživita skupaj in se pogovarjata o časih, ko je bila njuna ljubezen še mlada. Žal pa spomini hitro bledijo in le še redko zasijejo skozi kopreno Alliejine bolezni. Zapiski iz oguljene beležnice jima pomenijo vse.


Mašni nameni 15. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 15. JULIJ

Bonaventura, škof in cerkveni učitelj

7.00  za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini

19.00 + Sonja Lepin 

TOREK, 16. JULIJ

Karmelska Mati Božja

7.00 +  Frančiška in Jože Horjak

19.00 + Ana Strašek in sorodniki

SREDA, 17. JULIJ

Aleš, spokornik

7.00   + v družini Sodja

19.00 + Irena Boršič

 ČETRTEK, 18. JULIJ

Friderik, škof in mučenec

7.00   + opat Friderik Kolšek 

19.00 + Ivan Mirnik

PETEK, 19. JULIJ

Arsenij Veliki, puščavnik

7.00  + Lojzka Kantužer

19.00 + Janez Selič in Elizabeta Rjavec

SOBOTA, 20. JULIJ

Marjeta Antiohijska, mučenka

7.00  Za duhovne poklice

19.00 + Franci Knez in starši Mirnik

16. NEDELJA MED LETOM, 21. JULIJ
KRIŠTOFOVA NEDELJA

Lovrenc iz Bindisija, duhovnik in cerkveni učitel

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jože Jurhar

9.00 + Ljuba in Vili Kragolnik (Marijina c.)

10.00 + starši Dimec

11.30 Za zdravje v družini

15.00 Sveta maša za duhovne poklice (Marijina c.)

19.00 + Franc Krznar

PONEDELJEK, 22. JULIJ

Marija Magdalena, spokornica in svetopisemska žena

7.00  + Slavko Marinič in Cvetko Rojc ter po namenu

19.00 + Ivanka Gubenšek in Marija Štimec

TOREK, 23. JULIJ

Brigita Švedska, redovnica in sozavetnica Evrope

7.00 po namenu

19.00 + Marija Trbojevič

SREDA, 24. JULIJ

Krištof, mučenec

7.00   +Silva in Ivan Vrhovnik

19.00 + v družini Jarh

ČETRTEK, 25. JULIJ

Jakob Starejši, apostol

7.00   + Frančiška Novak in Anton Podsedenšek

19.00 + Alojzija Centrih

PETEK, 26. JULIJ

Joahim in Ana, starši Device Marije

7.00  + dva Jakoba in Marija Acman

19.00 + Anica Križnik in Ana Flis

SOBOTA, 27. JULIJ

Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

7.00  + v družini Krk

19.00 + Alojzija Centrih

17. NEDELJA MED LETOM, 28. JULIJ

Viktor I., papež

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ivanka Strenčan

9.00 + Ana Kralj

10.00 + Milan in Miroslava Leskovšek

11.30 + Fanika Jazbec

19.00 + Marija Herman in sorodniki


Današnja božja beseda