Oznanila 29. nedelje med letom misijonska

Category : Oznanila Vsi

Pojdite po vsem svetu…
Zadnje Jezusove besede, ki jih je izrekel pred vnebohodom, so bile: »Pojdite po vsem svetu, učite vse narode in krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha … Jaz bom z vami vse dni do konca sveta!« S takšnim duhovno bogatim naročilo so apostoli odšli v svet, kjer so začeli sejati seme božje besede. Tako je oznanjevanje Jezusovega veselega oznanila v luči največje Jezusove zapovedi ljubezni prvo in najpomembnejše poslanstvo vse Cerkve. Apostolom, kot prvim misijonarjem, sledijo množice drugih misijonarjev. Tudi naš narod je prav od misijonarjev prejel bogastvo krščanskega oznanila in vrednote. Od takrat naprej smo tudi mi vključena v misijonsko poslanstvo. Na današnjo misijonsko nedeljo smo z njimi na poseben način povezani. Zanje molimo in jim na različne načine skušamo pomagati. Na takšen način se tudi mi vključujemo v svetovno misijonsko dogajanje Cerkve. Prav zaradi tega moramo z vso odgovornostjo skrbeti za naše slovenske misijonarje, ki so res potrebni naše molitvene podpore, pa tudi podpore v denarni pomoči. Zato skušajmo vsaj ob misijonski nedelji, misijonarjem podariti svoj dar, da bodo mogli tudi z našo pomočjo uresničiti svoje misijonsko poslanstvo.

Marjan Jezernik, opat

LETNO SREČANJE STALNIH ČASTILK IN ČASTILCEV NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
se je zgodilo v torek, 15.10.2019. Častilci smo se najprej zbrali v stolnici pri skupni molitvi rožnega venca za različne potrebe nas samih in vseh ljudi. Nato smo srečanje nadaljevali pri izviru vseh krščanskih srečanj, pri sv. evharistiji. Vsako srečanje kristjanov se namreč najbolj zares zgodi z evharističnim srečanjem, pri sveti maši. Bližje kot je namreč vsak posamezni kristjan Bogu, bližje smo si tudi med seboj. Sveto mašo je vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek, pri sveti maši pa nas je v pridigi prvič nagovoril gost jezuit p. David Bresciani, ki je globoko posegel v prebrani evangelij in nas spodbudil, da naj bomo celostni kristjani – naj naša zunanjost izraža našo notranjost in notranjost zunanjost. Naj ne bomo samo videz, ampak tudi vsebina, ki izvira iz srečanja z Bogom.Po sveti maši je p. David Bresciani s kratkim predavanjem močno poglobil naše zavedanje o vseobsežnosti evharistije v naših življenjih. Evharistija je ponavljanje, je odnos, ki gre vedno globlje, je središče krščanskega življenja, je neprestano darovanje. Življenje je dar in človek je bitje, ki je ustvarjeno za dar(ovanje). Bog se prvi daruje (nam), zato smo tudi ljudje lahko dar naprej drugim. Zakaj podobi kruha in vina za Jezusovo telo in kri? Ker kruh krepi srce, vino pa ga razveseljuje (Ps 104). Zaradi greha in skušnjav je srce upadlo. Evharistija – Jezusovo telo in kri – srce okrepi, da spet zaživi in se veseli. Ko gledamo tisti majhen košček kruha v monštranci, dejansko zremo v celotno zgodovino odrešenja. Gledamo Boga, ki ves čas deluje in ne miruje; se (nam) daruje in (nas) spreminja. Ko v hostiji gledamo evharističnega Jezusa, smo v Njem živi, ker je On premagal smrt, postajamo evharistični človek, ki vse gleda in vidi kot dar, zato živi v hvaležnosti, veselju in zaupanju. To je novi, evharistični človek. Srečanje smo tradicionalno zaključili z druženjem in medsebojnem pogovoru ob sladkih domačih dobrotah in kuhanem vinu. Naslednjič se srečamo v soboto, 11. januarja 2020, ko se bomo z zahvalno sveto mašo zahvalili za že 6. obletnico celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v naši stolnici. Že zdaj lepo vabljeni!
Matej Prepadnik

Mesec oktober
V mesecu, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji in molitvi Rožnega venca, smo povabljeni k rožnovenski pobožnosti. Vsak dan po jutranji sv. maši in ob nedeljah pred večerno sv. mašo imamo rožnovensko pobožnost. Prav pa je, da molitev poživite tudi po svojih družinah, ki vas bo povezovala in v vaše domove prinašala blagoslov. Pri vseh nedeljskih mašah bomo desetko rožnega venca molili skupaj in vanjo vključili tudi vaše namene. Na listek napišite svoj namen in ga spustite v nabiralnik, ki je v cerkvi postavljen v ta namen.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji svetega pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Srečanje ob Svetem pismu
V četrtek po večerni sveti maši (1845) se bomo zopet srečali ob branju Svetega pisma in skušali spoznati sporočilo besede živega Boga. Lepo ste povabljeni, da se nam pridružite!


Mašni nameni 29. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 21. OKTOBER

Uršula, devica in mučenka

7.00  + Stanko in Pavla Jager
15.30 pogrebna: + Ivana Kunc
18.00 + Herman Leskovšek

TOREK, 22. OKTOBER

Janez Pavel II., papež

7.00 + v družini Krk
18.00 + Sonja Lepin

SREDA, 23. OKTOBER

Janez Kapistran, duhovnik

7.00   + starši Lokovšek
18.00 + Božo in Martin Škoberne

ČETRTEK, 24. OKTOBER

Anton Marija Claret, škof in redovni ustanovitelj

7.00   + Boris Tomšič
18.00 + V zahvalo Bogu Očetu in Jezusu ter Mariji

PETEK, 25. OKTOBER

Krizant in Darija, mučenca

7.00  ni namena
18.00 + starši Jazbinšek in Pukmaister

SOBOTA, 26. OKTOBER

Lucijan in Marcijan, mučenca

7.00 + Jožef Žgajner
18.00 + Amalija, Franc, Terezija Kovačič

30. NEDELJA MED LETOM, 27. OKTOBER

Sabina Avilska, mučenka

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Frančiška in Jože Horjak
9.00 + Alojzij Arhar (Marijina c.)
10.00 + v družinah Škorjanc in Aužner ter Markovič
11.30 + Breda Mihevc
18.00 + Nika Šilc


Oznanila 29. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

“Družina, ki moli skupaj, ostane skupaj. Že od nekdaj je rožni venec tista molitev, h kateri se zbere vsa družina. Ko posamezni člani družine usmerjajo svoj pogled na Jezusa, si morejo vedno znova tudi drug drugemu pogledati v oči, se med seboj pogovarjati, se zavzemati drug za drugega, si medsebojno odpuščati in začenjati vedno znova v zavezi ljubezni, ki jo poživlja Sveti Duh. Mnoge težave današnjih družin, posebej v gospodarsko visoko razviti družbi, so odvisne od tega, da medsebojna komunikacija postaja vedno težja. Nič več nam ne uspe skupaj preživljati čas, in še tistim redkim trenutkom skupnega bivanja gospodujejo televizijske podobe. Ponovna oživitev molitve rožnega venca v družini pomeni spustiti v svoje vsakdanje življenje čisto druge podobe, in sicer podobe skrivnosti odrešenja: podobo Odrešenika, podobo njegove presvete Matere. Družina, ki skupaj moli rožni venec, obnavlja nekaj od vzdušja nazareškega doma: v središče postavlja Jezusa, z njim deli veselje in trpljenje, v njegove roke polaga potrebe in načrte, od njega črpa upanje in moč za življenjsko pot.”

sv. Janez Pavel II., Apostolsko pismo –

Rožni venec Device Marije

MESEC OKTOBER
V tem mesecu, ki je posvečen
Rožnovenski Materi Božji in
molitvi Rožnega venca, smo povabljeni k rožnovenski pobožnosti. Prav pa je, da molitev poživite tudi po svojih družinah, ki vas bo povezovala in v vaše domove prinašala blagoslov. Pri vseh nedeljskih mašah bomo desetko rožnega venca molili skupaj in vanjo vključili tudi vaše namene. Na listek napišite svoj namen in ga spustite v nabiralnik, ki je pri izhodu iz cerkve postavljen v ta namen.

MISIJONSKA NEDELJA
Naslednja nedelja je misijonska nedelja in se bomo v duhu in molitvi povezali z vsemi misijonarji po svetu, ki v luči krščanske ljubezni vsem ljudem prinašajo evangelij odrešenja. Vaši darovi naslednjo nedeljo bodo namenjeni potrebam slovenskih misijonarjev po vsem svetu. Nabirko v imenu vseh slovenskih misijonarjev toplo priporočamo.

Molitev za novega, svetega škofa:
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v novomeški škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za Teboj, zaradi svetosti Tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu.

Naslednjo nedeljo popoldan ob 15h lepo povabljeni v Marijino cerkev, kjer bo redno mesečno srečanje vseh, ki v molitvi prosijo za nove duhovne poklice. Najprej bo molitvena ura, nato pa ob 16h sveta maša.


Mašni nameni 28. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 14. OKTOBER

sv. Kalist, papež in mučenec

7.00  Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 + Marija Fischer

TOREK, 15. OKTOBER

sv. Terezija Jezusova (Avilska), devica in cerkvena učiteljica

7.00 ni namena

18.00 + Anton in Terezija ter Franjo, Jože, Milan in Antonija Lugarič

SREDA, 16. OKTOBER

sv. Hedvika, redovnica

7.00   ni namena
18.00 + v družinah Grilanc, Pilko in Čeh

 ČETRTEK, 17. OKTOBER

sv. Ignacij Antiohijsk, škof in mučenec

7.00   ni namena
18.00 + Ivanka, Vinko Skale in sorodnik

 PETEK, 18. OKTOBER

sv. Luka, evangelist

7.00  ni namena

18.00 + Irena Boršič, starša Romih, brata, sestri in sorodniki

SOBOTA, 19. OKTOBER

sv. Pavel od Križa, duhovnik

7.00 + Jožefa Čater
18.00 + Stanko Grofenik in starši

29. NEDELJA MED LETOM, 20. OKTOBER

– MISIJONSKA NEDELJA –

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Drgajnerjevi
9.00 + Vili in Ljuba Kragolnik (Marijina c.)
10.00 + Marija in dva Franca Tržan
11.30 + Breda Mihevc
18.00 + Matej Bračko


Oznanila 27. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

KRALJICA VENCA ROŽNEGA

Zopet obhajamo mesec oktober. V tem milostnem času poglobljene molitve, h kateri nas vabi Rožnovenska Kraljica. V njenih litanijah nosi naslov Kraljica presvetega rožnega venca. S tem je poudarjeno dejstvo, da je Marija povezana s svojim Sinom, njegovim učlovečenjem, trpljenjem in poveličanjem. Rožni venec je čudovita šola življenja ob Marijinem vodstvu. Nekateri Rožni venec imenujejo kar Marijin evangelij. Medtem, ko jagode rožnega venca drsijo skozi prste in izgovarjamo znani novozavezni Marijin pozdrav, naš duh in srce dobita prostor za razgovor z Bogom. Svoje življenje in življenje tistih, ki so nam dragi ali so v stiski in potrebni naše molitve, postavljamo pred Marijo, da bi prosila za nas svojega Sina in Očeta, od katerega prihaja vsak dober dar. S tem postajamo duhovno močnejši, saj življenjska bremena, pred Božje obličje, nosimo skupaj z Marijo. Zato so izredno dragoceni tisti večeri, ki jih družina preživi v skupni molitvi rožnega venca. Tudi v letošnjem mesecu oktobru skupaj zmolite vsaj kakšno desetko, da se boste tako povezovali med seboj in z našim Bogom. Tako bomo lahko ves mesec oktober z navdušenjem peli: “Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo!”

Marjan Jezernik, opat
 

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Srečanje zakoncev in družin
Škofijski odbor za družino škofije Celje lepo vabi zakonce in družine na srečanje zakoncev in družin celjske škofije, ki bo v soboto 12. oktobra ob 15. uri v kapucinskem samostanu v Celju. Naslov letošnjega srečanja je Družina – najin projekt. Program srečanja:
 ob 15. uri sv. maša, ki jo bo vodil upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek
 ob 16. uri srečanje z gosti:
 Rafko Klemenčič – voditelj Škofijskega odbora za družino koprske škofije,
zakonca Ana in Dejan Glavač iz Postojne s pričevanjem: Družina – najin projekt
Sestre frančiščanke Marijine misijonarke bodo po sv. maši poskrbele za varstvo naših otrok.
Zaradi čim boljše izvedbe srečanja se organizatorji priporočajo, da jim sporočimo svojo udeležbo na e-mail: matej.prepadnik@gmail.com.
Lepo vabljeni!

Aplikacija Sveto pismoSvetopisemska družba je v teh dneh dala na voljo slovensko različico aplikacije Sveto pismo YouVersion za branje in premišljevanje Božje besede. Namenjena je za pametne telefone in tablice. V aplikaciji si med drugim lahko popolnoma brezplačno prenesete celoten Slovenski standardni prevod. Aplikacija je na voljo brezplačno v GooglePlay ali AppStore.
Več o aplikaciji si lahko preberete na spletni strani www.svetopismo.si.

Srečanje ŽPS in ključarjev
V torek bo redno srečanje članov Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev. Ta mesec začenjamo srečanja že ob 19. uri in ne več ob 20. uri.