Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 29. nedelje med letom misijonska

Oznanila 29. nedelje med letom misijonska

Kategorija :Oznanila Vsi

Pojdite po vsem svetu…
Zadnje Jezusove besede, ki jih je izrekel pred vnebohodom, so bile: »Pojdite po vsem svetu, učite vse narode in krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha … Jaz bom z vami vse dni do konca sveta!« S takšnim duhovno bogatim naročilo so apostoli odšli v svet, kjer so začeli sejati seme božje besede. Tako je oznanjevanje Jezusovega veselega oznanila v luči največje Jezusove zapovedi ljubezni prvo in najpomembnejše poslanstvo vse Cerkve. Apostolom, kot prvim misijonarjem, sledijo množice drugih misijonarjev. Tudi naš narod je prav od misijonarjev prejel bogastvo krščanskega oznanila in vrednote. Od takrat naprej smo tudi mi vključena v misijonsko poslanstvo. Na današnjo misijonsko nedeljo smo z njimi na poseben način povezani. Zanje molimo in jim na različne načine skušamo pomagati. Na takšen način se tudi mi vključujemo v svetovno misijonsko dogajanje Cerkve. Prav zaradi tega moramo z vso odgovornostjo skrbeti za naše slovenske misijonarje, ki so res potrebni naše molitvene podpore, pa tudi podpore v denarni pomoči. Zato skušajmo vsaj ob misijonski nedelji, misijonarjem podariti svoj dar, da bodo mogli tudi z našo pomočjo uresničiti svoje misijonsko poslanstvo.

Marjan Jezernik, opat

LETNO SREČANJE STALNIH ČASTILK IN ČASTILCEV NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
se je zgodilo v torek, 15.10.2019. Častilci smo se najprej zbrali v stolnici pri skupni molitvi rožnega venca za različne potrebe nas samih in vseh ljudi. Nato smo srečanje nadaljevali pri izviru vseh krščanskih srečanj, pri sv. evharistiji. Vsako srečanje kristjanov se namreč najbolj zares zgodi z evharističnim srečanjem, pri sveti maši. Bližje kot je namreč vsak posamezni kristjan Bogu, bližje smo si tudi med seboj. Sveto mašo je vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek, pri sveti maši pa nas je v pridigi prvič nagovoril gost jezuit p. David Bresciani, ki je globoko posegel v prebrani evangelij in nas spodbudil, da naj bomo celostni kristjani – naj naša zunanjost izraža našo notranjost in notranjost zunanjost. Naj ne bomo samo videz, ampak tudi vsebina, ki izvira iz srečanja z Bogom.Po sveti maši je p. David Bresciani s kratkim predavanjem močno poglobil naše zavedanje o vseobsežnosti evharistije v naših življenjih. Evharistija je ponavljanje, je odnos, ki gre vedno globlje, je središče krščanskega življenja, je neprestano darovanje. Življenje je dar in človek je bitje, ki je ustvarjeno za dar(ovanje). Bog se prvi daruje (nam), zato smo tudi ljudje lahko dar naprej drugim. Zakaj podobi kruha in vina za Jezusovo telo in kri? Ker kruh krepi srce, vino pa ga razveseljuje (Ps 104). Zaradi greha in skušnjav je srce upadlo. Evharistija – Jezusovo telo in kri – srce okrepi, da spet zaživi in se veseli. Ko gledamo tisti majhen košček kruha v monštranci, dejansko zremo v celotno zgodovino odrešenja. Gledamo Boga, ki ves čas deluje in ne miruje; se (nam) daruje in (nas) spreminja. Ko v hostiji gledamo evharističnega Jezusa, smo v Njem živi, ker je On premagal smrt, postajamo evharistični človek, ki vse gleda in vidi kot dar, zato živi v hvaležnosti, veselju in zaupanju. To je novi, evharistični človek. Srečanje smo tradicionalno zaključili z druženjem in medsebojnem pogovoru ob sladkih domačih dobrotah in kuhanem vinu. Naslednjič se srečamo v soboto, 11. januarja 2020, ko se bomo z zahvalno sveto mašo zahvalili za že 6. obletnico celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v naši stolnici. Že zdaj lepo vabljeni!
Matej Prepadnik

Mesec oktober
V mesecu, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji in molitvi Rožnega venca, smo povabljeni k rožnovenski pobožnosti. Vsak dan po jutranji sv. maši in ob nedeljah pred večerno sv. mašo imamo rožnovensko pobožnost. Prav pa je, da molitev poživite tudi po svojih družinah, ki vas bo povezovala in v vaše domove prinašala blagoslov. Pri vseh nedeljskih mašah bomo desetko rožnega venca molili skupaj in vanjo vključili tudi vaše namene. Na listek napišite svoj namen in ga spustite v nabiralnik, ki je v cerkvi postavljen v ta namen.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji svetega pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Srečanje ob Svetem pismu
V četrtek po večerni sveti maši (1845) se bomo zopet srečali ob branju Svetega pisma in skušali spoznati sporočilo besede živega Boga. Lepo ste povabljeni, da se nam pridružite!


Današnja božja beseda