Oznanila 1. adventne nedelje

Category : Oznanila Vsi

Tišina v adventu je lahko več kot le kaplanov »utopični nasvet«!
Kljub obilici nastopov otrok, najrazličnejših koncertov, božičnih bazarjev, zaključevanju še odprtih projektov v službi, se splača advent čas priprave na božič uporabiti po naših najboljših močeh. A prehitro poslušanje božičnih pesmih na ulicah in v trgovskih centrih naši notranjosti ne bo prineslo miru! Ravno nasprotno: v adventu potrebujemo tišino. Ampak, lahko rečete, naš kaplan pa res ničesar ne razume, kako in kje bomo v že prenatrpanem »veselem« decembru našli čas za tišino? Strinjam se, da samo vsak sam najboljše ve, kako zelo obsežen urnik ima, toda vseeno vas spodbujam k tišini, saj je prav v času priprave na božič ključna! Pomagalo nam bo, če si bomo dnevno določili čas in kraj za tišino. Če je to nekaj minut pred spanjem, je to več kot dober začetek! Toda v tej tišini ne potrebujemo in ne smemo biti sami, temveč z Njim, Pričakujočim. V njegovi navzočnosti razmišljajmo o hvaležnosti, osebnih prošnjah in sklepih glede prihodnosti. Zahvaljujmo se Mu, prosimo Ga in prosimo Ga za nov začetek. Že danes, na začetku adventa pomislimo kdaj in kam bomo odšli k sveti spovedi in predvsem kaj so ključne ovire, ki v nas ovirajo Njegovo delovanje. Tudi za pripravo na spoved bo tišina več kot koristna. In prav preko truda za iskanje dnevne tišine in Njegove navzočnosti, bomo dovolili, da bomo na božični večer lahko odprli vrata srca Novorojenemu, po katerem
Matic Lesjak, kaplan

Adventni čas
Z današnjo nedeljo začenjamo novo cerkveno leto, novo skrivnostno dogajanje našega odrešenja. Milostni čas, ki nam ga Gospod znova podarja, ne smemo zapraviti, ampak se moramo potruditi, da se znotraj samega sebe znova srečamo z Novorojenim. Odpreti se moramo adventnemu rosenju Božje milosti. Prav zaradi vsega tega je prav, da še posebno po naših družinah v tem času več časa namenimo molitvi, duhovnim razgovorom in branju, še posebno pa se z dobrimi deli pripravljamo na praznik Božjega rojstva. Adventni venec naj bo zunanje znamenje, da želimo čas preživeti kar se da duhovno. Pomislimo tudi na našo spravo z Bogom, zato bo večkrat tudi priložnost za sveto spoved.

Brezmadežna
Ves advent nas spremlja Marija v pričakovanju Božjega rojstva. Še posebno nas nagovarja prav na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 8. decembra, ko bo med 10. sveto mašo sprejem novih ministrantov, po maši pa kratka akademija na čast Brezmadežni. K praznovanju praznika pa nas vodi devetdnevnica na čast Brezmadežni, h kateri smo povabljeni pri vsaki večerni sv. maši.

Marijo nosijo
Tudi v letošnjem adventnem času v naši župniji Marija potuje iz družine v družino in družinske skupnosti pripravlja na Božje rojstvo. Pri daritvenem oltarju je pripravljen Marijin kip, ki ga ob koncu večerne maše prevzame družina in ga naslednji dan pred večerno mašo prinese nazaj in ga nato po maši vzame naslednja družina. Tako bo skozi ves adventni čas. Prosimo, da se družine, ki bi želele sprejeti Marijo na svoj dom, prijavite v zakristiji ali v župnijski pisarni. Molitev v družini ob Marijinem kipu lahko oblikujete po svoji zamisli. V pomoč pa vam bo tudi molitev, ki bo spremljala Marijin kip.

Prihaja sveti Miklavž
Tudi to leto bo našo župnijo obiskal sv. Miklavž. Miklavževa prireditev bo v četrtek 5. decembra ob 16.30 uri. Na Miklavža se pripravimo s kratko igrico in petjem, nato bo sv. Miklavž obdaril otroke od najmanjših do 5. razreda osnovne šole. Ker pa ima Miklavž za obdariti veliko otrok, bo potrebno za darilo staršem prispevati 5€. Pri vplačilu dobite posebno potrdilo, s katerim bo vašemu otroku Miklavž izročil darilo. Prispevek lahko vplačate v župnijski pisarni.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V MARIJINI CERKVI
~ prvi petek in prva sobota ~
V petek, 06.12.2019, od 21. ure, do sobote, 07.12.2019, do 8. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega v Marijini cerkvi. Ob 21. uri bo molitvena ura k Božjemu usmiljenju, od 22. ure dalje bo tiho češčenje. Cerkev bo v času nočnega češčenja zaklenjena, zato so menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih predvidene ob 22., 23., 01., 03. in 05. uri. Vsi lepo vabljeni! PRIJAVE NISO POTREBNE.

Celodnevno češčenje rešnjega telesa
Kot vsako leto bomo v naši župniji imeli celodnevno češčenje najsvetejšega zakramenta v torek 3. in sredo 4. decembra v stolni cerkvi, ter v petek 6. decembra v Marijini cerkvi. Tudi to leto se je liturgična skupina še posebno potrudila, da oblikuje dneve češčenja. Pridružimo se temu duhovno bogatemu in skrivnostnemu dogajanju tudi mi. Zaradi češčenja v Marijini cerkvi naslednji petek v stolnici ne bo večerne svete maše.

»Svet umira, ker ne pozna Kristusa, svojega Odrešenika, vira milosti … Svet bo rešen le, če
se bo vrnil h Kristusu, to ni nič novega. Vendar pa se mora to zgoditi v oltarnem zakramentu.
Evharistični kralj Kristus bo objel strto, ranjeno človeštvo, oddaljeno od Boga, in mu vrnil
sinovsko razsežnost.« (Nicolas Buttet)

SLOVESNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V TOREK IN SREDO, 3. IN 4. DECEMBRA, V STOLNICI V PETEK, 6. DECEMBRA, V MARIJINI CERKVI PROGRAM:
TOREK, 03.12.2019 – STOLNICA
07.00 – sveta maša in začetek češčenja
08.00 – 09.00 – rožni venec (Vincencijeva konferenca)
10.00 – sveta maša
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
17.45 – litanije in zaključek češčenja
18.00 – sveta maša
SREDA, 04.12.2019 – STOLNICA
07.00 – sveta maša in začetek češčenja
10.00 – sveta maša
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
16.30 – 17.45 – molitev na čast sv. Jožefu (molitvena skupina)
17.45 – litanije in zaključek češčenja
18.00 – sv. maša
PETEK, 06.12.2019 – MARIJINA CERKEV
08.00 – sveta maša in začetek češčenja
09.00 – 10.00 – rožni venec (Vincencijeva konferenca)
10.00 – sveta maša
10.30 – 12.00 Molitvena skupina Vojnik
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
17.45 – litanije in zaključek slovesnega češčenja
18.00 – sveta maša
19.00 – večerno češčenje v Marijini cerkvi
21.00 – 22.00 Molitev k Božjemu usmiljenju (molitvena skupina)
22.00 dalje nočno češčenje v Marijini cerkvi V teh dneh naša župnija pred Najsvetejšim zakramentom »zastopa« celo našo škofijo, ki računa na naš čim večji obisk in gorečnost pred evharističnim Jezusom.
VSI LEPO VABLJENI!

K sodelovanju pri slovesnem češčenju so še posebej vabljene vse skupine, ki delujejo v župniji. Vljudno prosimo, da zaradi lažje koordinacije slovesnega češčenja sodelovanje vaše skupine sporočite koordinatorju na GSM 031 209 962 ali na elektronski naslov: cescenje@gmail.com.


Mašni nameni 1. adventne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 2. DECEMBER

sv. Vivijana, devica

7.00  + Marija in Janez Krušič
18.00 + Fanika Verdev

TOREK, 3. DECEMBER

Frančišek Ksaverij, duhovnik in misijonar

7.00 + starši, bratje in sestre v družini Golež
10.00 + Janez Zupančič
15.00 križev pot
18.00 + Gregor in Franci Gril

SREDA, 4. DECEMBER

Barbara, devica in mučenka

7.00   NI NAMENA

10.00 + Jure Pirić

15.00  križev pot
18.00 V zahvalo za uslišano prošnjo

pRVI ČETRTEK, 5. DECEMBER

Sava, škof in cerkveni učitelj

7.00   NI NAMENA
18.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 6. DECEMBER

Miklavž, škof

7.00  NI NAMENA
8.00 NI NAMENA (Marijina c.)
10.00 + Silvester Vovk
15.00 križev pot
18.00 + Anton Mišič in Miloš Jerič

PRVA SOBOTA, 7. DECEMBER

Ambrož, škof in cerkveni učitelj

7.00 + duhovniki
8.00 Na čast zmage Marijinega Brezmadežnega Srca (Marijina c.)
18.00 + Ervin Razboršek

2. ADVENTNA NEDELJA, 8. DECEMBER

Brezmadežno spočetje Devide Marije

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Kramer
9.00 + v družini Vrečer (Marijina c.)
10.00 + Sonja Lepin
11.30 + Marija Štor
18.00 + Rok


Oznanila 32. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Mesec november
Mesec november začenjamo s praznikom vseh svetih in spominom na rajne brate in sestre, s katerimi smo v življenju delili dobro in zlo. Ves mesec je zato posvečen prav spominu nanje. Z njimi se povezujemo v naših molitvah in daritvi svete maše. To je največji dar, ki ga moremo našim rajnim podariti na njihovo pot očiščenja in potovanja k popolni sreči pri Bogu. Je pa november tudi lepa priložnost, da se zazremo vase ter razmišljamo našem potovanju v večnosti. Krščanski pogled na svet in življenje nam govori, da je smrt le prag, ki ga človek mora prestopiti, da zaživi večnost, po kateri hrepeni. To je tisto blaženo upanje, ki nam govori, da se bomo z našimi dragimi rajnimi, s katerimi smo delili veselje in radost, pa tudi trpljenje in preizkušnje, nekoč zopet srečali in skupaj zaživeli veselje in večno radost. Naj nas to vzpodbuja, da bomo verjeli, da ni vseeno kako živimo in da se je v življenju vredno potruditi.
Marjan Jezernik, opat

Srečanje ob Svetem pismu
Vsi tisti, ki bi se želeli še bolj poglabljati v skrivnost Svetega pisma, spoznavati njegovo duhovno sporočilo, po njem živeti in poglobiti svojo vero, ste lepo povabljeni, da se nam pridružite v četrtek, po večerni sveti maši, v župnijskih prostorih.

Duhovna oskrba bolnih
V najrazličnejših bolezenskih preizkušnjah človek potrebuje še toliko več božje pomoči, zato je prav, da tistim, ki ne morejo prihajati v cerkev, priskrbimo duhovnika, ki jim bo na dom prinesel obhajilo in duhovno pomoč. Tudi v naši župniji smo na razpolago na prve petke, ko bolnike obiskujemo po domovih. V času, ko potrebujemo bolnišnico, pa je tudi v Celju poskrbljena duhovna oskrba v bolnišnici. Za duhovno pomoč se obrnite na bolniškega kurata g. Vlada Bizanta, ali na tel. 041/282-908. V kapeli Žalostne Matere Božje v SBC je vsako sredo, nedeljo in praznik ob 19.00 uri sveta maša. Kapela je v kleti pod bolnišnično polikliniko (do nje pridete z dvigali, ki stojijo v glavni avli poleg Kavarne SBC). Kapela je odprta vsak dan od 11.00 do 20.00 ure.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih. Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Molitev za novega
celjskega škofa
O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano
vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v
svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski
škofiji (lahko molite tudi za novomeško
škofijo) pastirja po svojem srcu, ki bo
zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi
ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z
zgledom svoje osebnosti, nam pomaga
rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati
znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Srečanje ključarjev in članov ŽPS
V torek ob 19h bo v župnijskih prostorih redno mesečno srečanje članov ŽPS in ključarjev. Vabljeni!

Slavilni večer
V soboto, 16. novembra, ob 20. uri, vabljeni v Dom sv. Jerneja v Vojniku na slavilni večer z naslovom Kyrie, umiri me. Skupina Lumen in Glasbena skupina sv. Danijela nas bosta vodili skozi večer molitve in slavljenja v razmišljanje, ali se znamo danes umiriti in vzeti čas za Gospoda. Med slavljenjem bo tudi možnost za sveto spoved.


Mašni nameni 32. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 11. NOVEMBER

Martin, škof

7.00  Za varstvo in pomoč
18.00 + Martin, Mira, Tinko in Antonija Gačner

TOREK, 12. NEVEMBER

Jozaft, Škof in mučenec

7.00 + Marija in Marijan Skale
18.00 + Viljem Lorger

SREDA, 13. NOVEMBER

Stanislav Kostka, redovnik

7.00  + Franjo Lugarič in svojci
18.00 + Alojz in Antonija Podgoršek ter sorodniki

ČETRTEK, 14. NOVEMBER

Nikolaj Tavelić, duhovniki in mučenci

7.00  Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 + Branko Lorger in Tončka Vodišek

 PETEK, 15. NOVEMBER

Albert Veliki, škof in cerkveni učitelj

7.00  + dobrotniki in prijatelji
18.00 + Cvetka Žnidar

SOBOTA, 16. NOVEMBER

Marjeta Škotska, karitativna delavka

7.00 Na čast sv. Juda Tadeju
18.00 + Ervin Razboršek

33. NEDELJA MED LETOM, 17. NOVEMBER

 Svetovni dan ubogih

Elizabeta Ogrska, redovnica in karitativna delavka

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ivan Košenina in + v družini Slemenšek
9.00 + Marko in oče Slokan
10.00 + Janez in Jožka Plahutnik
ter starši in sorodniki
11.30 + Anton in Angela Špiljak
18.00 + Irena Bezgovšek


Oznanila 30. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

»Nismo ustvarjeni za udobje, ampak za veličino!«
Okolje nas večkrat spodbuja, da pogosto iščemo zgolj golo udobje, a kot je rekel Benedikt XVI.: »Nismo ustvarjeni za udobje, ampak za veličino!« Veličino? Ja! Bog Te je želel in želi, da bi bil/a zares srečen/ a in ljubljen/a. Od našega življenja želi nekaj velikega, ne le čakanja na pokoj temveč, da bi živeli v polnosti že tukaj in zdaj ter po smrti prišli v Nebesa. Ja, mi vsi, to nam želi! Svetost tako nikakor ni le za posebne izbrance, kot poudarja tudi II. Vatikanski koncil, še posebej v Dogmatični konstituciji o Cerkvi: »Vsi kristjani … so poklicani k polnosti krščanskega življenja in k popolni ljubezni.« Kako naj danes živimo svetost? Bistvo svetosti ni, da delamo mnoge in izredne stvari, temveč, koliko ljubezni do Boga in bližnjega vložimo v delo samo; Ne v opravilo soseda, temveč v opravilo »sivega vsakdana«: npr. vstanem takoj ko zvoni budilka, Bogu izročim dan, naloge v službi, doma ali v šoli, delam profesionalno in po svojih najboljših močeh, do vseh se trudim biti prijazen … Skratka se borim za najboljše in se trudim ljubiti. A kaj, ko mi tolikokrat spodleti? Zato naj ne mine dan, da se ne bi spomnil/a na Njega – Boga! On ti da moč, da boš lahko prijazen tudi do tebi najbolj neprijetne osebe, On ti da potrpljenja … Prav On nam nenazadnje svetost tudi daje. Naj nam padci ne odvzamejo volje. »Ni ti spodletelo, le pridobil si novo izkušnjo. – Nadaljuj! Ker začnejo lahko vsi; vztrajajo pa svetniki. In čem je skrivnost vztrajnosti? V ljubezni. – Zaljubi se in ne boš “Ga” zapustil.« (Sv. Jožefmarija) In hitrejša pot do svetosti, biti v vsem podoben Jezusu Kristusu, je vsekakor, če se utrdimo v redni vsakodnevni molitvi – pogovoru z Njim, ki nam bo okrepil voljo, dal novih navdihov in prave Ljubezni. Še enkrat ponovimo z zaslužnim papežem enkrat: »Nismo ustvarjeni za udobje, ampak za veličino!« Naj nam pri naši borbi za veličino, za osebno svetost pomaga priprošnja vseh svetnikov!
Matic Lesjak, kpl

PRAZNIK VSEH SVETIH
V petek na slovesen in zapovedan praznik Vseh svetih bodo poleg nedeljskih maš ob 15h molitve za rajne in blagoslov grobov na mestnem pokopališču in tudi na Golovcu. Ob 17h bomo v stolnici molili za vse naše rajne rožni venec. Pridružite se!

SPOMIN VSEH DUŠ V VICAH
V soboto na dan spomina vseh duš v vicah bomo z molitvijo posebno povezani z vsemi našimi rajnimi, ki so še potrebni naše molitve. Prav zaradi tega bomo pri vseh sv. mašah zanje molili. Sv. maše bodo v stolnici ob 7h, 730 in 18h;;Marijina c. ob 8h;;Maksimilijanova c. ob 9h in 930
.

NEDELJA HVALEŽNOSTI IN DOBROTE
Naslednja nedelja je zahvalna, ko se kristjani še s posebno hvaležnostjo zahvaljujemo Bogu za vse, kar nam skozi vse leto podarja. Naša zahvala pa ne bo popolna, če bomo mislili le nase. Hvaležni, da imamo vsakdanji kos kruha, moramo misliti na vse tiste, ki ga nimajo, na vse, ki živijo v stiski. Zato Karitas Celje prosi, da bi se na zahvalno nedeljo s svojo dobroto spomnili vseh, ki so v stiski. Svoje darove (hrano, pridelke, pa tudi denarne pripevke) lahko prinesete kar v cerkev na prostor, ki bo za to pripravljen, v zakristijo ali v župnišče ali pa kar na sedež Karitas.

ZARADI PRAZNIKOV ODPADE OBHAJANJE PRVEGA ČETRTKA, PETKA IN SOBOTE RAEZEN : NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
V petek, 01.11.2019, od 21. ure, do sobote, 02.11.2019, do 7. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega zakramenta. Nočno češčenje se bo ob 21. uri začelo z molitveno uro k Božjemu usmiljenju. Cerkev bo od 22. ure dalje zaklenjena. Menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih so predvidene ob 22., 23., 1., 3. in 5. uri. Prijave niso potrebne. Vsi lepo vabljeni!
Lepo vabljeni, da postanete stalni častilci evharističnega Jezusa. Nove častilce še posebej potrebujemo: ob ponedeljkih od 13. do 14. ure in ob petkih od 19. do 20. ure 031 209 962, cescenje@gmail.com

ZAKONCI JUBILANTI
Na zahvalno nedeljo se bomo ob 10. uri pri sv. maši zahvalili tudi za dar zakonskega življenja vseh tistih, ki v tem letu obhajajo okrogli jubilej zakonske zveze. Zato vsi, zakonski jubilanti lepo povabljeni, da obnovite svoje poročne obljube. Po sv. maši ste vabljeni tudi v župnijske prostore, kjer bomo tudi nazdravili. Skupnost bralcev dobre knjige: Naše naslednje srečanje bo v torek, 26.11.2019, po večerni sveti maši v župnišču. Izmenjali si bomo misli o prebrani knjigi Poslušni sin, ki jo je napisal Laurent Seksik.

ROMARSKI IZLET OPATIJSKO – STOLNEGA PEVSKEGA ZBORA
S stolnim zborom smo se na misijonsko nedeljo, z družinami odpravili na izlet/romanje v Marijino Celje na Goriškem. Na pot smo se odpravili že zgodaj zjutraj in ob spremljavi krasnega sončnega vzhoda, dočakali mejo z Goriško, kjer nas je pozdravila nizka oblačnost in rahlo pršenje. Po maši v cerkvi sv. Zenona in Marijinega imena, pri kateri smo sodelovali s petjem, smo stopili v dež in od obljubljenega razgleda, kljub zavidljivi nadmorski višini 677m, ni bilo nič. Malce žalostni smo se z našo »vodičko«, domačinko ga. Cvetko, ki je pomagala vse organizirati, odpravili v vas Britof, kjer smo imeli kosilo in kjer smo si ogledali cerkev sv. Kancijana, ki je bila postavljena za tamkajšnje pastirje v letu 1505. Glavni gotski oltar krasi 10 svetnikov, nad katerimi je kronana Marija. Očitno je naše vztrajno zvonjenje z dvema zvonovoma v njenem zvoniku, pomagalo pregnati oblake, saj nas je pot, ki nas je vodila naprej po slemenu Kolovrata, nemalo presenetila. Sonce, ki smo ga z dobro voljo (in zvonjenjem) priklicali, nam je odprlo pogled na prekrasne, jesensko obarvane griče, dolinice, vinograde in polja. Nemalo oh in ah vzklikov je bilo slišati po avtobusu in tudi primerjavi (umestni) s Toskano se ni bilo mogoče izogniti. S soncem obsijana pot nas je pripeljala do razglednega stolpa Gonjače, kjer smo le dočakali razgled na vse strani neba. Od bližnjih hribov, do sosednje Svete Gore, pa vse do Italije. S prekrasnimi podobami v srcu smo se odpravili proti domu. Na poti smo naredili še krajši postanek v Ajdovščini, da nismo vseh dobrot, ki so jih spekle vse pridne roke, pripeljali nazaj na Štajersko. Aleksandra Košir,


Župnijski koledar

november 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
  • Vernih duš dan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
  • Svetovni dan ubogih
20
21
22
23
24
25
26
  • Obletnica posvetitve stolnice
  • Obletnica rojstva bl. Antona Martina Slomška
27
28
29
30

Stolno-opatijsko mestna Župnija Celje - sv. Danijel

03 426 19 00
vsak dan: 8.00 - 12. 00
sreda 15.00 - 16.00

Današnja božja beseda