Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 1. adventne nedelje

Oznanila 1. adventne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

Tišina v adventu je lahko več kot le kaplanov »utopični nasvet«!
Kljub obilici nastopov otrok, najrazličnejših koncertov, božičnih bazarjev, zaključevanju še odprtih projektov v službi, se splača advent čas priprave na božič uporabiti po naših najboljših močeh. A prehitro poslušanje božičnih pesmih na ulicah in v trgovskih centrih naši notranjosti ne bo prineslo miru! Ravno nasprotno: v adventu potrebujemo tišino. Ampak, lahko rečete, naš kaplan pa res ničesar ne razume, kako in kje bomo v že prenatrpanem »veselem« decembru našli čas za tišino? Strinjam se, da samo vsak sam najboljše ve, kako zelo obsežen urnik ima, toda vseeno vas spodbujam k tišini, saj je prav v času priprave na božič ključna! Pomagalo nam bo, če si bomo dnevno določili čas in kraj za tišino. Če je to nekaj minut pred spanjem, je to več kot dober začetek! Toda v tej tišini ne potrebujemo in ne smemo biti sami, temveč z Njim, Pričakujočim. V njegovi navzočnosti razmišljajmo o hvaležnosti, osebnih prošnjah in sklepih glede prihodnosti. Zahvaljujmo se Mu, prosimo Ga in prosimo Ga za nov začetek. Že danes, na začetku adventa pomislimo kdaj in kam bomo odšli k sveti spovedi in predvsem kaj so ključne ovire, ki v nas ovirajo Njegovo delovanje. Tudi za pripravo na spoved bo tišina več kot koristna. In prav preko truda za iskanje dnevne tišine in Njegove navzočnosti, bomo dovolili, da bomo na božični večer lahko odprli vrata srca Novorojenemu, po katerem
Matic Lesjak, kaplan

Adventni čas
Z današnjo nedeljo začenjamo novo cerkveno leto, novo skrivnostno dogajanje našega odrešenja. Milostni čas, ki nam ga Gospod znova podarja, ne smemo zapraviti, ampak se moramo potruditi, da se znotraj samega sebe znova srečamo z Novorojenim. Odpreti se moramo adventnemu rosenju Božje milosti. Prav zaradi vsega tega je prav, da še posebno po naših družinah v tem času več časa namenimo molitvi, duhovnim razgovorom in branju, še posebno pa se z dobrimi deli pripravljamo na praznik Božjega rojstva. Adventni venec naj bo zunanje znamenje, da želimo čas preživeti kar se da duhovno. Pomislimo tudi na našo spravo z Bogom, zato bo večkrat tudi priložnost za sveto spoved.

Brezmadežna
Ves advent nas spremlja Marija v pričakovanju Božjega rojstva. Še posebno nas nagovarja prav na praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 8. decembra, ko bo med 10. sveto mašo sprejem novih ministrantov, po maši pa kratka akademija na čast Brezmadežni. K praznovanju praznika pa nas vodi devetdnevnica na čast Brezmadežni, h kateri smo povabljeni pri vsaki večerni sv. maši.

Marijo nosijo
Tudi v letošnjem adventnem času v naši župniji Marija potuje iz družine v družino in družinske skupnosti pripravlja na Božje rojstvo. Pri daritvenem oltarju je pripravljen Marijin kip, ki ga ob koncu večerne maše prevzame družina in ga naslednji dan pred večerno mašo prinese nazaj in ga nato po maši vzame naslednja družina. Tako bo skozi ves adventni čas. Prosimo, da se družine, ki bi želele sprejeti Marijo na svoj dom, prijavite v zakristiji ali v župnijski pisarni. Molitev v družini ob Marijinem kipu lahko oblikujete po svoji zamisli. V pomoč pa vam bo tudi molitev, ki bo spremljala Marijin kip.

Prihaja sveti Miklavž
Tudi to leto bo našo župnijo obiskal sv. Miklavž. Miklavževa prireditev bo v četrtek 5. decembra ob 16.30 uri. Na Miklavža se pripravimo s kratko igrico in petjem, nato bo sv. Miklavž obdaril otroke od najmanjših do 5. razreda osnovne šole. Ker pa ima Miklavž za obdariti veliko otrok, bo potrebno za darilo staršem prispevati 5€. Pri vplačilu dobite posebno potrdilo, s katerim bo vašemu otroku Miklavž izročil darilo. Prispevek lahko vplačate v župnijski pisarni.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V MARIJINI CERKVI
~ prvi petek in prva sobota ~
V petek, 06.12.2019, od 21. ure, do sobote, 07.12.2019, do 8. ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega v Marijini cerkvi. Ob 21. uri bo molitvena ura k Božjemu usmiljenju, od 22. ure dalje bo tiho češčenje. Cerkev bo v času nočnega češčenja zaklenjena, zato so menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih predvidene ob 22., 23., 01., 03. in 05. uri. Vsi lepo vabljeni! PRIJAVE NISO POTREBNE.

Celodnevno češčenje rešnjega telesa
Kot vsako leto bomo v naši župniji imeli celodnevno češčenje najsvetejšega zakramenta v torek 3. in sredo 4. decembra v stolni cerkvi, ter v petek 6. decembra v Marijini cerkvi. Tudi to leto se je liturgična skupina še posebno potrudila, da oblikuje dneve češčenja. Pridružimo se temu duhovno bogatemu in skrivnostnemu dogajanju tudi mi. Zaradi češčenja v Marijini cerkvi naslednji petek v stolnici ne bo večerne svete maše.

»Svet umira, ker ne pozna Kristusa, svojega Odrešenika, vira milosti … Svet bo rešen le, če
se bo vrnil h Kristusu, to ni nič novega. Vendar pa se mora to zgoditi v oltarnem zakramentu.
Evharistični kralj Kristus bo objel strto, ranjeno človeštvo, oddaljeno od Boga, in mu vrnil
sinovsko razsežnost.« (Nicolas Buttet)

SLOVESNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V TOREK IN SREDO, 3. IN 4. DECEMBRA, V STOLNICI V PETEK, 6. DECEMBRA, V MARIJINI CERKVI PROGRAM:
TOREK, 03.12.2019 – STOLNICA
07.00 – sveta maša in začetek češčenja
08.00 – 09.00 – rožni venec (Vincencijeva konferenca)
10.00 – sveta maša
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
17.45 – litanije in zaključek češčenja
18.00 – sveta maša
SREDA, 04.12.2019 – STOLNICA
07.00 – sveta maša in začetek češčenja
10.00 – sveta maša
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
16.30 – 17.45 – molitev na čast sv. Jožefu (molitvena skupina)
17.45 – litanije in zaključek češčenja
18.00 – sv. maša
PETEK, 06.12.2019 – MARIJINA CERKEV
08.00 – sveta maša in začetek češčenja
09.00 – 10.00 – rožni venec (Vincencijeva konferenca)
10.00 – sveta maša
10.30 – 12.00 Molitvena skupina Vojnik
15.00 – križev pot
16.30 – 16.00 – rožni venec Božjega usmiljenja, vzkliki Božjemu usmiljenju
17.45 – litanije in zaključek slovesnega češčenja
18.00 – sveta maša
19.00 – večerno češčenje v Marijini cerkvi
21.00 – 22.00 Molitev k Božjemu usmiljenju (molitvena skupina)
22.00 dalje nočno češčenje v Marijini cerkvi V teh dneh naša župnija pred Najsvetejšim zakramentom »zastopa« celo našo škofijo, ki računa na naš čim večji obisk in gorečnost pred evharističnim Jezusom.
VSI LEPO VABLJENI!

K sodelovanju pri slovesnem češčenju so še posebej vabljene vse skupine, ki delujejo v župniji. Vljudno prosimo, da zaradi lažje koordinacije slovesnega češčenja sodelovanje vaše skupine sporočite koordinatorju na GSM 031 209 962 ali na elektronski naslov: cescenje@gmail.com.


Današnja božja beseda