Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. nedelje med letom

Oznanila 6. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Kakor bolnik potrebuje zdravnika, potrebuje tudi duhovnika!
Minuli torek smo praznovali god Lurške Matere Božje in 28. svetovni dan bolnikov. Koordinator bolniške pastorale v Sloveniji – Andrej Lažeta je ob tej priložnosti napisal pismo. Z vami želim deliti nekatere poudarke: »Jezus je izkazoval posebno skrb bolnikom in … sebe celo izenačil z bolniki, ko je rekel: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). In »Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). In: »Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili« (Mt 25,45). In če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben križanemu Odrešeniku – trpi … Tako bi si drznil zapisati, da je karizma bolnikov, tj. njihovo poslanstvo, karizma (poslanstvo) križanega Kristusa, tj. tistega, ki se žrtvuje do smrti, da je mogel vstati od mrtvih. V svetu, preobremenjenem z ekonomskimi računicami, tako bolniki seveda nimajo dolžnega spoštovanja, medtem ko Cerkev v njih gleda živo ikono križanega Kristusa. Jezus Kristus je v tem smislu svoji Cerkvi zapustil celo zakrament sv. bolniškega maziljenja, katerega učinek je »združenje s Kristusovim trpljenjem, saj po milosti tega zakramenta prejme bolnik moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem« … Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor pač zmore, priporoča Bogu. Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo v verski svobodi tudi nespoštovanje civilnih določil.« Naj Lurška Mati Božja okrepi pogum in ljubezen vsem nam, da bomo ob pravem času in pogosteje bolnim in ostarelim služili tudi tako, da jim bomo omogočili prejem svetih zakramentov.
Matic Lesjak, kpl

»POT SVETOSTI« – Duhovni vikend za zakonce in družine
Pretekli vikend, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, smo se zakonci in družine podali na duhovni vikend  v Vrbje. Razmišljali smo o poti svetosti, na katero smo kot zakonci (in starši) poklicani. Domov smo se vrnili polni trdnih sklepov in načrtov in z zavedanjem, da nas prihodnje leto čaka ponovni »odklop«.

IZBIRA ČLANOV ZA NOVI ŽUPNIJSKO PASTORALNI SVET

Dragi verniki stolno-opatijske župnije Sv. Danijela v Celju!
Prav je, da je župnija živo občestvo vernih, ki se zavedajo, da je življenje župnije mrtvo, če v njej ne sodelujemo vsi. Prav posebno pa je za vsako župnijo potrebno, da ima dober in učinkovit Župnijski pastoralni svet. Mandatno obdobje petih let dosedanjega ŽPS se izteka. Zato bo potrebno izbrati novega.

Izbira novih članov ŽPS bo na četrto postno nedeljo 22. marca.
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost, je torej praktični kristjan, ki živi v skladu s cerkvenimi predpisi., ter je pripravljen dejavno sodelovati v pastoralnem življenju župnije. Da bomo lažje dobili osebe, ki jih lahko napišemo na listo izbire novih članov, nam pomagajte in dobro razmislite, katera oseba iz okolja v katerem živite je vredna, da bi lahko bila član novega ŽPS. Prosimo vas, da to osebo (ali več oseb) predlagate tako, da jo napišete na list, ki je priložen v današnjih Farnih oznanilih in ga oddate v za to pripravljeno skrinjico v cerkvi do najkasneje 1. marca, ali pa nam svojo odločitev sporočite  na povezavo na župnijski spletni strani – Izbira ŽPS. Hvaležni vam bomo za vaše sodelovanje.

https://forms.gle/64mMGui2fhGoAfKu7

Srečanje ob Svetem pismu
V četrtek po večerni sveti maši zopet vabljeni na srečanje ob Svetem pismu.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: »Beseda je naših misli obraz.« Otroci preberejo knjige predlagane v zloženki, ki so razporejene v štiri starostne skupine. Po svoji presoji pa lahko dodajo tudi dela, ki sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo narisali risbice ali napisali nekaj stavkov o prebranih knjigah in jih po zimskih počitnicah prinesli k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Veselimo se tudi skupnega druženja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo sklepna prireditev SBP za otroke v soboto, 18. maja 2019. Želim vam lepe zimske počitnice in veliko veselja ob branju dobrih knjig, Aleksandra Krznar, animatorka SBP.


Današnja božja beseda