Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 7. nedelje med letom

Oznanila 7. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

ODPUŠČATI IN LJUBITI ZA VSAKO CENO
Človek stare zaveze, neodrešen v pričakovanju prihoda Jezusa Kristusa hrepeni po odrešenju, pozna le: »ZOB ZA ZOB, GLAVO ZA GLAVO«. Za odrešenega novozaveznega človeka, pa z Jezusovim prihodom veljajo besede današnjega evangelija: »LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE, DOBRO DELAJTE TEM, KI VAS ČRTIJO, BLAGOSLAVLJAJTE TISTE, KI VAS KOLNEJO, MOLITE ZA TISTE, KI VAS OBREKUJEJO … «. Jezus odpuščanja in ljubezni ne prikazuje kot nekaj junaškega, kar bi bilo pridržano in mogoče samo svetnikom, ampak kot čisto vsakdanjo dolžnost, ki veže vsakega kristjana. »Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, če odpuščate tistim, ki vam odpuščajo, kakšno zasluženje imate?« To razmeroma z lahkoto delajo mnogi ljudje. Na takšen način ljubezen in odpuščanje postavljamo na raven trgovine. Če boš ti meni odpustil in me boš imel rad, bom odpuščal in imel rad tudi jaz tebe. Kristjan ne sme in ne more ravnati po načelu tistih, ki jih še ni razsvetlila luč evangelija. Gre torej za tisto »obilnejšo pravičnost«, ki jo vnema ljubezen, katero je Jezus ne le učil, ampak jo je tudi sam prvi tudi živel in zanjo daroval celo svoje življenje. PRAV TO MORA POSTATI RAZPOZNAVNO ZNAMENJE VSEH KRISTJANOV!

Marjan Jezernik, opat

Postni čas
Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica
Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Križev pot
V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še pa se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Bralci dobre knjige
Bralci dobre knjige se bomo sestali v torek, 31.3.2020, po večerni sv. maši v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko smo bili sirote, ki jo je napisal japonski pisatelj Kazuo Ishiguro. Roman pripoveduje o detektivu, ki raziskuje izginotje svojih staršev v Šanghaju pred dvajsetimi leti. Dogajanje je postavljeno v začetek 20. stoletja. Pred bralcem se odvija človekovo notranje zorenje sredi izjemnih okoliščin. Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi.

Postna postava
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Postni govori  – SVETO PISMO TEMELJ NAŠE VERE –
Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom:
· 28. februar: Sveto pismo in vera v Stvarnika ter sodobna praznoverja
                   Anton Lipar – župnik župnije A.M. Slomška Celje
· 6. marec: Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje
                  Miha Herman – župnik župnije Teharje
· 13. marec: Sveto pismo in Sveta trojica
                  p. Primož Kovač – župnija Sv. Cecilija – Celje
· 20. marec: Sveto pismo in Jezus – srednik med Bogom in človekom
                  Vlado Bizant – župnik župnije Sv. Jožef – Celje
· 27. marec: Sveto pismo in vera v posmrtno življenje
                 Srečko Hren – župnik župnije Sv. Duh – Celje
· 3. februar: Sveto pismo in opravičenje – vera je božji dar
                   škof Stanislav Lipovšek

Vabljeni na Delavnice molitve in življenja (DMŽ)
Minulo sredo je že bilo uvodno srečanje DMŽ, a ste še vedno povabljeni, da se nam pridružite. Na delavnicah se preko spoznavanja in izkušanja različnih oblik molitve učimo postati Jezusovi prijatelji in učenci. Delavnice vsebujejo 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko po dve uri. Srečanja bodo običajno ob torkih, začenši 25. februarja, ob 18.45 v župnišču. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitev … S seboj imejte Sveto pismo (kakršno koli, le da je v celoti) in zvezek ter pisalo za zapiske. Prisrčno vabljeni! Več informacij: Anja, 031/209-905. Današnja božja beseda