Mašni nameni 3. postne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 16. MAREC

Herbert, škof

7.00 Za duševno zdravje

18.00 + Jurij Trstenjak

TOREK, 17. MAREC

Patrik, škof in misijonar

7.00 Za zdravje

18.00 V zahvalo

SREDA, 18. MAREC

Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj

7.00 Po namenu

18.00 + Jolanda Gričnik

ČETRTEK, 19. MAREC

– Jožef –
Jezusov rednik

7.00 + Jože in starši Nemec ter starši Senica

8.00 + Jožica in Jožefa Črepinšek

9.00 + Jožica Steiner

10.00 + dva Alojza in Blaž Arhar in za zdravje

18.00 + v družini Zakošek in Aubreht

PETEK, 20. MAREC

Martin iz Brage, škof

7.00 Po namenu
17.30 Ni namena (Križev pot)
18.00 + Nada Šafarič

SOBOTA, 21. MAREC

Serapion, škof in mučenec

7.00 + Silva in Herman Leskovšek

18.00 + Štefan Horvat

4. POSTNA NEDELJA, 22. MAREC

Lea, spokornica

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jože Jurhar

9.00 + Jože Rakovnik, starši in sestra Štefka (Marijina c.)

10.00+ Nuška Tasič

11.30 + Marija Kocjančič

17.30Ni namena (Križev pot)

18.00 + Jožefa Čater