Župnija Celje – Sv. Danijel

Nameni 1. postne

Nameni 1. postne

Kategorija :Vsi

POST – MOLITEV – MILOŠČINA
Trije novomeški bogoslovci (kandidati za duhovništvo) Janez, Jakob in Blaž ob realnosti, da v bogoslovju iz njihove škofije morda kmalu ne bo več nikogar (za Škofijo Celje je bogoslovje prazno že drugo leto), se bodo v letošnjem postnem času postili kot je opisano na facebook.com/vnasgori in @vnasgori. Hkrati vabijo tudi nas, da bi živeli zgornje besede:
POST
Očisti dušo in nam pomaga, da nad name ne vlada telo, temveč duh. Ugaša plamen poželenja in prižiga luč čistosti. Odpovemo se lahko stvarem, kin as ovirajo v odnosu z Bogom, kot je pretirana uporaba telefona. Če pa se odpovemo hrani, pa nas bo fizično pomankanje opominjalo na to, kar je res pomembno. (Spodbuda: petke preživeti le ob kruhu in vodi)
MOLITEV
Nam daje priložnost rasti v odnosu z Bogom, tu spoznavamo naše slabe navade in tu lahko poglobimo odložitev za novo pot življenja. Gospod nas spodbuja, da prosimo kar potrebujemo in zato verjamemo, da bo preko poglobljene molitve On odogovoril. (Spodbuda: vsak dan zmoliti en, ob sredah, petkih in nedeljah dva rožna venca)
MILOŠČINA
Dela usmiljenja in ljubezni vzpodbujajo našo skrb do ljudi v stiski. Za blagor drugega lahko poleg denarja darujemo predvsem čas in prijazno besedo. (Spodbuda: trudimo se za dobra dela, posebej ta, ki ustvarjajo vzpodbudno okolje v Cerkvi). Naj post v naših srcih, tudi po zgornji spodbudi, vzplamti ogenj ljubezni do Jezusa Kristusa!
Matic Lesjak, kpl.

Postni čas
Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero.
Ker obhajamo letošnji postni čas v letu Svetega pisma je prav, da se v tem času posvetimo tudi branju Svetega pisma. Naj postane Sveto pismo vir naše duhovne moči.V postnem času je tudi v naši župniji več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v spovednici v zakramentu svete spovedi doživeti spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv.mašo .

Postni govor
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. Prav temu so namenjena postna razmišljanja, ki jim moremo prisluhniti vsak postni petek pri večerni sv. maši v naši stolni cerkvi. V petek bomo prisluhnili drugemu postnemu razmišljanju z naslovom:  Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje«, ki ga bo imel g. Miha Herman – župnik župnije Teharje.

1. četrtek: dan molitve za nove duhovne poklice, zato bomo pol ure pred večerno sv. mašo imeli molitveno uro za duhovne poklice;
1. petek: po jutranji sv. maši bo pobožnost na čast Jezusovemu srcu;
1. sobota: ob 8. uri bo v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu

Srečanje ob Svetem pismu
Srečanje bo v četrtek po večerni sveti maši.

Postna kvatrna nedelja
Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju bogoslovnega semenišča in bogodlovcev. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19
Slovenska škofovska konferenca je za trenutno situacijo objavila posebna navodila, ki se jih držimo tudi v naši župniji. A že na nasplošno za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
V cerkvi in pri bogoslužju pa se držimo še naslednjih določil:
a)   Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev morajo biti izpraznjeni. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko

Dekanijska rekolekcija
Vsako prvo sredo v mesecu se duhovniki celotne dekanije zberemo v eni izmed župnij na duhovnem srečanju in pogovoru o skupnih pastoralnih vprašanjih. V mesecu marcu bo takšno srečanje v naši župniji.
Začeli ga bomo v sredo ob 9.30, ko bomo imeli v stolnici sveto mašo, h kateri lepo vabimo vse, ki zmorete, da bomo skupaj povezani v daritvi in molitvi za uspeh pastoralnega dela v naši dekaniji.

1. postni teden
Otroci in družine bodo sodelovali pri družinskih mašah ob postnih nedeljah. Otroci se bodo trudili, da bodo prvi postni teden živeli odpuščanje: » Iz srca odpustim, če me kdo danes prizadene.« Po sveti maši bodo pomagali Jezusu, tako da bodo na trnje lepili rožice odpuščanja in dobrih del, da bo njegova trnjeva krona ozelenela in zacvetela. Odrasli pa smo povabljeni, da živimo misli iz Svetega pisma. Po sveti maši bomo prejeli kartice z žeblji, ki nam bodo pomagale, da bomo prvi postni teden zadajali čim manj ran in nudili čim več trdnosti okoli nasDanašnja božja beseda