Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 3. postne nedelje

Oznanila 3. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

MOLITEV ZA ZDRAVJE OB ČASU EPIDEMIJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram.
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim zdravja, svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prejodkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli zahvaljevati. Amen!
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas!
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

Po sklepu škofovske konference so
»V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.« Posledično tudi ni križevega pota, čaščenja Najsvetejšega, postnih govorov, svetopisemske skupine, verouka,…

DAJ NAM PITI, DA NE BOMO ŽEJNI!
Na svojem potovanju iz suženjstva v obljubljeno deželo, je izvoljeno Izraelsko ljudstvo skoraj umiralo od žeje, zato je od Mojzesa zahtevalo: »Daj nam piti vode, da ne bomo v puščavi pomrli!« Podobno prošnjo v današnjem evangeliju naslovi Jezus Samarijanki. Nato nadaljuje: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode!« In še nadaljuje: »Kdor koli bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom jaz dal, postala v njem studenec vode, tekoče v večno življenje!« Tako smo vsi povabljeni, da stopimo k neizčrpnemu studencu božje milosti, zajamemo živo vodo, ki je počelo večnega življenja. Ta milost nam je bila podarjena pri svetem krstu, ko nas je oblila krstna voda in se je v nas odprl studenec, ki teže v večnost. Da potokov božje milosti ne bomo zaprli, je potrebna vera. Kakor Samarijanka, ki je prisluhnila Jezusu in po njegovih besedah prejela vero, ki jo je začela oznanjati, tako moramo tudi mi, še posebno v postnem času poglobiti svojo vero in se odžejati pri Jezusovem studencu žive vode, ki očiščuje, gasi duhovno žejo našega življenja. Prav zaradi tega moramo tudi mi skupaj s Samarijanko vedno znova prositi: »Daj nam piti, da ne bomo nikoli žejni!«
Marjan Jezernik, opat

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV


Današnja božja beseda