Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: marec 2020

Oznanila 2. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

GORA SPREOBRNENJA
Če smo preteklo nedeljo preživeli skupaj z Jezusom v puščavi ob njegovem štiridesetdnevnem postu in skušnjavah hudobnega duha, nas danes Jezus vabi, da se z njim povzpnemo na goro Tabor, kjer se nam razodene v vsem svojem božjem sijaju. V premagovanju ranljivosti človeške podobe, se rojeva sijaj in veličina božje podobe. Ali ni prav temu namenjen tudi postni čas? Če skozi življenje stopamo sami, brez Boga, potem je naše življenje podoba ranjenega in umrljivega človeka. Kakor hitro smo na pot življenja sprejeli Boga, se že dvigujemo na goro odrešenja. V postnem času se moramo podati na to pot popolnosti. Zato se prepustimo Jezusu, ki je vsa naša moč in prihodnost. Samo ob njem imamo vso gotovost, da na poti iskanja nikoli ne bomo zašli. Naj letošnji postni čas naše osebno iskanje zaznamuje z uspešnim vzponom na goro Tabor, kjer nas čaka poveličani Gospod. Tam je tudi za nas postavljen šotor božjega usmiljenja in ljubezni.

Marjan Jezernik, opat

Postni teden, ki je pred nami, nas vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo.

Postni govori
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. V petek bomo prisluhnili že tretjemu postnemu razmišljanju, ki ga bo imel p. Primož Kovač z naslovom: »Sveto pismo in sveta Trojica«.

Srečanje ŽPS in ključarjev
V torek bo ob 19h redno srečanje članov ŽPS in ključarjev.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Birmanski dan
V soboto, 14. marca, ob 9. uri bo v župnijskih prostorih srečanje letošnjih birmancev, staršev in botrov. Posebno srečanje za starše in botre bo vodila katehistinja s. Anna Walaszek FMM, birmanci pa bodo imeli samostojen program.

Molitev za nove duhovne poklice

V nedeljo popoldan bo v Marijini cerkvi redno mesečno srečanje molivcev za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. To nedeljo molitev pripravlja naša celjska dekanija, zato še toliko bolj povabljeni. Srečanje se bo z molitveno uro začelo ob 15h. Nato bo ob 16h sveta maša. Mesto in dekanija Celje, pokažimo svojo skrb za duhovne poklice in se srečanja udeležimo v čim večjem številu.

Izbira novih članov ŽPS
Zbiranje predlogov za nove člane ŽPS je končano. Izbira le teh bo v nedeljo, 22. marca pri vseh svetih mašah. Do takrat pa molimo za dobro izbiro članov novega ŽPS!

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.


Mašni nameni 2. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 9. MAREC

Frančiška Rimska, redovnica

7.00  + Zlata Rajhman in Mihela

18.00 + Marija Prislan

TOREK, 10. MAREC 

40 mučencev iz Armenije

7.00 + Franci, Marija in Martin Krušič

18.00 + Božo Godnik

SREDA, 11. MAREC

Benedikt, škof

7.00   + Janez in Helena Dimec

18.00 + Ervin Razboršek

ČETRTEK, 12. MAREC

Inocenc I., papež

7.00   + Breznikar, Sovinek, Oplotnik in Krk

18.00 + Breda Kosanović

PETEK, 13. MAREC

Evrazija, mučenka

7.00  + Matilda in Ignac Kunštek ter Katica in Vinko

17.30 + v družini Dimec in Kramer (Križev pot)

18.00 + starši Selinšek

 SOBOTA, 14. MAREC

Matilda, kraljica

7.00 za milost vere, B. varstvo in blagoslov v družini

18.00 + v družinah Švab, Razgor, Grubelnik, Vogelsang

3. POSTNA NEDELJA, 15. MAREC

– papeška nedelja –

Klemen Marija Dvoržak, redovnik

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ljudmila in Jožef Urleb

9.00 + starši Aljančič (Merijina c.)

10.00 + Martina in Alojz Selič ter stric in teta Bremec

11.30 + Jožef in Katarina Matek

15.00 molitvena ura in sveta maša za n. d. poklice (Marijina c.)

17.30 Ni namena (Križev pot)

18.00 + v družini Hribernik in Lilija


Mašni nameni 1. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 2. MAREC

Neža Praška, klarisa in opatinja

7.00 + Jože Horvat

18.00 + Marija Koželj

TOREK, 3. MEREC

Kunigunda, kraljica

7.00 + dva Jakoba in Marija Acman

18.00 + Danilo Kotnik

SREDA, 4. MAREC

Kazimir, poljski kraljevič

7.00  Ni namena

9.30 Dekanijska rekolekcija

18.00 + starši Marenčič

pRVI ČETRTEK, 5. MAREC

Olivija, mučenka

7.00   Ni namena

18.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 6. MAREC

Fridolin, opat

7.00  Ni namena
17.30 + Jernej in Bogdan Lilija (Križev pot)

18.00 + v družini Lilija in Kramer

PRVA SOBOTA, 7. MEREC

Perpetua in Felicita,  mučenki

7.00 + duhovniki

8.00 Ni namena (Marijina c.)

18.00 + Bine in starši Brežnik

2. POSTNA NEDELJA, 8. MAREC

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00  + Drgajnerjevi

9.00 + Danica Krulec (Marijina c.)

10.00 + v družini Videnšek

11.30 + Ivan Vidmar

17.30 + člani bratovščine M. B. 7 žalosti (Križev pot)

18.00 + Marija Hriberšek


Nameni 1. postne

Kategorija :Vsi

POST – MOLITEV – MILOŠČINA
Trije novomeški bogoslovci (kandidati za duhovništvo) Janez, Jakob in Blaž ob realnosti, da v bogoslovju iz njihove škofije morda kmalu ne bo več nikogar (za Škofijo Celje je bogoslovje prazno že drugo leto), se bodo v letošnjem postnem času postili kot je opisano na facebook.com/vnasgori in @vnasgori. Hkrati vabijo tudi nas, da bi živeli zgornje besede:
POST
Očisti dušo in nam pomaga, da nad name ne vlada telo, temveč duh. Ugaša plamen poželenja in prižiga luč čistosti. Odpovemo se lahko stvarem, kin as ovirajo v odnosu z Bogom, kot je pretirana uporaba telefona. Če pa se odpovemo hrani, pa nas bo fizično pomankanje opominjalo na to, kar je res pomembno. (Spodbuda: petke preživeti le ob kruhu in vodi)
MOLITEV
Nam daje priložnost rasti v odnosu z Bogom, tu spoznavamo naše slabe navade in tu lahko poglobimo odložitev za novo pot življenja. Gospod nas spodbuja, da prosimo kar potrebujemo in zato verjamemo, da bo preko poglobljene molitve On odogovoril. (Spodbuda: vsak dan zmoliti en, ob sredah, petkih in nedeljah dva rožna venca)
MILOŠČINA
Dela usmiljenja in ljubezni vzpodbujajo našo skrb do ljudi v stiski. Za blagor drugega lahko poleg denarja darujemo predvsem čas in prijazno besedo. (Spodbuda: trudimo se za dobra dela, posebej ta, ki ustvarjajo vzpodbudno okolje v Cerkvi). Naj post v naših srcih, tudi po zgornji spodbudi, vzplamti ogenj ljubezni do Jezusa Kristusa!
Matic Lesjak, kpl.

Postni čas
Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero.
Ker obhajamo letošnji postni čas v letu Svetega pisma je prav, da se v tem času posvetimo tudi branju Svetega pisma. Naj postane Sveto pismo vir naše duhovne moči.V postnem času je tudi v naši župniji več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v spovednici v zakramentu svete spovedi doživeti spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv.mašo .

Postni govor
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. Prav temu so namenjena postna razmišljanja, ki jim moremo prisluhniti vsak postni petek pri večerni sv. maši v naši stolni cerkvi. V petek bomo prisluhnili drugemu postnemu razmišljanju z naslovom:  Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje«, ki ga bo imel g. Miha Herman – župnik župnije Teharje.

1. četrtek: dan molitve za nove duhovne poklice, zato bomo pol ure pred večerno sv. mašo imeli molitveno uro za duhovne poklice;
1. petek: po jutranji sv. maši bo pobožnost na čast Jezusovemu srcu;
1. sobota: ob 8. uri bo v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu

Srečanje ob Svetem pismu
Srečanje bo v četrtek po večerni sveti maši.

Postna kvatrna nedelja
Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju bogoslovnega semenišča in bogodlovcev. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19
Slovenska škofovska konferenca je za trenutno situacijo objavila posebna navodila, ki se jih držimo tudi v naši župniji. A že na nasplošno za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
V cerkvi in pri bogoslužju pa se držimo še naslednjih določil:
a)   Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev morajo biti izpraznjeni. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko

Dekanijska rekolekcija
Vsako prvo sredo v mesecu se duhovniki celotne dekanije zberemo v eni izmed župnij na duhovnem srečanju in pogovoru o skupnih pastoralnih vprašanjih. V mesecu marcu bo takšno srečanje v naši župniji.
Začeli ga bomo v sredo ob 9.30, ko bomo imeli v stolnici sveto mašo, h kateri lepo vabimo vse, ki zmorete, da bomo skupaj povezani v daritvi in molitvi za uspeh pastoralnega dela v naši dekaniji.

1. postni teden
Otroci in družine bodo sodelovali pri družinskih mašah ob postnih nedeljah. Otroci se bodo trudili, da bodo prvi postni teden živeli odpuščanje: » Iz srca odpustim, če me kdo danes prizadene.« Po sveti maši bodo pomagali Jezusu, tako da bodo na trnje lepili rožice odpuščanja in dobrih del, da bo njegova trnjeva krona ozelenela in zacvetela. Odrasli pa smo povabljeni, da živimo misli iz Svetega pisma. Po sveti maši bomo prejeli kartice z žeblji, ki nam bodo pomagale, da bomo prvi postni teden zadajali čim manj ran in nudili čim več trdnosti okoli nasDanašnja božja beseda