Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi!
Ko je imel Jezus v zadnjih urah svojega zemeljskega življenja okrog sebe zbrane apostole, jim je na srce položil več pomenljivih besed. Vse to je v zadnjih poglavjih Evangelija po Janezu zapisal omenjeni apostol. Letos na 6. velikonočno nedeljo, drugo nedeljo zapored, ko smo lahko spet vsi skupaj zbrani v obhajanju svete maše, nam živi Jezus med drugim naroča: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in tolaži: »Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.« Kljub za mnoge mučnim okoliščinam epidemije, ki se hvala Bogu, vsaj začasno končuje, upam in verjamem, da so bili vsi ti tedni hkrati dobrodošel čas, ko nismo opravili le stvari, ki so nam ležale na dolgu, ampak smo lahko bili tudi več v tišini in osami z Bogom ter tako omogočali, da sta Božje življenje in Božja Ljubezen v nas rastla! Ne pozabimo, kaj nam je v tem obdobju koristilo pri doživljanju Božje bližine in pomislimo, kako bi lahko z dobrimi praksami (molitev, branje, žrtev, telesna aktivnost, stiki z bližnjimi po internetu …) nadaljevali tudi v prihodnje. Hkrati pa se, seveda s previdnostjo in odgovornostjo, a predvsem s preprosto otroško ljubeznijo prvoobhajanca, približajmo in vrnimo pred sveti tabernakelj in Gospodov oltar, kjer nas prisotnost živega Boga blago pozdravlja: »Ne bom vas zapustil sirot!«

Matic Lesjak, kpl

Šmarnice
Smo že na polovici Marijinega meseca, ki nas nagovarja da bi pod Marijinim varstvom našli pot k Jezusu. Kot je že bilo oznanjeno zaradi okoliščin ne moremo skupaj v stolnici doživljati šmarnične pobožnosti za otroke in družine, ampak v cerkvi, tako pri jutranji, kot tudi pri večerni sveti maši, spremljamo šmarnice za odrasle (o spreobrnjenemu anglikanskemu duhovniku, sv. John Henry Newmanu). Zato ste dragi otroci in družine zopet vabljeni, da bi imate šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:
1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji zapojete za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).
3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato izrecite osebne prošnje.
4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).
5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 
Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast! Na http://sku.rkc.si/ je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle in otroke. Vsako soboto ob 20. uri pa imamo šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)
Vabljeni, da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere Marije!

Obhajanje najsvetejše daritve in drugih zakramentov
Že skoraj dva tedna smo lahko zopet povezani v skupnem obhajanju svete maše. A še vedno bo do nadaljnjega možno prisostvovati le pri svetih mašah v stolni, ne pa še v Marijini cerkvi. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, še vedno veljajo naslednja navodila:
1. Vsak vernik mora nositi svojo zaščitno masko.
2. Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.
3. V klopeh ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Vsak naj se usede na mesto, ki je označeno z belim listom. Družine in vsi, ki živijo v istem gospodinjstvu, lahko sedijo skupaj. Če so vsa mesta v cerkvi zapolnjena, si zunaj lahko vzamemo stol in se usedemo pred cerkvijo tako, da upoštevamo varnostno razdaljo.
4. Pozdrav miru se opusti.
5. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
6. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu ter se čim prej oddaljijo od vrat, da preostalim omogočijo nemoten prehod. Oznanilni listi pa bodo predhodno pred cerkvijo.

Podeljevanje zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme ter kateheza in različna srečanja
Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila se v naši župniji preloži na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno. Podeljevanje zakramenta birme je v celotni Sloveniji preloženo na jesenski čas. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.)Vsebina za osebno delo veroučencev je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Vnebohod
V četrtek je slovesen praznik Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred vnebohodom ponedeljek, torek in sreda, so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po jutranji sv. maši imeli litanije vseh svetnikov in prošnje molitve, pri katerih bomo prosili za lepo vreme, dobro letino in blagoslov pri delu. Lepo vabljeni. V petek pa že začenjamo devet dnevnico na čast Svetemu Duhu, kot priprava na Binkoštni praznik.


Današnja božja beseda