Župnija Celje – Sv. Danijel

Začetek javnega obhajanja svetih maš

Začetek javnega obhajanja svetih maš

Kategorija :Obvestila Vsi

V ponedeljek 4. maja začenjamo z javnim obhajanjem najsvetejše daritve svete maše tudi v naši župniji. A do nadaljnjega bo možno prisostvovati le pri svetih mašah v stolni cerkve, ne pa še v v Marijini cerkvi. V izogib širjenju okožbam z novim korona virusom je prisotnost pri sveti maši dovoljena pod naslednjimi pogoji:

https://katoliska-cerkev.si/navodila-slovenskih-skofov-za-vzpostavitev-javnega-bogosluzja-v-slovenskih-cerkvah-v-casu-epidemije-covid-19

 1. Vsak vernik mora nositi svojo zaščitno masko.
 2. Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.
 3. V klopeh ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Vsak naj se usede na mesto, ki je za to označeno. Če so ta mesta v cerkvi zapolnjena, si zunaj vzamemo stol ter se usedemo pred cerkvijo tako, da upoštevamo varnostno razdaljo. Družine in osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu, lahko sedijo skupaj.
 4. Sodelovanje ministrantov, bralcev beril in drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju vseh varnostnih pogojev. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.
 5. Ker ob vstopu v cerkev ni blagoslovljene vode, bomo to nadomestili na začetku svete maše z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov.
 6. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe za zdaj še ni dovoljeno.
 7. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.
 8. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme.  Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
 9. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da preostalim omogočijo nemoten prehod.

Škofje s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na katerikoli dan. Bolniki in ostareli, ki ne morejo v cerkev, ter drugi zdravstveno ogroženi naj sveto mašo spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo ter darujejo Bogu svoje molitve in trpljenje.

Zakrament svete spovedi

Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.

Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Vsak, ki bi želel opraviti zakrament svete spovedi, se naj osebno dogovori z duhovnikom.

Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke in bolniškega maziljenja

 1. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. V primeru zaporednih krstov je treba prostore predhodno prezračiti.
 • Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti zakrament prvega svetega obhajila v skupinah z največ 5 prvoobhajanci ob nedeljah oz. delavnikih. Za druge otroke, ki še niso pripravljeni, se podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas.
 • Podeljevanje zakramenta birme je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki.
 • Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.
 • Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.

Pogrebi

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov.

Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil, ki so predlagana za vsako sveto mašo.  

Kateheza, pastoralna in župnijska srečanja, oratoriji in šmarnice, župnijske slovesnosti

 1. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Izobraževanje in srečanja lahko potekajo na daljavo po spletu.  
 • Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.
 • Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Osebna in skupna molitev, ter pobožnosti:

V cerkvah in kapelah je možna osebna ali skupna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da so v prostoru osebe med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra in se upoštevajo ostali preventivni ukrepi (maske, uporaba razkuževalnih sredstev in zračenje prostora).

Pod temi pogoji bomo zopet imeli v stolnici vsakodnevno čaščenje Svetega Rešnjega Telesa.

Blagoslovljena voda

V stolnici vam je na razpolago blagoslovljena voda v posebnih steklenicah, ki so z zunanje strani razkužene.  

Župnijska pisarna

Župnijska pisarna je odprta za obiskovalce za nujne primere in če je le mogoče po predhodnem dogovoru.

Splošna priporočila

Vsem starejšim vernikom (še zlasti starejšim kroničnim bolnikom) priporočamo, naj bodo še naprej preventivno izolirani ter naj posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čimprejšnji konec epidemije.

Vsi verniki naj upoštevajo splošno higieno kihanja in kašljanja v robec oz. zgornji del rokava, medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, redno umivanje rok ter nošenje ustreznih zaščitnih sredstev. Obraza (oči, nosu in ust) naj se ne dotikajo z nečistimi/neumitimi rokami. Izogibajo naj se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije nadaljujejo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. V mesecu maju naj okrepijo pobožnosti v čast devici Mariji. Prav tako naj se slovenska katoliška občestva pridružijo molitvi papeža Frančiška in vsak dan zmolijo rožni venec za prenehanje epidemije.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bomo škofje sprejeli dodatne omejitve na področju verskega oz. bogoslužnega življenja naših skupnosti.


Današnja božja beseda