Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 16. nedelje med letom

Oznanila 16. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Kaj je v resnici zares pomembno?
Kljub temu, da prihajamo v cerkev, se trudimo moliti, imamo neko duhovno življenje, večkrat iščemo druge bogove, ali pa jih delamo iz nas samih delamo, da bi le ti uredili večkrat nebistvene stvari. A: »Razen tebe, Gospod, ki ljubiš življenje, ni boga, ki bi skrbel za vse« nam jasno pove berilo iz Knjige modrosti. Bog nas tako zopet vabi, da bi zares On in samo On bil naš Gospod in naš Bog! Evangelij pa se ponovno vrača na priliko o širokosrčnem sejalcu, ki jo Jezus tokrat še bolj podrobno razloži: »Sejalec dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet. Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča. Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič. Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki delajo krivico. Vrgli jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi. Takrat bodo pravični svetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa, naj posluša.«
Matic Lesjak, kpl.

KRIŠTOFOVA NEDELJA
Naslednja nedelja je nedelja sv. Krištofa, ki je zavetnik vseh popotnikov in voznikov. Na to nedeljo se zahvaljujemo za vsak srečno prevožen ali prehojen km življenjske poti. Obenem pa se pridružujemo vsem tistim, ki v akciji MIVA zbirajo darove, s pomočjo katerih nabavijo prevozna sredstva za naše slovenske misijonarje po svetu. Ko se misijonarji zahvaljujejo za vašo dosedanjo pomoč, se zanjo priporočajo tudi to leto. Naj na priprošnjo sv. Krištofa Bog blagoslavlja vse naše življenjske poti. Zato bomo v nedeljo pri vseh svetih mašah blagoslovili vaša prevozna sredstva.MOJ DAR BOGA SLAVI – ZA VSE PREVOŽENE POTI!

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Streha na naši stolnici je, kljub vsakoletnemu popravilu, vedno slabša, tako da kliče k celotni prenovi. Zato smo se odločili, da bomo v jeseni vendarle poskušali obnoviti celotno streho. Verjetno boste vsi razumeli, da bo prenova strehe terjala tudi večje stroške. Pri tem smo odvisni predvsem od vaših prostovoljnih prispevkov. Zato ponovno trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za v sak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije:
TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

Vabljeni k sv. Ani na Teharje
V nedeljo, 19. julija, bo ob 10. uri vodil sveto mašo g. Tone Lipar SDB, v nedeljo 26. julija pa dr. Andraž Arko OFM, takrat bo tudi blagoslov in predstavitev obnovljenih orgel, na katere bo ob spremljavi sopranistke Andreje Zakonjšek Krt zaigral prof. Tone Potočnik.

Molimo za nove duhovne poklice
Vabljeni danes (17. 7.) popoldan v Marijino cerkev, kjer bo ob 15h molitvena ura in nato ob 16h sveta maša za nove d. poklice.

VV tabor
Za nami je poletni tabor skavtskih volčičev, s katerimi smo odšli med maje, na Vranjo Peč, kjer smo se srečali z Devico iz Guadalupe, ki je Juan Diegu in nam izrekla besede: »Vaše srce naj se ne vznemirja … Mar nisem tukaj jaz, ki sem vaša mati?« Vsem majem je naročila naj se spreobrnemo, sprejmemo vero v Jezusa Kristusa in Cerkev ter zgradimo kapelico, kamor smo nato lahko hodili molit rožni venec, prepevat Marijine pesmi … Bogu in Mariji hvala za vse!                Stari volkovi


Današnja božja beseda