Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni Danijelove nedelje

Mašni nameni Danijelove nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 31. AVGUST

Nikodem, Jezusov učenec

7.00 Po namenu

19.00 Za zdravje

TOREK, 1. SEPTEMBER

Tilen, opat

7.00 Za Božje varstvo pri obnovi

19.00  Mariji v čast in zahvalo

SREDA, 2. SEPTEMBER

Marjeta, devica in mučenka

7.00   Po namenu

19.00 pog.: Edvard Drame

pRVI ČETRTEK, 3. SEPTEMBER

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

7.00   Po namenu

19.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 4. SEPTEMBER

Rozalija Sicilska, devica in spokornica

7.00  + duh. Ludvik Počivavšek

19.00 + Marija in Martin Podergajs

PRVA SOBOTA, 5. SEPTEMBER

Mati Terezija, redovnica in r. ustanoviteljica

7.00 + duhovniki

19.00  + Katarina Trontelj

23. NEDELJA MED LETOM, 6. SEPTEMBER

Zaharija, prerok

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Albin Nemeš

9.00 + Franc in Milica Šloser  (stolnica)

10.00 + Rozika in Franc Krhalnko ter sorodniki

11.30 + Breda Mihevc

19.00 + Nada Salobir in za blagoslov  v zakonu Jakoba in Gaje


Današnja božja beseda