Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: september 2020

Oznanila Slomškove nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

SVETA VERA BODI VAM LUČ
V Slomškovem duhu, na to nedeljo, ki je še posebej posvečena njemu, prosimo za dar trdne osebne vere. Naj bo vodilna misel za naše življenje in za naše delovanje Slomškov osebni moto in hkrati njegovo škofovsko geslo: »Vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš«. Večkrat in radi prosimo blaženega Antona Martina Slomška, naj nam s svojim posredovanjem pri Bogu pomaga na poti do poglobljene, žive in trdne vere. Večkrat obiščimo in izkoristimo Slomškovo kapelo v naši stolnici in se kleče priporočajmo našemu blaženemu Slovencu. Naša trdna vera ne bo zgolj kakšen privesek v našem življenju in ravnanju, ampak bomo v Bogu resnično spoznali našega usmiljenega Očeta, ki nas ljubi in se ljubeče sklanja k nam. Tako bo vera za nas postajala vedno bolj zares luč. Luč, ki nam bo svetila na poti življenja in nam bo prinašala upanje ter s tem tako zelo potreben optimizem, ko gre za našo osebno ali za našo skupno prihodnost! Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki nam jih prinaša življenje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas in za naš slovenski narod in za Cerkev na Slovenskem ter v naši škofiji!

Matic Lesjak, kaplan

MESEC OKTOBER
V četrtek začenjamo mesec oktober, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji in molitvi rožnega venca. Prav je, da se vsaj ta mesec po družinah večkrat zbirate k molitvi, ki vas bo povezovala in v vaše skupnosti prinašala blagoslov. Po jutranji sv. maši bomo imeli litanije Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim.  Kakor preteklo leto, bomo tudi letos v oktobru pri vseh nedeljskih mašah skupaj zmolili desetko Rožnega venca in vanjo vključili vaše namene. V ta namen bo v cerkvi pri izhodu pripravljen posebni nabiralnik, da boste vanj spustili listek, na katerega napišite svoj molitveni namen.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: »Kjer je v srcu Bog doma, tam se uživa sreča vsa.« Otroci so pri verouku dobili zloženke s seznamom knjig, ki so razporejene glede na starostne skupine. Te knjige so na voljo v Osrednji knjižnici Celje. Po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki se vam zdijo, da sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« V ta namen bomo skupaj sestavljali župnijsko knjižnico, iz katere si bodo otroci lahko knjige izposojali pri verouku ali pa vsako prvo nedeljo po družinski sveti maši v Slomškovi učilnici. Tudi otroci so povabljeni, da darujejo v župnijsko knjižnico kakšno primerno knjigo, ki so jo že prebrali. Otroci 1. do 5. razreda bodo pripovedovali kratko vsebino prebrane knjige pri verouku ali vsako prvo nedeljo po družinski sveti maši v Slomškovi učilnici. Seveda lahko narišejo tudi kakšno risbico, ki bo krasila vhod v župnišče. Starejši otroci pa se bodo s katehetom individualno dogovorili, kako bodo osvojili SBP. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli presenečenje, priznanje in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Želim vam veliko veselja ob branju dobrih knjig, Aleksandra Krznar, animatorka SBP

Bralci dobre knjige
Ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 se bomo bralci dobre knjige zbrali v torek, 29.9.2020, v župnijskih prostorih po večerni sveti maši. Izmenjali si bomo misli o prebranem zgodovinskem romanu Sonce Petovione, ki ga je napisal Branko Cestnik. Pripoveduje o življenjskih zgodbah treh mož, ki jih usoda združi na antičnem Ptuju. Priznani slovenski teolog in filozof, Branko Cestnik, se je rodil leta 1965 v Spodnji Hajdini pri Ptuju. Je pater klaretinec, ki trenutno dela v župniji Frankolovo. Knjiga je bila predlagana za kresnikovo nagrado 2020. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Isabelle Laurent je napisala trilogijo Prerokba iz Assisija. Prebrali smo prvo knjigo Hodi za menoj, ki pripoveduje, kako pater Antoin združi mladega arhitekta, hudo bolno dekle, priznanega modnega oblikovalca in medicinsko sestro ter jih pripelje v Assisi. Knjiga je izšla pri založbi Družina.

SLOVESNOST V SPOMINSKEM PARKU TEHARJE
V nedeljo 4. oktobra bo ob 11. uri spominska slovesnost za žrtve vojnih in povojnih pobojev na kraju mučeništva – grobišče Teharje. Lepo vabljeni.

1. četrtek: pol ure pred večerno sv. mašo ste vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice;
1. petek: po jutranji in pred večerno sv. mašo pobožnost na čast Jezusovemu srcu;
1. sobota: v Marijini cerkvi ob 8h sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.
V noči iz petka na soboto bo v stolnici

OBNOVA STREHE
Nadaljujemo – do sedaj zelo uspešno – obnovo strehe na stolnici. Razumeli boste, da so s tem povezani tudi zajetni stroški. Predvidevamo, da bo obnova stala okoli 200.000€. Prav zaradi tega še vedno trkamo na vrata vaše velikodušnosti in vas prosimo, da bi s skupnimi močmi mogli uspešno dokončati tako pomembno obnovo. Vaše prostovoljne darove lahko darujete pri nedeljskih nabirkah (še posebno na prve nedelje v mesecu, ko je v ta namen posebna nabirka), ali svoj dar osebno prinesete, ali pa morda nakažete dar na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo. Že v nedeljo, ki je prva nedelja v mesecu, povabljeni, da v ta namen darujete svoj dar.

Molitev za kanonizacijo bl. škofa Antona Martina Slomška

Nebeški oče! 
Blaženi škof Anton Martina Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu … 
Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost …
Uslišanja sporočite na
Nadškofijski ordinariat Maribor

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Mašni nameni slomškove nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 28. SEPTEMBER

Ljubica, devica

7.00  + v družinah Jarh

18.00 + Florina Mirdita

TOREK, 29. SEPTEMBER

Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

7.00 + v družini Cafuta

18.00 + Franc Radoha in sorodniki

SREDA, 30. SEPTEMBER

Hieronim, duhovnik in cerkveni učitelj

7.00   + Ivana Bevc

18.00 + Gojmir Mlakar

PRVI ČETRTEK, 1. OKTOBER

Terezija Deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica

7.00 + Vera Konušek

18.00  Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 2. OKTOBER

Angeli varuhi

7.00  Po namenu

18.00 + Nanika Škrabl

PRVA SOBOTA, 3. OKTOBER

Frančišek Borgia, redovnik

7.00 + duhovniki

18.00 + Anica in Ivan Cafuta

27. NEDELJA MED LETOM, 4. OKTOBER

– rožnovenska nedelja –

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družinah Grilanc, Čeh in Pilko

9.00 + Franc in Milica Šloser (stolnica)

10.00 + Anton Čuk

11.30 + v družini Nosan

18.00 + Tone Arnol in družina


Oznanila 25. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

»MOJE MISLI NISO VAŠE MISLI…«

»Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota!« V teh besedah je strnjeno oznanilo, ki ga sporoča božja beseda današnje nedelje. Človek ne more stisniti Boga v okvir svojih misli in njegovega ravnanja ne more meriti z merili človeške pravičnosti in dobrote. Bog namreč presega človeka neskončno bolj, kakor nebo presega zemljo, zato so pogosto načrti božje previdnosti nerazumljivi človeškemu umu in jih zato moramo s ponižnostjo sprejeti. To je tudi poglavitno sporočilo evangeljske prilike o delavcih v vinogradu, ki jih gospodar skozi ves dan ob različnih urah sprejema na delo, zvečer pa jih enako poplača. V luči socialne pravičnosti bi se takemu ravnanju dalo oporekati. Toda Jezus nas v priliki hoče poučiti, kako nebeško kraljestvo temelji na povsem drugačnih načelih, kot pa so tista načela, ki urejajo človeške odnose. Neskončno pravični Bog je tudi neskončno usmiljen in svoboden. To je svet božje milosti in dobrote. Prilika o delavcih v vinogradu noče dajati potuhe lenuhom. Z njo nam Jezus govori, da Bog vsakega človeka vedno kliče, človek pa ima vedno možnost spreobrnjenja. Tisti, ki je veren že od mladih nog, naj bo hvaležen, da mu ni bilo potrebno stopati v temi nevere. V luči vere bomo znali privoščiti tudi drugim, da spoznajo resnico in stopijo na pot, ki vodi v nebeško kraljestvo. Marjan Jezernik, opat

KVATRNA NEDELJA

Naslednja nedelja je jesenska kvatrna nedelja in je še posebno namenjena molitvi za nove duhovne poklice. Vaši darovi naslednjo nedeljo bodo namenjeni za bogoslovje.  Za vsak dar iskren Bog povrni!

SLOMŠKOVA NEDELJA

Naslednjo nedeljo je Slomškova nedelja. Osrednja slovesnost Slomškove nedelje bo to leto v nedeljo  na Bizeljskem. Ob 15. uri bo najprej molitvena ura, ob 16h pa sveta maša.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
V soboto, 26. septembra, bomo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Na praznik smo se že začeli pripravljati z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu. Povabljeni smo, da birmance in njihove družine z molitvijo izročamo v Božje varstvo.

Srečanje članov ŽPS in ključarjev
Člani ŽPS  in ključarji vabljeni na srečanje, ki bo v torek ob 20. uri v župnišču.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI

Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :
TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere, Amen.

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21 vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00
(v času od 8.00 – 12.00 ure)Mašni nameni 25. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER

Matej, evangelist in apostol

7.00  + Milan Vrečko

19.00 + starši Javoršek

TOREK, 22. SEPTEMBER

Mavricij, mučenec

7.00 Za zdravje v družini

19.00 + Vera in Bine ter starši Brežnik

SREDA, 23. SEPTEMBER

Pij iz Pietrelcine, redovnik in spovednik

7.00 + v družini Hrašovec

19.00 + Vera Brežnik

 ČETRTEK, 24. SEPTEMBER

Anton Martin Slomšek, zavetnik Škofije Celje

7.00   + Franc in Martina Gajšek

19.00 + Milka Tiselj, Mihael Urek, Majda Žlavs

 PETEK, 25. SEPTEMBER

Sergij Radoneški, menih

7.00  Za zdravje

19.00 + Marija in Franc Rakun ter Bogomir Kunc

 SOBOTA, 26. SEPTEMBER

Kozma in Damijan, mučenca

7.00 + Vera Božnik

10.00 Na čast Svetemu Duhu za blagoslov birmancev
19.00 + Ljudmila Resnik

SLOMŠKOVA NEDELJA, 27. SEPTEMBER

Vincencij Pavelski, duhovnik in ust. lazaristov

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Za zdravje

9.00 + Mihael in Ljudmila Marenčič (Stolnica)

10.00 + Milica Lilija

11.30 V zahvalo za zdravje

19.00 + Metka Benkoč


Oznanila 24. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

SO OCENE RES VSE?

Že dober teden naši učenci in dijaki zopet gulijo šolske klopi, v minulih dneh pa smo, tokrat nekoliko prej kot običajno, začeli tudi veroučno šolsko leto. In pomembno se zdi, da imamo v zavesti, da se najpomembnejše stvari v resnici sploh ne zapisujejo v redovalnico. Seveda ocene niso nepomembne in so učenje in domače naloge nujne, a življenje ne smejo biti samo ocene v šolski redovalnici, saj je življenje je mnogo več! Kaj nam pomagajo najboljše ocene v redovalnici, če smo mi nesrečni, žalostni, izgoreli … Bog nam je poleg razuma podaril tudi srce in dušo in golo znanje ter ocene ne bodo napolnile naše duše. Tako kot računalniku vsi podatki na trdem disku in najboljši internet ne koristijo, če se ta ne polni. In z nami je v resnici podobno: tudi mi potrebujemo polnjenje! Naš polnjene bo dobro: 1. če bomo odšli pravi čas v posteljo, 2. če bomo imeli lepe in prijazne odnose z našimi prijatelji in družino in 3. če bo Jezus naš prijatelj! Zato vas ob začetku šolskega leta želim spodbuditi, na ključno stvar pri polnjenju naših baterij: Jezus je vir energije in sredstvo za polnjenje je tudi molitev. Za otroka je ena ura verouka vsak teden po osmih ali devetih letih kar veliko časa, toda, če je v celem tednu za Boga namenjenih le teh bornih 45 minut, pa je to vse skupaj zelo malo! Zato spodbujam in molim za vas starši, da bi bili vašim otrokom vi prvi kateheti! Saj nobena še tako prijazna sestra ali še tako moder župnik, ne more otroku približati Boga tako, kot vi. Zato stopimo skupaj, molimo drug za drugega in tudi preko skupne in osebne molitve pomagajmo otrokom odkriti in razviti tista področja, ki se ne bodo ocenjena v redovalnici.

Matic Lesjak, kpl

PRVO SVETO OBHAJILO
V soboto bomo ob 10. uri v naši župniji imeli praznik prvega svetega obhajila. Prvo sveto spoved bodo prvoobhajanci imeli en dan prej in sicer v petek ob 17. uri. Vsi skupaj spremljajmo prvoobhajance in njihove družine z molitvijo. DRUŽINSKA SVETA MAŠA V povezavi z začetkom novega veroučnega leta opozarjamo, da imamo vsako nedeljo tudi družinsko sveto mašo, ki jo oblikujejo veroučenci, starši, zakonci in mnoge druge skupine, ki delujejo v župniji. Družinska sveta maša je vsako nedeljo ob 10. uri. Prav zaradi tega ste k tej sv. maši vabljeni še posebno šolska mladina in družine. Storimo vse, da bo družinska sv. maša postala res del nas vseh.

BIRMANSKA DEVET DNEVNICA
V soboto, 26. septembra, bomo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Na praznik se bodo birmanci, njihove družine in celotna župnija pripravljali z devet dnevnico na čast Svetemu Duhu, ki jo bomo začeli v četrtek. Povabljeni smo, da birmance in njihove družine z molitvijo izročamo v božje varstvo.

VEROUČNO ŠOLSKO LETO
Začeli smo letošnje veroučno šolsko leto. Dragi starši, prav je, da pri tako pomembnem dogajanju rasti vašega otroka, kot je duhovna rast, računamo na božjo moč in previdnost, zato vsi skupaj prosimo, naj Bog blagoslavlja to novo obdobje vzgoje za življenje. Zato že na samem začetku vzemimo verouk resno in zavzeto. Urnik verouka:
1. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
2. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
3. razred ob torkih ob 15h in 16h;
4. razred ob torkih ob 15h in 16h;
5. razred ob četrtkih ob 15h in 16h;
6. razred ob četrtkih ob 15h in 16h ;
7. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
8. razred ob torkih ob 15h in 16h ;
9. razred ob četrtkih ob 17h ;
Mladinski verouk ob četrtkih po večerni maši

DRUŽINSKA SVETA MAŠA
V povezavi z začetkom novega veroučnega leta opozarjamo, da imamo vsako nedeljo tudi družinsko sveto mašo, ki jo oblikujejo veroučenci, starši, zakonci in mnoge druge skupine, ki delujejo v župniji. Družinska sveta maša je vsako nedeljo ob 10. uri. Prav zaradi tega ste k tej sv. maši vabljeni še posebno šolska mladina in družine. Storimo vse, da bo družinska sv. maša postala res del nas vseh.

PRAZNIK ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
V torek, 15. septembra, je praznik Žalostne Matere Božje, V kapeli Žalostne Matere Božje bo žegnanjska sv. maša ob 9. uri, h kateri vabljeni vsi, kdor le more, da se skupaj izročimo naši skupni trpeči Materi in ji izročimo svoje križe, težave in preizkušnje. Še posebno pa vabljeni člani molitvene bratovščine ŽMB.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :
TRR – SI56-0483 5000 3334 723 Bogu hvala za vsak vaš dar!

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21 vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 – 12.00 ure)


Današnja božja beseda