Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 24. nedelje med letom

Mašni nameni 24. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 14. SEPTEMBER

Povišanje sv. Križa

7.00  Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
19.00 + Jožica Šk

TOREK, 15. SEPTEMBER

Žalostna Mati Božja

7.00 V zahvalo
9.00 Za žive in + člane ŽMB (kapela ŽMB)
19.00 + Marjanca Peč

SREDA, 16. SEPTEMBER

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca

7.00   Jovan in Mila Lazič in Berkovi
19.00 + Frančiška Petek

ČETRTEK, 17. SEPTEMBER

Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj

7.00   + Milan Vrečko
19.00 + Lado Gračner in starši ter Terezija in Mihael Kovačič

 PETEK, 18. SEPTEMBER

Jožef Kupertinski, duhovnik in redovnik

7.00  Po namenu
19.00 + v družini Ravnjak – Bezenš

 SOBOTA, 19. SEPTEMBER

Januarij, škof in mučenec

7.00 + v družini Krk
19.00 + Ivan Vidma

25. NEDELJA MED LETOM, 20. SEPTEMBER
SVETNIŠKIH KANDIDATOV

Andreaj Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ladislav Žlegel
9.00 + dva Alojza in Blaž Arhar ter za zdravje (stolnica)
10.00 + Milica Lilija
11.30 + Poličnik
15.00 celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče
19.00 + Elizabeta Petrovič


Današnja božja beseda