Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 25. nedelje med letom

Mašni nameni 25. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER

Matej, evangelist in apostol

7.00  + Milan Vrečko

19.00 + starši Javoršek

TOREK, 22. SEPTEMBER

Mavricij, mučenec

7.00 Za zdravje v družini

19.00 + Vera in Bine ter starši Brežnik

SREDA, 23. SEPTEMBER

Pij iz Pietrelcine, redovnik in spovednik

7.00 + v družini Hrašovec

19.00 + Vera Brežnik

 ČETRTEK, 24. SEPTEMBER

Anton Martin Slomšek, zavetnik Škofije Celje

7.00   + Franc in Martina Gajšek

19.00 + Milka Tiselj, Mihael Urek, Majda Žlavs

 PETEK, 25. SEPTEMBER

Sergij Radoneški, menih

7.00  Za zdravje

19.00 + Marija in Franc Rakun ter Bogomir Kunc

 SOBOTA, 26. SEPTEMBER

Kozma in Damijan, mučenca

7.00 + Vera Božnik

10.00 Na čast Svetemu Duhu za blagoslov birmancev
19.00 + Ljudmila Resnik

SLOMŠKOVA NEDELJA, 27. SEPTEMBER

Vincencij Pavelski, duhovnik in ust. lazaristov

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Za zdravje

9.00 + Mihael in Ljudmila Marenčič (Stolnica)

10.00 + Milica Lilija

11.30 V zahvalo za zdravje

19.00 + Metka Benkoč


Današnja božja beseda