Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 25. nedelje med letom

Oznanila 25. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

»MOJE MISLI NISO VAŠE MISLI…«

»Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota!« V teh besedah je strnjeno oznanilo, ki ga sporoča božja beseda današnje nedelje. Človek ne more stisniti Boga v okvir svojih misli in njegovega ravnanja ne more meriti z merili človeške pravičnosti in dobrote. Bog namreč presega človeka neskončno bolj, kakor nebo presega zemljo, zato so pogosto načrti božje previdnosti nerazumljivi človeškemu umu in jih zato moramo s ponižnostjo sprejeti. To je tudi poglavitno sporočilo evangeljske prilike o delavcih v vinogradu, ki jih gospodar skozi ves dan ob različnih urah sprejema na delo, zvečer pa jih enako poplača. V luči socialne pravičnosti bi se takemu ravnanju dalo oporekati. Toda Jezus nas v priliki hoče poučiti, kako nebeško kraljestvo temelji na povsem drugačnih načelih, kot pa so tista načela, ki urejajo človeške odnose. Neskončno pravični Bog je tudi neskončno usmiljen in svoboden. To je svet božje milosti in dobrote. Prilika o delavcih v vinogradu noče dajati potuhe lenuhom. Z njo nam Jezus govori, da Bog vsakega človeka vedno kliče, človek pa ima vedno možnost spreobrnjenja. Tisti, ki je veren že od mladih nog, naj bo hvaležen, da mu ni bilo potrebno stopati v temi nevere. V luči vere bomo znali privoščiti tudi drugim, da spoznajo resnico in stopijo na pot, ki vodi v nebeško kraljestvo. Marjan Jezernik, opat

KVATRNA NEDELJA

Naslednja nedelja je jesenska kvatrna nedelja in je še posebno namenjena molitvi za nove duhovne poklice. Vaši darovi naslednjo nedeljo bodo namenjeni za bogoslovje.  Za vsak dar iskren Bog povrni!

SLOMŠKOVA NEDELJA

Naslednjo nedeljo je Slomškova nedelja. Osrednja slovesnost Slomškove nedelje bo to leto v nedeljo  na Bizeljskem. Ob 15. uri bo najprej molitvena ura, ob 16h pa sveta maša.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
V soboto, 26. septembra, bomo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Na praznik smo se že začeli pripravljati z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu. Povabljeni smo, da birmance in njihove družine z molitvijo izročamo v Božje varstvo.

Srečanje članov ŽPS in ključarjev
Člani ŽPS  in ključarji vabljeni na srečanje, ki bo v torek ob 20. uri v župnišču.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI

Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :
TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere, Amen.

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21 vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00
(v času od 8.00 – 12.00 ure)Današnja božja beseda