Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila Slomškove nedelje

Oznanila Slomškove nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

SVETA VERA BODI VAM LUČ
V Slomškovem duhu, na to nedeljo, ki je še posebej posvečena njemu, prosimo za dar trdne osebne vere. Naj bo vodilna misel za naše življenje in za naše delovanje Slomškov osebni moto in hkrati njegovo škofovsko geslo: »Vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš«. Večkrat in radi prosimo blaženega Antona Martina Slomška, naj nam s svojim posredovanjem pri Bogu pomaga na poti do poglobljene, žive in trdne vere. Večkrat obiščimo in izkoristimo Slomškovo kapelo v naši stolnici in se kleče priporočajmo našemu blaženemu Slovencu. Naša trdna vera ne bo zgolj kakšen privesek v našem življenju in ravnanju, ampak bomo v Bogu resnično spoznali našega usmiljenega Očeta, ki nas ljubi in se ljubeče sklanja k nam. Tako bo vera za nas postajala vedno bolj zares luč. Luč, ki nam bo svetila na poti življenja in nam bo prinašala upanje ter s tem tako zelo potreben optimizem, ko gre za našo osebno ali za našo skupno prihodnost! Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki nam jih prinaša življenje. Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas in za naš slovenski narod in za Cerkev na Slovenskem ter v naši škofiji!

Matic Lesjak, kaplan

MESEC OKTOBER
V četrtek začenjamo mesec oktober, ki je posvečen Rožnovenski Materi Božji in molitvi rožnega venca. Prav je, da se vsaj ta mesec po družinah večkrat zbirate k molitvi, ki vas bo povezovala in v vaše skupnosti prinašala blagoslov. Po jutranji sv. maši bomo imeli litanije Matere božje in blagoslov z Najsvetejšim.  Kakor preteklo leto, bomo tudi letos v oktobru pri vseh nedeljskih mašah skupaj zmolili desetko Rožnega venca in vanjo vključili vaše namene. V ta namen bo v cerkvi pri izhodu pripravljen posebni nabiralnik, da boste vanj spustili listek, na katerega napišite svoj molitveni namen.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: »Kjer je v srcu Bog doma, tam se uživa sreča vsa.« Otroci so pri verouku dobili zloženke s seznamom knjig, ki so razporejene glede na starostne skupine. Te knjige so na voljo v Osrednji knjižnici Celje. Po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki se vam zdijo, da sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« V ta namen bomo skupaj sestavljali župnijsko knjižnico, iz katere si bodo otroci lahko knjige izposojali pri verouku ali pa vsako prvo nedeljo po družinski sveti maši v Slomškovi učilnici. Tudi otroci so povabljeni, da darujejo v župnijsko knjižnico kakšno primerno knjigo, ki so jo že prebrali. Otroci 1. do 5. razreda bodo pripovedovali kratko vsebino prebrane knjige pri verouku ali vsako prvo nedeljo po družinski sveti maši v Slomškovi učilnici. Seveda lahko narišejo tudi kakšno risbico, ki bo krasila vhod v župnišče. Starejši otroci pa se bodo s katehetom individualno dogovorili, kako bodo osvojili SBP. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli presenečenje, priznanje in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Želim vam veliko veselja ob branju dobrih knjig, Aleksandra Krznar, animatorka SBP

Bralci dobre knjige
Ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 se bomo bralci dobre knjige zbrali v torek, 29.9.2020, v župnijskih prostorih po večerni sveti maši. Izmenjali si bomo misli o prebranem zgodovinskem romanu Sonce Petovione, ki ga je napisal Branko Cestnik. Pripoveduje o življenjskih zgodbah treh mož, ki jih usoda združi na antičnem Ptuju. Priznani slovenski teolog in filozof, Branko Cestnik, se je rodil leta 1965 v Spodnji Hajdini pri Ptuju. Je pater klaretinec, ki trenutno dela v župniji Frankolovo. Knjiga je bila predlagana za kresnikovo nagrado 2020. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Isabelle Laurent je napisala trilogijo Prerokba iz Assisija. Prebrali smo prvo knjigo Hodi za menoj, ki pripoveduje, kako pater Antoin združi mladega arhitekta, hudo bolno dekle, priznanega modnega oblikovalca in medicinsko sestro ter jih pripelje v Assisi. Knjiga je izšla pri založbi Družina.

SLOVESNOST V SPOMINSKEM PARKU TEHARJE
V nedeljo 4. oktobra bo ob 11. uri spominska slovesnost za žrtve vojnih in povojnih pobojev na kraju mučeništva – grobišče Teharje. Lepo vabljeni.

1. četrtek: pol ure pred večerno sv. mašo ste vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice;
1. petek: po jutranji in pred večerno sv. mašo pobožnost na čast Jezusovemu srcu;
1. sobota: v Marijini cerkvi ob 8h sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.
V noči iz petka na soboto bo v stolnici

OBNOVA STREHE
Nadaljujemo – do sedaj zelo uspešno – obnovo strehe na stolnici. Razumeli boste, da so s tem povezani tudi zajetni stroški. Predvidevamo, da bo obnova stala okoli 200.000€. Prav zaradi tega še vedno trkamo na vrata vaše velikodušnosti in vas prosimo, da bi s skupnimi močmi mogli uspešno dokončati tako pomembno obnovo. Vaše prostovoljne darove lahko darujete pri nedeljskih nabirkah (še posebno na prve nedelje v mesecu, ko je v ta namen posebna nabirka), ali svoj dar osebno prinesete, ali pa morda nakažete dar na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo. Že v nedeljo, ki je prva nedelja v mesecu, povabljeni, da v ta namen darujete svoj dar.

Molitev za kanonizacijo bl. škofa Antona Martina Slomška

Nebeški oče! 
Blaženi škof Anton Martina Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu … 
Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost …
Uslišanja sporočite na
Nadškofijski ordinariat Maribor

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Današnja božja beseda