Župnija Celje – Sv. Danijel

Češčenje Najsvetejšega

Češčenje Najsvetejšega

Zaradi trenutnih razmer bomo začasno prekinili redno češčenje Najsvetejšega zakramenta. Res je, da ravno takšne razmere sicer zahtevajo še več molitve, a razumeti je potrebno tudi vse tiste molivce, ki jim prihod k češčenju zaradi takšnih razmer povzroča težave ali celo strah.

Češčenje Najsvetejšega zakramenta torej prekinjamo le za toliko časa, dokler se trenutne razmere ne umirijo in izboljšajo. Vsak teden bomo na novo pregledali in premislili razmere in se odločali, kdaj bi spet nadaljevali. Prosim za vaše razumevanje.

Sicer pa, stolnica ostaja odprta. Živi Jezus ostaja v njej, navzoč v tabernaklju. Obiski evharističnega Jezusa so torej mogoči in tudi priporočljivi. Čeprav je torej češčenje evharističnega Jezusa kot pobožnost prekinjeno, ste lepo vabljeni, da ga vseeno obiskujete.

Še vedno pa je ob urah, ko je običajno sveta maša, možnost, da v stolnici prejmete sv. obhajilo.  Prav tako je mogoče darovati za sv. maše, ki jih sicer duhovniki opravljajo zasebno. A sv. maša je sv. maša – ali slovesna ali zasebna, njena vrednost je vedno ista – neskončna. Dar za sv. mašo je hkrati tudi glavni prihodek vsakega duhovnika. 

Vsi pa molimo za vse bolne, molimo, da se iz te preizkušnje hitro naučimo tisto, kar se moramo naučiti, spremenimo tisto, kar je potrebno spremeniti, in molimo za vse tiste, ki so v tem času dolge ure na razpolago ljudem v stiski in bolezni. 

Vse dobro in bodite zdravi!


Današnja božja beseda