Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 27. nedelje med letom

Mašni nameni 27. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. OKTOBER

Marija Favstina Kowalska, redovnica  

7.00  Po namenu

18.00 + Regina Bolta

TOREK, 6. OKTOBER

Bruno redovnik in ustanovitelj kartuzijanov

7.00 V zahvalo za Božje varstvo

18.00 Za zdravje

SREDA, 7. OKTOBER

Rožnovenska Mati Božja

7.00   + Malčka Lesjak

18.00 + Karla Strmole in Fanika Verdev

 ČETRTEK, 8. OKTOBER

Benedikta, devica in mučenka

7.00  + Frančiška Petek

18.00 + Zvonko Dimec

PETEK, 9. OKTOBER

Dionizij, škof in tovariši, mučenci

7.00  Po namenu

18.00 + starši, brat in sestra Gobec

 SOBOTA, 10. OKTOBER

Pavlin Yorški, škof

7.00 Po namenu
18.00 Po namenu

28. NEDELJA MED LETOM, 11. OKTOBER

Janez XXIII., papež

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Kotnik in Samarin

9.00 + Jože Hrovat  (stolnica)

10.00 + Anton Čuk

11.30 + Antonija ter bratje Tone, Jože in Marjan Rozman

18.00 + Anica Križnik in Marija ter Ivan Brežnik


Današnja božja beseda