Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 27. nedelje med letom

Oznanila 27. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

KRALJICA VENCA ROŽNEGA

Zopet obhajamo mesec oktober. V tem milostnem času poglobljene molitve, h kateri nas vabi Rožnovenska Kraljica. V njenih litanijah nosi naslov Kraljica presvetega rožnega venca. S tem je poudarjeno dejstvo, da je Marija povezana s svojim Sinom, njegovim učlovečenjem, trpljenjem in poveličanjem. Rožni venec je čudovita šola življenja ob Marijinem vodstvu. Nekateri Rožni venec imenujejo kar Marijin evangelij. Medtem, ko jagode rožnega venca drsijo skozi prste in izgovarjamo znani novozavezni Marijin pozdrav, naš duh in srce dobita prostor za razgovor z Bogom. Svoje življenje in življenje tistih, ki so nam dragi ali so v stiski in potrebni naše molitve, postavljamo pred Marijo, da bi prosila za nas svojega Sina in Očeta, od katerega prihaja vsak dober dar. S tem postajamo duhovno močnejši, saj življenjska bremena, pred Božje obličje, nosimo skupaj z Marijo. Zato so izredno dragoceni tisti večeri, ki jih družina preživi v skupni molitvi rožnega venca. Tudi v letošnjem mesecu oktobru skupaj zmolite vsaj kakšno desetko, da se boste tako povezovali med seboj in z našim Bogom. Tako bomo lahko ves mesec oktober z navdušenjem peli: “Marija te ljubila bo, sprosila sveto ti nebo!”
Marjan Jezernik, opat

MESEC OKTOBER

V mesecu oktobru še naprej vabljeni k rožnovenski pobožnosti. V cerkvi bomo vsak dan Rožni venec molili pred sv. mašo. Po jutranji sveti maši imamo litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim. Vsako nedeljo bomo pri vseh svetih mašah molili desetko Rožnega venca po vašem namenu, zato nam sporočite vaš namen.

SREČANJA OB SVETEM PISMU
Sveto pismo je temeljni vir božjega razodetja, zato je prav, da se vedno znova poglabljamo v skrivnost besede živega Boga. Že kar nekaj let se tudi v naši župniji zbiramo ob svetopisemskih večerih in skupno razmišljamo ob Svetem pismu. V svetopisemski skupini se bomo zopet začeli zbirati v četrtek, 8. oktobra, po večerni sveti maši v župnijskih prostorih (1845). Vabljeni vsi, ki ste prihajali do sedaj, pridružite pa se tudi lahko vsi tisti, ki imate zanimanje za Sveto pismo in spoznavanje njegovega sporočila.

OBNOVA STREHE
Nadaljujemo – do sedaj zelo uspešno – obnovo strehe na stolnici. Razumeli boste, da so s tem povezani tudi zajetni stroški. Predvidevamo, da bo obnova stala okoli 200.000€. Prav zaradi tega še vedno trkamo na vrata vaše velikodušnosti in vas prosimo, da bi s skupnimi močmi mogli uspešno dokončati tako pomembno obnovo. Vaše prostovoljne darove lahko darujete pri nedeljskih nabirkah (še posebno na prve nedelje v mesecu, ko je v ta namen posebna nabirka), ali svoj dar osebno prinesete, ali pa morda nakažete dar na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo.

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21  vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite  v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00
(v času od 8.00 – 12.00 ure)

Molitev za kanonizacijo
bl. škofa Antona Martina Slomška

Nebeški oče! 
Blaženi škof Anton Martina Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. 
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. 
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu … 
Na Slomškovo priprošnjo nam podeli milost …
Uslišanja sporočite na
Nadškofijski ordinariat Maribor.

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen


Današnja božja beseda