Mašni nameni 5. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

ponedeljek, 8. FEBRUAR

Jožefina Bakhita, sužnja

7.00 + Karl Knez ter sestri Dragica in Stanka

18.00 + Marija Geršak

TOREK, 9. FEBRUAR

Apolonija, devica, mučenka

7.00+ v družini Lokovšek

18.00 Za domovino

SREDA, 10. FEBRUAR

Sholastika, devica, redovnica

7.00 + v družini Krušič

12.00 pogrebna: + Miran Roškarič

18.00 Za žive in pokojne v družini Konec in Baumkirher

 ČETRTEK, 11. FEBRUAR

Lurška Mati božja
SVETOVNI DAN BOLNIKOV

7.00 + Danica Drobne

18.00 Za zdravje

PETEK, 12. FEBRUAR

Evlalija, mučenka

7.00  + Terezija in Riko Grobelnik

18.00 + Jože Povalej

 SOBOTA, 13. FEBRUAR

Jordan Saški, redovnik

7.00+ Ivanka in Vojko Velenšek

18.00 + Marija in Marjan Čretnik ter Franjo Vuk

6. NEDELJA MED LETOM, 14. FEBRUAR

Valentin, duhovnik in mučenec

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Anton in Ivanka Robas ter Anton in Sonja Florjanič

9.00 + Blaž Lilija

10.00 + Branko Lesjak

11.30 Po namenu

18.00 + Anica Križnik ter Marija in Ivan Brežnik