Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 1. postne nedelje

Oznanila 1. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

POSTNI ČAS IN DOBRA DELA
Posamezni liturgični časi dvigajo človeka k Bogu in krepijo človekovo voljo v prizadevanju za dobro. Vstopamo v nov čas, poln Božje bližine. Postni čas pomeni povabilo Jezusa Odrešenika v naše srce, v naše  vsakdanje življenje.  Obrniti se moramo Gospodu z vsem srcem. Gospodu se najlažje vrnemo tako, da zaživimo konkretno ljubezen do Njega in do svojega bližnjega, ki živi z nami. Vsak izmed nas bo imel v tem postnem času veliko priložnosti in možnosti za konkretizacijo dobrih del. Morda bo kdo storil kakšno dobro delo in daroval svoj prispevek za potrebne preko naše Karitas ali Vincencijeve konference… Veliko priložnosti imamo, da delamo dobro. V postnem času smo povabljeni k bolj poglobljeni molitvi tako za svoje lastne potrebe, za naše družine in župnijo, v času epidemije molimo za vse, ki trpijo, za duhovne poklice, za mir v svetu … Z molitvijo se odpiramo Bogu in smo pripravljeni na sprejem Njegovih dobrot. Prav tako smo povabljeni k postnemu premagovanju, ki nas gradi v pokončne osebnosti, ki so pripravljene, če je potrebno, sprejeti tudi težo križa in se spoprijeti z vsakdanjimi bremeni življenja. Storimo vse, da bo tudi letošnji postni čas korak bliže naši popolnosti.
Marjan Jezernik, opat

P O S T N I    Č A S
Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero.
V postnem času je tudi v naši župniji več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v spovednici v zakramentu svete spovedi možno doživeti spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:
KRIŽEV POT: ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv.mašo.
POSTNI GOVOR: v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. Prav temu so namenjena postna razmišljanja, ki jim moremo prisluhniti vsak postni petek pri večerni sv. maši v naši stolni cerkvi. V petek bomo prisluhnili drugemu postnemu razmišljanju z naslovom:  Zakon – zibelka življenja, ki ga bo imel g. Miha Herman – župnik župnije Teharje.

POSTNA KVATRNA NEDELJA
Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju malega in bogoslovnega semenišča. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za obnovo strehe, a še naprej vse vernike in ljudi dobre volje iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč, da dokončno odplačamo dolg. Darove lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali. Bog povrni!

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).


Današnja božja beseda