Mašni nameni nedelje Dobrega Pastirja

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 26. APRIL

Marija, Mati dobrega sveta

7.00  Za Božje varstvo, milost vere in blagoslov v družini
19.00 + Silva Kramer

TOREK, 27. APRIL

Cita, dekla in devica

7.00 Po namenu
19.00 + družina Cite Bohorč

SREDA, 28. APRIL

Marko, evangelist

7.00  + Polde in Gregor Bevc ter Alojz Hofbauer
19.00 pogrebna: Petar Orehov

 ČETRTEK, 29. APRIL

Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica

7.00  Za žive in + v družini Laznik in Čurč
19.00 + v družini Klokočovnik

 PETEK, 30. APRIL

Pij V., papež

7.00  + Terezija Kerin
19.00 + Stjepan Lugarić

 SOBOTA, 1. MAJ

– Jožef Delavec –

7.00  + Lidija Herič
19.00 Za edinost v Katoliški Cerkvi in za papeža Frančiška

5. VELIKONOČNA NEDELJA , 2. MAJ

Atanazij, škof in cerkveni učitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Drgajner
9.00 + Aubreht in Zakošek
10.00 + Franjo Lebarič in Marija ter stari starši
11.30 + Štefan Aplenc
19.00 Za zdravje


OZNANILA NEDELJE DOBREGA PASTIRJA

Category : Oznanila Vsi

Svetih duhovnikov nam daj!


Današnja Božja beseda in bogoslužje nam želita približati podobo Dobrega Pastirja. V Jezusovem času je bila navada, da so pastirji izgubljenim ovcam polomili noge in jih pustili v breznih, kamor so zatavale. Tako je toliko bolj slikovita podoba dobrega, milega pastirja, ki varuje svojo čredo. Zaradi ene izgubljene ovce Dobri Pastir zapusti čredo in izgubljene ovce pusti ne pasti v pogubo. Ta Pastir je Jezus, ki nas ni samo našel, ampak je za nas dal tudi življenje. Po Jezusovem zgledu moramo biti vsi ti ljubeči pastirji, še posebej pa duhovniki. Jezus je apostolom in kasneje duhovnikom zaupal izredne naloge. O tem je sveti arški župnik takole razmišljal: »Pojdite se spovedat k Devici Mariji ali h kakemu angelu: vam bosta dala odvezo? Ne. … Devica Marija ne more priklicati svojega Božjega Sina v hostijo. Tudi dvesto angelov vam ne bi moglo dati odveze. Duhovnik pa jo more; lahko vam reče, pojdite v miru; odpuščam vam.« Tega ne pravim zato, da bi poveličeval duhovnike, češ, da bi bili kaj več. Nikakor! V vseh nas želim le okrepiti zavedanje, kakšno ljubezen in pomoč za naše konkretne težave nam Bog daje po duhovnikih. Duhovnik med nas pri sveti maši na oltar prikliče pravo telo Jezusa Kristusa in nam pri spovedi pomaga, da lahko vedno začnemo znova. Kot študent sem se s skupino prijateljev v Državnem zboru Republike Slovenije srečal z enim od vidnejših politikov, ki je presenetljivo dejal: »Veste, politiki lahko imamo vpliv in lahko veliko naredimo za narod, toda toliko, kot lahko naredite duhovniki, noben politik ne more … Vi lahko našemu narodu zdravite rane!« Zares, tako kot so slovenski sveti dušni pastirji pustili izjemen pečat naši preteklosti, si tudi ne predstavljam prave prihodnosti naše domovine brez svetih katoliških duhovnikov. A naša škofija že od mojega posvečenja dalje nima niti enega bogoslovca, ob čemer si vest sprašujem tudi sam … Molitev za to je tako danes še posebej nujna. Kljub temu, da danes zaključujemo teden molitve za nove duhovne poklice, vas še naprej spodbujam in prosim, da molitve in žrtve v ta namen še okrepimo. Naše prošnje pa naj veljajo tudi za že poklicane, a ne zato, da bomo dobri duhovniki, temveč, kakor je rekla sv. Mati Terezija, da bomo
sveti!

Matic Lesjak, kpl

MOLIMO ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Na današnjo nedeljo Dobrega Pastirja smo še posebno povabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Naša celjska škofija je še posebej nagovorjena, saj trenutno nimamo v bogoslovju nobenega bogoslovca. Združimo svoje molitvene moči in prosimo Jezusa dobrega Pastirja in sejalca dobrega semena, naj pošlje delavce na svojo žetev:

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov, izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše, delili
svete zakramente, molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve nesebično posvetijo vse
svoje moči ohranjanju in širjenju tvojega
kraljestva v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od
16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00 (v času od
8.00 do 12.00 ure).

OBNOVA STREHE NA STOLNICI

Obnovljena streha

Hvala Bogu, da smo kljub težkim razmeram v preteklem letu uspešno dokončali obnovitvena dela na strehi naše stolnice. Žal so ob tem nastali kar veliki stroški, ki jih nismo mogli v celoti plačati drugače, kot da smo si sposodili 50.000€. Vsem nam je jasno, da moramo tudi ta dolg čim prej odplačati. Računali smo, da bomo vsaj nekaj tega dolga odplačali z vašimi darovi, ki bi jih darovali med velikonočnimi prazniki. Kot vsi vemo, velikonočnih praznikov tudi to leto nismo mogli obhajati skupaj v stolnici, zato tudi vaših darov ni bilo. Po vsem tem dolg še vedno ostaja enak. Zaradi vsega tega vas vse iskreno prosimo, da bi z odgovornostjo stopili skupaj in storili vse, da bi naš skupni dolg čim prej odplačali. Župnija je finančno odvisna predvsem od darov vernikov, saj nima nobenih drugih dohodkov. Svoje darove lahko darujete ko običajno pri vsaki sveti maši, še posebno na prve nedelje v mesecu. Svoj dar lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa ga nakažete na transakcijski
račun naše župnije:

SI56-0483 5000 3334 723

Za vsak vaš dar iskren Bog povrni!


Oznanila 3. velikonočne nedelje

Category : Oznanila Vsi

VI STE PRIČE VSTAJENJA
Da so apostoli in učenci mogli sprejeti in verovati velikonočni čudež, jim je moral Jezus odpirati zaslepljene oči. »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcih oglašajo dvomi? … Pisano je, da mora Mesija trpeti in tretji dan vstati!« Kdor odgovorno potuje po poti svojega življenja, ta se zaveda, da je pot ozka in strma, da vsakega na njej čaka njegova Kalvarija. Že apostoli so povezali trpljenje in vstajenje. Vedeli so, da samo ta pot vodi v samo središče našega cilja in smisla življenja. Bog je žrtvoval vse, da bi priklical izgubljeno življenje. Prav zaradi tega mora tudi vsak človek izkusiti Kalvarijo. Toda ne bojmo se, kajti Jezus v vsakem času vstopa v človekovo življenje in spremlja človeški rod na vseh poteh življenja, pa čeprav imajo mnogi ljudje »zadržane oči« in ga ne znajo spoznati, ko se jim približa. Toda On je zagotovo z nami vse dni do konca sveta. Še več, kakor učencem, tudi nam govori: »Vi ste priče teh reči!« Zato moramo v življenju z vso odgovornostjo odgovoriti na to poslanstvo, da bomo v današnjem svetu postali res priče vstalega in med nami živečega Jezusa.
Marjan Jezernik, opat

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Naslednja nedelja je nedelja dobrega Pastirja ali nedelja duhovnih poklicev. Zaupno bomo prosili Jezusa dobrega Pastirja, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Ves teden smo v večjem številu povabljeni k svetim mašam, da bomo vsak dan skupno razmišljali o duhovnih poklicih, pod skupnim naslovom »Pripadaj, išči in se odloči!« Vaši darovi prihodnjo nedeljo bodo namenjeni za bogoslovno in malo semenišče, zato se priporočamo vaši velikodušnosti.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere.
Amen.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu
od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih
prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno
ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času
od 8.00 do 12.00 ure).

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za obnovo strehe, a še naprej vse vernike in ljudi dobre volje iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč, da dokončno odplačamo dolg. Darove lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali.
Bog povrni!

Gospod Bog, svojega služabnika
Maksimilijana si izbral, da bo kot
naslednik apostolov vodil Tvoje
vernike. Daj mu duha modrosti in
moči, duha vednosti in pobožnosti,
da bo zvesto vodil zaupano mu
ljudstvo in v svetu uresničeval
skrivnost Cerkve. Po Kristusu,
našem Gospodu.


Mašni nameni 3. velikonočne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 19. APRIL

Leon IX., papež

7.00  Po namenu
19.00 + Franjo, Milan, Jože in Antonija ter starši Lugarič

TOREK, 20. APRIL

Teotim, misijonar

7.00 + Franc Radej
19.00 + Marija Mastnak

SREDA, 21. APRIL

Anzelm, škof in cerkveni učitelj

7.00  Za blagoslov v družini
15.00 pogrebna: Marjan Lazar
19.00 + Branko Lesjak

 ČETRTEK, 22. APRIL

Hugo, škof v Grenoblu

7.00  + Blaž Lilija
19.00 + Terezija Kerin

PETEK, 23. PARIL

Jurij, mučenec

7.00  + Elizabeta Žlender
19.00 Po namenu

 SOBOTA, 24. APRIL

Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik in mučenec

7.00 Po namenu
19.00 + Ivica Kastelic

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25. APRIL
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Marko, evangelist

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija Primožič
9.00 + Ana Kralj
10.00 + Angelca Beukovič
11.30 + Gojmir Mlakar ter družina Mlakar in Dolničar
19.00 + Stanko n Pinka Lorger


Navodila od 12. aprila do 18. aprila 2021

Category : Vsi

Slovenski škofje so se seznanili z novim Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji(z dne 9. aprila 2021). Na osnovi omenjenega odloka so za čas od 12. aprila do 18. aprila 2021 sprejeli navodila in smernice, ki so dostopne na spodnjiih povezav:

navodila SŠK,

vprašanja in odgovori v zvezi z navodili,

bela nedelja, nedelja Božjega usmilnjenja.


Župnijski koledar

december 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
3
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
4
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
5
 • Prihod sv. Miklavža
6
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
7
8
 • Brezmadežno spočetje device Marije
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Božična devetdnevnica
17
 • Božična devetdnevnica
18
 • Božična devetdnevnica
19
 • Božična devetdnevnica
20
 • Božična devetdnevnica
21
 • Božična devetdnevnica
22
 • Božična devetdnevnica
23
 • Božična devetdnevnica
24
 • Božična devetdnevnica
 • Sveti večer
25
26
 • Sv. Štefan
 • Sv. maša za domovino
27
28
29
30
31

Stolno-opatijsko mestna Župnija Celje - sv. Danijel

03 426 19 00
vsak dan: 8.00 - 12. 00
sreda 15.00 - 16.00

Današnja božja beseda