Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 3. velikonočne nedelje

Oznanila 3. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

VI STE PRIČE VSTAJENJA
Da so apostoli in učenci mogli sprejeti in verovati velikonočni čudež, jim je moral Jezus odpirati zaslepljene oči. »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcih oglašajo dvomi? … Pisano je, da mora Mesija trpeti in tretji dan vstati!« Kdor odgovorno potuje po poti svojega življenja, ta se zaveda, da je pot ozka in strma, da vsakega na njej čaka njegova Kalvarija. Že apostoli so povezali trpljenje in vstajenje. Vedeli so, da samo ta pot vodi v samo središče našega cilja in smisla življenja. Bog je žrtvoval vse, da bi priklical izgubljeno življenje. Prav zaradi tega mora tudi vsak človek izkusiti Kalvarijo. Toda ne bojmo se, kajti Jezus v vsakem času vstopa v človekovo življenje in spremlja človeški rod na vseh poteh življenja, pa čeprav imajo mnogi ljudje »zadržane oči« in ga ne znajo spoznati, ko se jim približa. Toda On je zagotovo z nami vse dni do konca sveta. Še več, kakor učencem, tudi nam govori: »Vi ste priče teh reči!« Zato moramo v življenju z vso odgovornostjo odgovoriti na to poslanstvo, da bomo v današnjem svetu postali res priče vstalega in med nami živečega Jezusa.
Marjan Jezernik, opat

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
Naslednja nedelja je nedelja dobrega Pastirja ali nedelja duhovnih poklicev. Zaupno bomo prosili Jezusa dobrega Pastirja, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Ves teden smo v večjem številu povabljeni k svetim mašam, da bomo vsak dan skupno razmišljali o duhovnih poklicih, pod skupnim naslovom »Pripadaj, išči in se odloči!« Vaši darovi prihodnjo nedeljo bodo namenjeni za bogoslovno in malo semenišče, zato se priporočamo vaši velikodušnosti.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE
Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere.
Amen.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu
od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih
prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno
ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času
od 8.00 do 12.00 ure).

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za obnovo strehe, a še naprej vse vernike in ljudi dobre volje iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč, da dokončno odplačamo dolg. Darove lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali.
Bog povrni!

Gospod Bog, svojega služabnika
Maksimilijana si izbral, da bo kot
naslednik apostolov vodil Tvoje
vernike. Daj mu duha modrosti in
moči, duha vednosti in pobožnosti,
da bo zvesto vodil zaupano mu
ljudstvo in v svetu uresničeval
skrivnost Cerkve. Po Kristusu,
našem Gospodu.


Današnja božja beseda