Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 7. velikonočne nedelje

Mašni nameni 7. velikonočne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. MAJ

Jošt, puščavnik
Devetdnevnica

7.00  Za žive in pokojne v družinah Laznik in Čurč

19.00 + Ana Kralj

TOREK, 19. MAJ

Janez I., papež
Devetdnevnica

7.00 + Matilda, Ignac Kunštek ter Katica   in Vinko Krošlin

19.00 + starši Hribernik

SREDA, 19. MAJ

Krispin, redovnik

Devetdnevnica

7.00  + Štefanija in Ivan Smodek

19.00 + Majda Žlavs

ČETRTEK, 20. MAJ

Bernardin Sienski,  duhovnik

Devetdnevnica

7.00  + Marija, Franc in Julijana Gračner

19.00 + Marjan Lazar

PETEK, 21. MAJ

Timotej, diakon in mučenec

Devetdnevnica

7.00  Po namenu

19.00 + Franc Klepej

 SOBOTA, 22. MAJ

Marjeta Kasijska,  redovnica
Devetdnevnica

7.00 + Ana Vajdič in Ivan Horvat

19.00 + Stjepan Lugarić

BINKOŠTI, 23. MAJ

Socerb Tržaški, mučenec

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Blaž Lilija

9.00 + Katarina Trontelj

10.00 + Branko Lesjak

11.30 Za edinost v katoliški Cerkvi in za papeža

19.00 Po namenu


Današnja božja beseda