Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 5. velikonočne nedelje

Oznanila 5. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

JAZ SEM TRTA VI MLADIKE
»Jaz sem trta, vi mladike!« Iz njega rastemo, on nam daje življenje. Samo na tej živi trti moremo rojevati najžlahtnejše sadove. Kakor mladika ne more živeti brez trte, tako je tudi naše življenje brez njega samo životarjenje. Še več, brez njega smo mrtvi. Smo kakor odrezani in prepuščeni vetru, se posušimo in postanemo jalovi ali nerodovitni. Mimo njega ali brez njega smo vedno brez kakršne koli življenjske moči. Zato moramo storiti vse, da na tej trti Kristusovega telesa ne bi bili rakaste mladike, ki bi jih bilo potrebno odstraniti in zavreči. Pustimo se vzgajati v Cerkvi, kjer smo najbolj zavarovani in v njej moremo tudi najti tisto moč, ki nas ohranja pri življenju. Prav ta zvestoba je največje zagotovilo, da na trti Kristusove Cerkve ne bomo nerodovitni, ampak si bomo vedno prizadevali, da bi bili vedno dobre in zdrave mladike, ki bodo rojevale sadove za večnost.
Marjan Jezernik, opat

MESEC MAJ – MESEC ŠMARNIC
V soboto smo začeli Marijin mesec maj in se bomo ves mesec zbirali ob majniški Kraljici. Ves mesec maj smo zato lepo povabljeni, da se, kolikor je le mogoče, zbiramo ob šmarnicah.  Še posebno so povabljeni k večernim Šmarnicam letošnji prvoobhajanci in birmanci.

VEROUK
V ponedeljek, 3. maja zopet začenjamo z rednim veroukom “v živo”, za vse razrede osnovne šole, z upoštevanjem ukrepov SŠK in NIJZ. Lepo prosimo, da verouk vzamemo resno, saj se dolgo nismo mogli redno srečevati. Predvideno bo sv. birma ob že znanem datumu: 23. maja, ob 10h; s tem, da bomo imeli do takrat intenzivne priprave, ki ne bodo obsegale le ene ure verouka na teden.

četrtek – molili bomo za nove duhovne poklice, še posebno pol ure pred večerno sv. mašo.
1. petek – po jutranji sv. maši bo pobožnost na čast Jezusovemu srcu.
1. sobota – po jutranji sveti maši bomo imeli pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Molitev v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen
.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Obnova strehe

Iskrena hvala za vse podarjene darove za obnovo strehe, a še naprej vse vernike in ljudi dobre volje iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč, da dokončno odplačamo dolg. Darove lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali. Bog povrni!

Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu.


Današnja božja beseda