Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Oznanila 6. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

»Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je človek prvič padel, ker je hotel biti kakor Bog. To ga je oddaljilo od Boga in spremenilo. Ne pa tudi izučilo. Človek vedno znova hoče biti kakor Bog. In posledice so vedno znova enake. Uničujoče. Človek ne more biti kakor Bog tako, kot si to najpogosteje predstavlja. Lahko pa je na drugačen način. Na zadnjih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ljubezen. To smo slišali danes v drugem berilu. Ljubezen je tisto, kar Boga najbolj označuje. Ljubezen nas zato lahko naredi najbolj podobne Bogu. Ker ljubimo ali ko ljubimo, smo kakor Bog. Smo mu najbližje. Pa tudi najbližje drug drugemu. In najbližje svojemu bistvu. Tudi pravila našega bivanja in medsebojnih odnosov, ki nam jih je izročil Bog v svojih zapovedih, izvirajo iz ljubezni in vodijo v ljubezen. Samo s to zavestjo jih lahko pravilno razumemo in izpolnjujemo. Ko so nekoč Jezusa vprašali, katera zapoved je največja, je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki« (Mt 22, 37-40). Ljubezen je torej »skupni imenovalec« vseh zapovedi in ključ za njihovo razumevanje. Apostol Janez je zapisal: »Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni« (2 Jn 6). In k temu nas danes vabi Jezus. »Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni« (Jn 15, 9-10), pravi. In še bolj poudari: »To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil« (Jn 15, 12). Učencem je že pred tem enkrat rekel: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13, 34). In kako nas je Jezus ljubil? Tako, da je dal sebe za nas. »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15, 13), pravi. Ljubezen je darovanje sebe za druge. Ljubezen je darovanje sebe drugim. Ljubimo takrat, ko se darujemo drugim. Tako izpolnimo Božje zapovedi. In tako odgovorimo na Božjo ljubezen do nas.«
L. M.

MESEC MAJ – MESEC ŠMARNIC
V soboto smo začeli Marijin mesec maj in se bomo ves mesec zbirali ob majniški
Kraljici. Ves mesec maj smo zato lepo povabljeni, da se, kolikor je le mogoče, zbiramo
ob šmarnicah. Še posebno so povabljeni k večernim Šmarnicam letošnji prvoobhajanci
in birmanci.

VNEBOHOD
V četrtek je slovesen praznik
Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred
vnebohodom, ponedeljek, torek in sreda,
so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po
jutranji sv. maši imeli procesijo po cerkvi
z litanijami vseh svetnikov in prošnje
molitve, pri katerih bomo prosili za lepo
vreme, dobro letino in blagoslov pri delu.
Lepo vabljeni.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od
16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00 (v času od
8.00 do 12.00 ure).

DEVETDNEVNICA NA ČAST
SVETEMU DUHU
V petek začenjamo z binkoštno devetdnevnico na čast Sv. Duhu, kot neposredno pripravo na birmo. Devetdnevnica je za birmance obvezna. Vabljeni pa tudi njihovi starši in botri, da skupno molimo za blagoslovljeno prihodnost naših birmancev.

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za
obnovo strehe, a še naprej vse vernike in
ljudi dobre volje iskreno prosimo, da
nam priskočite na pomoč, da dokončno
odplačamo dolg. Darove lahko osebno
prinesete v župnijsko pisarno, ali pa
nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi
in odgovornostjo do naše župnijske
skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali.
Bog povrni!

Molitev v času epidemije COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Gospod Bog, svojega služabnika
Maksimilijana si izbral, da bo kot
naslednik apostolov vodil Tvoje
vernike. Daj mu duha modrosti in
moči, duha vednosti in pobožnosti,
da bo zvesto vodil zaupano mu
ljudstvo in v svetu uresničeval
skrivnost Cerkve. Po Kristusu,
našem Gospodu.


Današnja božja beseda