Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Mašni nameni 13. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 28. junij

Irenej, škof  in mučenec

7.00 + dva Antona Pustek

19.00 + Ivan Čater in sorodniki

TOREK, 29. junij

Peter in Pavel, apostola

7.00 Po namenu

8.00  + Ana in Tone Pintar

9.00 + Petar Orehov

10.00  V zahvalo

19.00 + Stjepan Lugarić

SREDA, 30. junij

Prvi mučenci rimske Cerkve

7.00  + Marija in dva Franca Tržan

19.00 + iz družine Runko iz Kanade

pRVI ČETRTEK, 1. julij

Estera, svetopisemska žena

7.00  + Frančiška in Jože Horjak

19.00 Za duhovne poklice

 prvi PETEK, 2. julij

Janez Frančišek Regis, redovnik

7.00  Ni namena

19.00 + Franc Vodeb

PRVA SOBOTA, 3. julij

Tomaž, apostol

7.00 + duhovniki

19.00 + Terezija Šturbej in sorodniki

14. NEDELJA MED LETOM, 4. julij

Urh, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jože Hrovat

9.00  + Leopold Bobek

10.00  + Olga, Bruno in Zlatko Bužan

11.30  Za srečen zakon in otrokovo življenje

19.00 + Florina in Pren Mirdita


Današnja božja beseda