Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 14. nedlje med letom

Mašni nameni 14. nedlje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. julij

Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope

7.00  Za B. varstvo, milost vere in blagoslov v družini

19.00 + Stjepan Lugarić

TOREK, 6. julij

Marija Goretti, devica in mučenka

7.00 + Marija Vnučec

19.00 + Ivanka in Alojz Krumpačnik

SREDA, 7. julij

Anton Marija Zaccaria, Duhovnik

7.00  + Marija in Albin Filipič

19.00 + Alojz Selič

 ČETRTEK, 8. julij

Gregor Grassi, škof

7.00  V zahvalo za zdravje

19.00 + Marija in Martin Podergajs

 PETEK, 9. julij

Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski mučenci

7.00 + Malči Lesjak

19.00 + prijateljica Janja

 SOBOTA, 10. julij

Amalija, redovnica

7.00 Po namenu

19.00 + Ivan Hudej

15. NEDELJA MED LETOM, 11. julij

Benedikt, opat

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija Štor

9.00 + Marjan in Marija Koštomaj ter + Rošer

10.00 + v družini Buser in Ribič

11.30 + Terezija Kerin

19.00 + Anica Križnik


Današnja božja beseda