Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12. julij

Mohor in Fortunat, oglejska mučenca

7.00  + Po namenu

19.00 + Marjeta Krapež

TOREK, 13. julij

Evgen, škof

7.00 Po namenu

19.00 pog.: + Rudolf Kodrič

SREDA, 14. julij

Kamill de Lellis, duhovnik

7.00  Za sinovo ozdravljenje

19.00 + Jožica Škulj

 ČETRTEK, 15. julij

Bonaventura, škof in c. učitelj

7.00  + v družini Flis in Brežnik

19.00 + Magda Brložnik

 PETEK, 16. julij

Karmelska Mati Božja

7.00  Po namenu

19.00 + Lojze Selič

 SOBOTA, 17. julij

Aleš, spokornik

7.00 Po namenu

19.00 + Terezija Kerin

16. NEDELJA MED LETOM, 18. julij

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Friderik Kolšek, opat

9.00 + Ivan Mirnik

10.00 + Jernej in Bogdan Lilija

11.30 + Terezija Kerin

19.00 + Branko Lesjak


Današnja božja beseda